Czerwiec 2022 rok

Historia stowarzyszenia

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku zostało powołane 5 lipca 2007 roku przez 15 osobową grupę osób reprezentujących różne środowiska lokalnej społeczności. Byli to : Szymon Czembor, Małgorzata Durlak, Lidia Dziechciarczyk, Andrzej Fiała, Maria Gołąbska-Marulewska, Elżbieta Konieczna, Józef Korpak, Magdalena Latacz, Artur Maligłówka, Gerda Ochman, Aleksandra Paszek, Jerzy Pikiewicz, Ryszrd Posmyk Michał sporoń, Stanisława Szymczyk, Stanisław Torbus i Sławomir Wilk.

7 listopada uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego  a 31 grudnia 2012 r zostało zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego.

Misja Stowarzyszenia – tworzy i realizuje programy , które pomagają seniorom żyć aktywnie . Jesteśmy stowarzyszeniem , które najbardziej rozumie i zaspokaja potrzeby seniorów powiatu tarnogórskiego w kreatywnym tworzeniu „późnej dorosłości”. włączamy się w budowanie społeczności obywatelskiej oraz udziału w życiu społecznym i kulturalnym na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Dzięki naszemu wsparciu i inspirującej aktywności seniorzy powiatu tarnogórskiego odnajdują swoje pasje i mogą realizować swoje marzenia. Włączamy się w realizację ogólnopolskich i światowych standardów obalających stereotypowe postrzeganie roli seniora. Jesteśmy świadomymi uczestnikami a także kreatorami świata , w którym żyjemy, w których każdy musi być szanowany i może współdecydować o otaczającej rzeczywistości. Świat, którego chcemy być uczestnikami i sprawcami, to miejsce , gdzie każda osoba, każdy senior, ma równoprawny głos, możliwość bycia wysłuchanym, uszanowanym.

Opublikowane: 12 grudnia 2022