11 kwietnia 2024

Spotkania podróżnicze w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Kanada

 

„Wyjątkowa Kanada” to podróżnicza opowieść o rodzinnej wakacyjnej wyprawie Bogumiły i Tadeusza Rostkowskich oraz ich córki Lucyny. O tej ciekawej rodzinnej wyprawie, na zaproszenie przyjaciółki z dzieciństwa, opowiadała Bogumiła Rostkowska – studentka UTW.
Klimat tej wyprawy na zawsze pozostanie w rodzinnych wspomnieniach. Zwiedzanie Kanady ograniczyło się do prowincji Ontario ze stolicą Toronto, w której żyją wieloetniczne grupy;  również Polonia i jak to z dumą Bogumiła stwierdziła- Polki swoją urodą i szykiem wyróżniają się w tłumie. Toronto to nowoczesne kilkumilionowe miasto z wysokimi ponad 500 metrowymi wieżowcami, z których rozciąga się widok na wielkie jeziora Huron i Erie. Podziw naszych podróżników budził doskonale skomunikowany dworzec kolejowy, z którego, pod dachem, można dostać się do wszystkich rodzajów komunikacji. W zdumienie wprawił ich  tzw. orientacyjny rozkład jazdy pociągów i określanie odległości czasem podróży, a nie kilometrami. Ciekawe z perspektywy Polaka były przepisy dotyczące jazdy samochodem; maksymalna prędkość na drogach w całej Kanadzie to  80 km/godz. Ogromne wrażenie wywarły na nich relacje – ludzie są mili, uśmiechnięci, życzliwi. Miejscowości, które poznawali były nieduże, czyste, z plażami, ławeczkami fundowanymi i codziennie czyszczonymi i naprawianymi  przez samych mieszkańców. Wokół miejscowości, w której przebywali były ogromne połacie sadów  jabłoniowych. W pobliżu  Wielkich Jezior podziw budziły  domy  usytuowane na ogromnych wielohektarowych działkach, otoczone gęstymi lasami, które chronią zimą przed mroźnymi wiatrami. Mieszkańcy tych ogromnych posiadłości są zwolnieni z podatków dzierżawnych pod warunkiem dbania o lasy, zwierzynę, montaż budek lęgowych dla ptaków.  W każdej ze zwiedzanych miejscowości była marina z żaglówkami i jachtami. Zachwyt wzbudziły, także wśród słuchaczy, podziwiane na Flower Island skalne filary w kształcie wazonów z kwitnącymi kolorowymi kwiatami. Oczywiście wiele emocji podróżników wzbudził wodospad Niagara; zobaczyli, że spadająca woda wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej w Elektrowni N.Tesli, która  zaopatruje w energię elektryczną  całą Kanadę.
Z historii Kanady zwiedzając, zwrócili uwagę na fakt, że  kilka lat temu zwrócono część terytorium wokół jezior zamieszkującym ten teren Indianom – nazywanych dziś „pierwszym narodem”. Równie ciekawym było dla tarnogórzan poznanie, zobaczenie pomników świętych wywodzących się z plemion indiańskich.
Sporo słuchacze dowiedzieli się o funkcjonowaniu kanadyjskiej służby zdrowia, ponieważ przyjaciółka Bogumiły była lekarką. Spotykając w jej towarzystwie dawnych pacjentów przekonywali się  jaką tam pełni rolę lekarz rodzinny.
Wyjątkowa Kanada- na pewno widziana z perspektywy polskiej rodziny, jest piękna, z czystą wodą, powietrzem, życzliwa emigrantom.

Tekst: Grażyna Jurek i Stanisława Szymczyk

Zdjęcia: Grażyna Jurek i Marek Krzywiecki

Opublikowane: 13 kwietnia 2024

08 kwietnia 2024

Wykład lek. med. Agnieszki Szewczyk-Nowak

 

”Udary mózgu od A-Z”.

Spotkanie z dr Agnieszką Szewczyk-Nowak było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku okazją do poznawania przyczyn udarów oraz  zasad i sposobów rehabilitacji. Wszechobecność w naszym życiu różnego rodzaju internetowych poradników prowokuje do wielu refleksji, a na pewno zmusza do uświadomienia sobie, że kontaktu z lekarzem one jednak  nie zastąpią. Doktor Agnieszka Szewczyk-Nowak temat ‘Udary od A-Z” przedstawiła z perspektywy lekarza o dużym już doświadczeniu specjalisty rehabilitacji medycznej.
Wykładowczyni jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Pracę w GCR Repty rozpoczęła w 2002r. po zakończeniu stażu podyplomowego w Szpitalu Miejskim w Gliwicach. Cała jej kariera zawodowa jest związana z GCR; początkowo jako młodszy asystent  w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej pod kierownictwem dr. Barbary Janoszki-Grabarczyk, która została również kierownikiem jej specjalizacji. Dyplom specjalisty rehabilitacji medycznej uzyskała w roku 2008, a od 2009 pełniła funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Przez lata swoje doświadczenie zawodowe wzbogacała również pracując w Poradni Rehabilitacyjnej i w Oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu  GCR Repty. W 2011 r. rozpoczęła pracę w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, a od 2019  pełni funkcję Kierownika ORD.
W latach 2019-2022 współpracowała również z Dziennym Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej w Śląskim Centrum Chorób Serca. Jest związana z organizacjami lekarskimi:
jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, a w latach 2008-2010 pełniła funkcję sekretarza Śląskiego Oddziału PTReh, a następnie członka Zarządu. Od wielu lat jest także  członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; od 2013r pełni funkcję Przewodniczącej Koła PTL przy GCR Repty. Za swoją działalność dla PTL została nagrodzona w 2015r. medalem im dr. Józefa Rostka oraz odznaką „Zasłużonemu-PTL”.
Doktor Agnieszka Szewczyk-Nowak objaśniła słuchaczom UTW jakie są przyczyny, objawy i zasady rehabilitacji osób z udarem.
Wykładowczyni, wyjaśniając funkcjonowanie mózgu, objaśniła słuchaczom, że nie jesteśmy na ogół świadomi jakie są czynniki ryzyka udaru i jakie objawy początkowe muszą budzić niepokój i konieczność konsultacji lekarskiej. Wskazała także, jak ważne jest  kształtowanie poglądów i postaw pacjenta i jego bliskich w razie doświadczenia udaru.
Wskazała także czynniki ryzyka i sposoby ich obniżania, czyli możliwości świadomego zapobiegania udarom; oprócz interwencji farmakologicznej podkreślała higienę życia- np. walkę z nadwagą czy też aktywność fizyczną. Bardzo dużo słuchacze dowiedzieli się o sposobach rehabilitacji, którą zapobiegawczo można stosować na co dzień.
Oczywiście doktor Agnieszka Szewczyk-Nowak odpowiadała na pytania słuchaczy, wynikające z ich osobistych doświadczeń i potrzeby uzyskania porady dotyczącej indywidualnie takiego przypadku.
Słuchacze UTW, poznając różne aspekty medycyny, wiedzą już: „Zdrowie to umiejętność przystosowania się do zmian i pokonywania przeciwności losu.”
Wykład dr Agnieszki Szewczyk-Nowak prowokuje do wielu refleksji; na pewno warto go podsumować żartobliwie: „Gdy jest się w moim/naszym wieku to jest tak jak z samochodem. Najpierw łapiesz gumę, ale to można łatwo naprawić. Potem wysiada reflektor – i to też da się naprawić. Ale pewnego dnia przyjeżdżasz do warsztatu i mechanik ci mówi: Bardzo mi przykro, ale takich części już nie produkują.”
Wniosek jest także pozytywny; trzeba pamiętać, że jesteśmy i mamy czas, by żyć do końca życia i być młodym do starości.

Tekst: Stanisława Szymczyk, sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Zdjęcia: Krzysztof Nikiel i Stanisława Szymczyk

Opublikowane: 10 kwietnia 2024

25 marca 2024

Wykład dr. Leszka Woszczka „Zmiana zaczyna się w nas. O budowaniu własnej mocy psychicznej „

Zmiana zaczyna się w nas. O budowaniu własnej mocy psychicznej -wykład doktora Leszka Woszczka.

Wykład dr. Leszka Woszczka, z którym członkowie Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku mieli okazję spotkać się już po raz trzeci, był okazją do ciekawych refleksji o własnej kondycji, mocy psychicznej. Dr Leszek Woszczek to psycholog, prorektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie. Jest także wykładowcą studiów podyplomowych Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej; wykładowcą w WSZOP w Katowicach, jest tu kierownikiem Zakładu Psychologii Sądowej; związany także z Centrum Rozwoju i Psychoedukacji MODI w Krakowie. Był także długoletnim pracownikiem Katedry Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; tu ukończył studia i doktoryzował się na podstawie rozprawy: „ Wpływ upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim na wiarogodność zeznań małoletnich świadków.”
Zajmuje się psychologią sądową, resocjalizacją (patologie społeczne); jest biegłym w zakresie psychologii sądowej, ekspertem z zakresu psychokryminalistyki, psychologii zachowań werbalnych i niewerbalnych, komunikacji interpersonalnej, kompetencji komunikacji, zasad manipulacji – operowanie czasem, faktami, kompetencjami i emocjami w sytuacjach normalnych i trudnych.
Stworzył oryginalny program z zakresu psychologii społecznej.
Wykładowca, dr Leszek Woszczek, z ogromną pasją i jednocześnie poczuciem humoru objaśnił słuchaczom tarnogórskiego UTW, jak budujemy własną moc psychiczną i od czego ona zależy.
Pokazał więc na przykład teorie osobowości, by wyjaśnić kim jesteśmy i uświadomić, że zmiana zaczyna się w nas. Poczucie humoru, którym emanuje Wykładowca, pozwalało słuchaczom rozumieć pewne prawidłowości psychiki i rozeznawać własne problemy.
Bez wątpienia słuchaczy zainteresował żywo  problem ingracjacji, której doświadczamy na co dzień poprzez np. różnego rodzaju influencerów: blogerów, vlogerów i wszelkiego rodzaju „gwiazd”. Ale uświadomiliśmy sobie , że ingracjacja jest formą manipulacji stosowanej także bardzo często przez znane nam bliżej osoby; no i pomyślimy kto jest ingracjatorem i jaka jest nasza moc psychiczna.
Jak budować więc własną moc psychiczną- recepty na to nie ma jednoznacznej; wynika to z wychowania i umiejętności rozwiązywania pozytywnego swoich problemów. Pewne jest, że, jak pisał Will Durant amerykański historyk, filozof i pisarz: „ Jesteśmy tym, co wielokrotnie powtarzamy. Doskonałość zatem nie jest jednorazowym aktem, a nawykiem.”
Wykład prowokuje do refleksji, że słuchacze UTW, w ogóle osoby +60 należą jeszcze do tego pokolenia, które uczono optymizmu i zmagania się z wieloma problemami rozumianymi jako przeciwności do pokonania. Młodzież i dzieci, jak się coraz częściej dowiadujemy, zdecydowanie nie radzi sobie z sytuacjami trudnymi; problem narasta, a jest  wynikiem totalnego kryzysu wartości i autorytetów.
Zawarte w wykładzie przesłanie nie jest zbyt optymistyczne, choć zwiększać moc swojej psychiki i jakość swojego życia możemy każdego dnia. Trzeba mieć świadomość, że musimy zaplanować cel i starać się podążać w kierunku satysfakcjonującego życia; motto tych działań: „Niczego nie oczekuj, wszystkiego się spodziewaj.”
To spotkanie można podsumować refleksją Jonathana Swifta, takim wskazaniem dla nas na co dzień: „ Najlepsi lekarze na świecie to Doktor Spokój, Doktor Dieta i Doktor Wesołek.”

Tekst: Stanisława Szymczyk, sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Zdjęcia: Krzysztof Nikiel

 

Opublikowane: 28 marca 2024

Marzec 2024

Wsparcie finansowe z Gminy Tarnowskie Góry na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Zostały rozstrzygnięte przez Gminę Tarnowskie Góry  konkursy  na realizację zadań publicznych . TS UTW złożyło oferty na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa. W ramach tych zadań otrzymaliśmy wsparcie finansowe na realizację następujących zadań :

1. „Senior w ruchu” – 11 000 zł  na zajęcia z kultury fizycznej . Zadanie rozpocznie się 1 kwietnia br i potrwa do wykorzystania dotacji. W wyniku powyższego odpłatność za zajęcia wyniesie:
a) 6 zł – areobik i gimnastyka na krześle za 1 zajęcie

b) 7 zł – yoga i gimnastyka rozciągająca prowadzona przez Marzenę Kobryń , za 1 zajęcie

c) 33 zł – ćwiczenia ruchowe i taneczne prowadzone przez Ewelinę Pankiewicz, za miesiąc

d) 54 zł – ćwiczenia ruchowe prowadzone przez Zenobię Froniewską, za miesiąc

e) 65 zł – zajęcia na siłowni, za miesiąc

f) w najbliższym czasie podamy odpłatność za gimnastykę w wodzie

2.”Drugi Tarnogórski Dzień Seniora” 10 000 zł w ramach, którego odbędą się wyjazdowe warsztaty artystyczne oraz zorganizowany zostanie koncert z okazji Dnia Seniora . Termin realizacji IV kwartał.

3. „Spotkania muzyczne: Opera- inspirująca podróż przez świat edukacji muzycznej” – 4500 zł. To spotkanie połączone z prelekcją i występami artystów operowych w siedzibie Opery Śląskiej. Realizacja – czerwiec 2024

4. „Tarnogórski marsz na orientację – 3000 zł. Tradycyjne szukanie Skarbu Gwarka w parkach tarnogórskich. Realizacja sierpień- wrzesień 2024.

Powyższe zadania zakładają udział finansowy i osobowy stowarzyszenia, jak i odpłatność uczestników zadania.

 

 

 

Opublikowane: 22 marca 2024

20 marca 2024

Zwiedzamy naszą małą ojczyznę – Gliwice

Odwiedziny w Gliwicach zaczęliśmy od zwiedzania terenu Radiostacji Gliwickiej, jej burzliwą i ciekawą historię opowiedział nam przewodnik Pan Radosław.Nie mniej  ciekawe były dzieje Kanału Gliwickiego i Śluzy Łabędy.
Duże wrażenie zrobił odrestaurowany Rynek i Starówka, a także tereny poindustrialne  z ocalałymi budynkami kopalni Gliwice oraz osiedla robotniczego zaprojektowanego przez architektów Nikiszowca i Giszowca Emila i Georga Zillmannów.
Dopisała pogoda i jak zwykle dobry humor.

Zdjęcia: Marek Krzywiecki

 

 

 

 

Opublikowane: 20 marca 2024

19 marca 2024

Zajęcia florystyczne – topiary

Tym razem świąteczne zajęcia z florystyki poprowadziła długoletnia uczestniczka zajęć  Jadzia Rogacz. Tematem były topiary inaczej drzewka wielkanocne oraz stroiki świąteczne.   Drzewka wykonane z mchu i ozdób, zaś stroiki z zimnej porcelany z elementam skorupek z jaj i kwiatów.

 

 

 

Opublikowane: 19 marca 2024

11 marca 2024

Dzień Kobiet w Tarnogórskim Centrum Kultury

Koncertowy Dzień Kobiet UTW, czyli muzyka jest kobietą

Koncertowe spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla prawie dwustu studentów UTW tym razem odbyło się 11 marca w Tarnogórskim Centrum Kultury. I było to spotkanie muzycznych życzeń, wzruszeń i refleksji… muzyka jest przecież kobietą.
Prowadzący spotkanie przedstawiciele męskiej części UTW, Jan Marulewski i Jan Różycki, życzyli między innymi swoim koleżankom studentkom i przedstawicielkom samorządu lokalnego w osobach : starosta Krystyna Kosmala, wiceburmistrz Jolanta Tuszyńska i radna Sejmiku Śląskiego Lucyna Ekkert: „Abyście były zawsze uśmiechnięte, abyście mimo biegu lat, zawsze kochały cały świat !Tyle spokoju, ile tylko potrzebujecie ,tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne, tyle szczęścia, by nie oszaleć z nadmiaru.”
A ponieważ „Muzyka jest jak kobieta: stworzona po to, by jej słuchano i zachwycano się jej pięknem.” , dlatego panowie zaprosili na koncert Orkiestry Śląskie Smyki z Pałacu w Rybnej pod batutą naszej muzycznej wróżki –Alicji Pacześniak –Słoty.
W programie koncertu znalazły się przeboje muzyki klasycznej, filmowej i rozrywkowej; magiczny świat muzyki wprowadził słuchaczki, słuchaczy w nastrój pełen pozytywnych refleksji.
Dopełnieniem muzyki stały się słowa życzenia, słowo ma magiczną siłę – może dać wiele ciepła i serdeczności, tym razem złożone przez przedstawicieli samorządów lokalnych.
Burmistrz Arkadiusz Czech przekonywał, że kobieta jest tak nieodgadniona, jak wielość synonimów ją nazywających, dlatego humorystycznie spuentował – drogie Baby, życzymy Wam wszystkiego najlepszego. A towarzyszyli Burmistrzowi, wiceburmistrz Bartosz Skawiński, przewodniczący RM Adrian Wolnik i Jarosław Wasążnik pełnomocnik burmistrza ds. strategii; i to oni pomagali Burmistrzowi wręczać naręcza pięknych goździków każdej z pań, czyli co najmniej 180. studentkom UTW. Nostalgicznie wyjątkowo piękne i rzadko już dostępne goździki, przywoływały wspomnienia sprzed lat- i jak dowcipnie Burmistrz stwierdził, goździki są, ale rajstop już zabrakło.
Męską część samorządu Powiatu reprezentowali panowie: przewodniczący Rady Powiatu- Przemysław Cichosz i członkowie Zarządu Powiatu- Krzysztof Łoziński oraz Stanisław Torbus, którzy także życzyli wiele radości i zadowolenia nie tylko z okazji święta kobiet.
Ten koncertowy dzień prowokuje do refleksji: „Czasem warto skupić się na dobrych wspomnieniach. Przypominają człowiekowi, że szczęście jednak istnieje.”, bo bywa jak stwierdzał Albert Einstein: „Czasem jest tak, że to, co się liczy, nie da się policzyć, a to, co daje się policzyć – nie liczy się.”
Liczy się zawsze dla nas to że jesteśmy razem, i to, że mamy świadomość wagi naszego miejsca w naszej małej ojczyźnie; dlatego dziękujemy przedstawicielkom i przedstawicielom naszego lokalnego samorządu za ich bycie z nami, umiejętność słuchania naszych uwag i wolę wspierania w różnych przedsięwzięciach.

tekst: Stanisława Szymczyk, sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW
zdjęcia: Marek Krzywiecki

film: Beata Hetmańczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane: 12 marca 2024

Marzec 2024

„Strefa ruchu” nowe miejsce na poprawę i wzmocnienie kondycji fizycznej

Od lutego br w „Strefie ruchu” na Oś. Przyjaźń możemy uczestniczyć w zajęciach  z  rekreacji sportowej. To świetnie wyposażona siłownia, profesjonalne sale do ćwiczeń, sauna i wiele innych, gdzie można poprawić swoje samopoczucie oraz kondycję a także miło spędzić czas dostarczając swojemu ciału ruchu .Zobaczcie uśmiechnięte twarze naszych słuchaczy i zarazem „pionierów” w tym obiekcie, którzy zachęcają do udziału w zajęciach. Szczegóły dotyczące zapisów u starosty Irki Krzywieckiej 505 016 127. Zapraszamy.

Opublikowane:

5 marca 2024

Dzień Kobiet w Bibliotece Miejskiej

Dzień Kobiet UTW, czyli muzyka, poezja, humor i najlepsze życzenia…

Kameralne spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla kilkudziesięciu studentów UTW tym razem odbyło się 5 marca w scenerii czytelni MBP im. Bolesława Lubosza.

Happy Women’s Day przygotował zespół w składzie: Henryka i Andrzej Żurkowie – śpiew, Barbara Wilk, Maria Marulewska- Gołąbska, Jan Marulewski – poczja, stand-upy Tercsa Kamińska, Jan Różycki-akordeon i prowadzenie Stanisława Szymczyk.
Ale każdy uczestnik wieczoru tworzył tą rodzinną i wyjątkową atmosferę i poczuł się twórcą tego spotkania, wspólnie śpiewając.
Kolejne nasze spotkanie jeszcze raz udowadnia, jak mówiła Maria Skłodowska-Curie :
,,Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent…”
O każdej z nas można powiedzieć, słowami z powieści Loreny Martin ,,Dom tajemnic”: ,, Sama nie była całkiem szczera, ani całkiem nieszezera, nie była grzesznikiem, nie była kłamcą, tylko po prostu kobietą i miała w sobie wszystkie sprzeczności, które są w kobietach cudowne.”
Cudowne – i takie było to nasze magiczne spotkanie w klimacie poetycko- muzycznym.
A że tłem wydarzenia była biblioteka, gromadząca dzieła literatury wielu twórców, to śmiało można to spotkanie podsumować refleksją, stwierdzeniem Napoleona: ,,Bóg także był autorem: jego proza to mężczyzna, jego poczja to kobieta.”

tekst: Stanisława Szymczyk, sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

zdjęcia: Marek Krzywiecki

Opublikowane: 6 marca 2024