Styczeń 2024

Informacja o biurze projektu „Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji” (2023-1-PL01-KA122-ADU-000114639)

 

Biuro projektu

Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji

(2023-1-PL01-KA122-ADU-000114639)

znajduje w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16, pokój nr 26

 

Projektem zarządza Zespół powołany Uchwałą Zarządu TS UTW nr 2/2024 z dnia 5 stycznia 2024 w składzie:

Magdalena Latacz  – koordynator

Barbara Holy          – asystent koorydnatora

Ewa Słabik               -skarbnik

Opublikowane: 14 stycznia 2024