30 listopada 2023

Projekt „Zwiedzanie Muzeum z Lyjną i Ryjzką” dobiegł końca

Helena Domańska i Teresa Majzner wraz z pracownikami Muzeum w Tarnowskich Górach przygotowały  specjalne zajęcia edukacyjne dotyczące kultury regionu, przeznaczone dla grup przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych. Jedne z pierwszych zajęć  jest dostępne tutaj:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Muzeum w Tarnowskich Górach Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

Współpraca: Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

A poniżej podziękowanie jakie otrzymaliśmy z Muzeum Tarnogórskiego

„Projekt „Zwiedzanie Muzeum z Lyjną i Ryjzką” dobiegł końca. Jeszcze raz dziękujemy za współpracę. Szczególne podziękowania należą się oczywiście paniom Helenie i Teresie, których zaangażowanie jest warte podziwu i słów uznania.”

Gratulujemy naszym koleżankom !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane: 3 grudnia 2023

Listopad 2023

Zwiedzanie Muzeum z Lyjną i Ryjzką

Co to jest jakla? Jakie są inne elementy śląskiego stroju? Co ciekawego można zobaczyć w Muzeum?

 Na te i inne pytania odpowiedzą Lyjna i Ryjzka, czyli Helena Domańska i Teresa Majzner z Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wraz z pracownikami Muzeum w Tarnowskich Górach przygotowały one specjalne zajęcia edukacyjne dotyczące kultury regionu, przeznaczone dla grup przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych.Jedne z pierwszych zajęć można jest dostępne tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=7HSftg8KchI

Organizatorzy: Muzeum w Tarnowskich Górach Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

Współpraca: Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wydarzenie wspierane przez program Spójnik!, realizowany w ramach starań Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Opublikowane: 2 listopada 2023

30 marca 2023

” Śląskie starki” w przedszkolu „Bajkowe wzgórze”

 Śląskie Starki zawitały do grupy”Sówek” z tarnogórskiego przedszkola „Bajkowe wzgórze, gdzie wychowawczynią jest Pani Alina Nowak. Dzieci zobaczywszy Starki ubrane w paradne stroje były bardzo podekscytowane tym co się dalej będzie działo. Spotkanie rozpoczęło się od poznania miejsca , w którym dzieci mieszkają i w jakim języku rozmawiają. Tylko jedno dziecko przyznało się, że babcia „godo”, ale wszyscy wiedzieli, że mieszkają w Tarnowskich Górach, na Śląsku. Paradny śląski strój był okazją do poznania części garderoby czyli kiecki, fortucha, purpurki, czepca, galandy, jelenioków, szczewików, kabotka, bruclika, maciejówki .Dzieci posłuchały też wiersza pt „Zeflik” ,  o wiośnie i zbliżających się świętach.  Podczas ich czytania dzieci z uciechą powtarzały występujący w nich zwroty np grajfka mieć, przełazić przez płoty, na klopsztandze zwyrtać, skokać przez przikopa, potargać galoty, rozharatać szłapa, przykludzioła się wiosna, zima łodeszła z Marzanom, łoblykła łąki i pola na zielono, w lesie z ptoszkami pieśniczki śpiywo, idom świynta i wszystko sie miyni, Wielkanoc na karku, kożdy świynta poczuje, jak tradycjo koże kożdy do Wielkanocy się przyszykuje, chałpa posprzątać, kroszonki naszykować

Dzieci aktywnie uczestniczyły  w spotkaniu, obejrzały przyniesione przez nas zdjęcia i ilustracje, dowiedziały się również , gdzie w paradnych , śląskich strojach święci się pokarmy wielkanocne .

Za tą śląską opowieść dzieci podziękowały piękną , wykonaną pod okiem swojej wychowawczyni  laurką.

 

Opublikowane: 31 marca 2023

23 luty 2023

Śląskie Starki w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowskich Górach przy ul. Korczaka

W czwartek 23.02.2023r. Śląskie Starki spotkały się z uczniami klas I – IV Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowskich Górach. Już po wejściu do budynku zostały  mile zaskoczone powitaniem .Okazało się, że „cała szkoła” była powiadomiona o tej wizycie.

W wydarzeniu wzięły udział młodsze klasy podzielone na dwie grupy. Atrakcją spotkania była nie tylko obecność Starek  ale także Pani Bożeny (organizatorki spotkania) . Wcieliła się ona w postać śląskiej frelki , ubranej w strój regionalny- bytomski. Nawet niektóre dzieci miały problem z identyfikacją swojej nauczycielki.

Po przedstawieniu się zaczęło się łosprowianie o:

– Śląsku, jako regionu geograficznego,

– stroju rozbarskim  kobiety, frelki/dziołchy,  kawalira/karkusa i elementach tych łoblecyń,

– śląskiej godce , jej roli w życiu Ślązaków

– l wybranych wierszach napisanych po śląsku

Zarówno w I, jak w II grupie atrakcją było rozszyfrowanie imion Lyjna i Ryjzka. Przy okazji zrobiło się wesoło . Dzieci przyporządkowywały swoim imionom ich śląskie brzmienie a były to  Ana -Anna, Agnys – Agnieszka, Marika, Maryjka – Maria, Zefek, Zeflik, Zefliczek – Józef i inne.

W obu grupach dzieci potrafiły odczytać informacje z prezentowanych mapek. Chętnych, aby podejść do mapy było wielu.

Podczas łosprawiania o śląskim łoblecyniu pojawiło się sporo pytań typu: a jak łoblykały się kobiety zimą, po co były szlajfki, czy one coś oznaczały, jak łoblykano się do spania, jakie były piżamy, jak nazywają się po śląsku majtki chłopca, dziewczynki it.p.

 

Opublikowane: 24 lutego 2023

7 grudnia 2022

Biesiada Śląska w Przedszkolu nr 2 w Tarnowskich Górach

7 grudnia 2022 w Przedszkolu nr 2 w Tarnowskich Górach przy ul. Gruzełki zrobiło się tłoczno i nad wyraz gwarno, a to dlatego, gdyż w dniu tym Personel Przedszkola zorganizował Biesiadę Śląską dla swoich podopiecznych i ich rodziców. Wydarzenie to połączono z obchodzonym na Śląsku „Dniu Górnika” zwanym powszechnie „Barbórką”

Program imprezy był bogaty i różnorodny. Oprócz rodziców, do udziału w wydarzeniu zaproszono p. Ireneusza, górnika w stroju galowym oraz nas Śląskie Starki (Lyjnę – Helenę Domańską i Ryjzkę – Teresę Majzner) w paradnym stroju rozbarskim.

Scenariusz wydarzenia przewidywał występy poszczególnych grup przedszkolnych. Repertuar występów każdej grupy był inny, chociaż obejmował tą samą tematykę: świętowanie Barbórki na Śląsku. Na program występów składały się tańce śląskie (zwodzony, trojak, Karlik). Dzieci były pięknie ubrane a w ich strojach nie zabrakło elementów stroju śląskiego.

Po zaprezentowaniu swojego programu każda grupa miała okazję posłuchać krótkiej opowieści górnika oraz śląskich starek, zadać  pytanie oraz ustawić się do wspólnego zdjęcia razem z gośćmi. Zdjęcia, oczywiście, trafiły do przedszkolnej Galerii.

 Splendoru i radości dostarczyło wspólne śpiewanie przez wszystkich uczestników Biesiady piosenek śląskich: Karolinka, Szła dzieweczka, Karlik i inne. Piosenki, które prezentowały dzieci, pochodziły z aktualnych zbiorów przeznaczonych dla dzieci. Podczas śpiewu oraz występów dzieci przygrywała na cyji, pani Irena. Przerywniki przygotowane przez śląskie starki obejmowały informacje o tradycjach śpiewaczych na Śląsku (w okresie międzywojennym XX wieku na Śląsku działały 843 chóry, pierwsze wzmianki o zespole z Piekar Śl. pochodzą z1849 roku) oraz o historii piosenek o Karolince i Karliku. Program artystyczno-muzyczny zakończyła konsumpcja żuru śląskiego oraz kołocza. Uczestnicy Biesiady podziękowali Personelowi za zorganizowanie imprezy podczas, której mogli podziwiać zdolności aktorskie swoich pociech, mieli możliwość pośpiewać, poznać ciekawostki związane ze Śląskiem, dawnym ubiorem Ślązaczek, tych dojrzałych i frelek śląskich oraz karlusów, a także prężnie działającym ruchem śpiewaczym na Śląsku w trudnych okresach dziejowych Śląska. 

Uwieńczeniem wydarzenia była możliwość podzielenia się wrażeniami, emocjami, spostrzeżeniami i uwagami podczas wspólnego biesiadowania przy stole.

Opublikowane: 17 stycznia 2023

7 listopada 2022

Spotkanie z przedszkolakami w Muzeum Tarnogórskim

Na zaproszenie dyrektorki Muzeum w Tarnowskich Górach Pani Beaty Kiszel  Lyjna i Ryjzka (Śląskie Starki) zagościłyśmy w murach Muzeum, aby spotkać się z grupą dzieci – przedszkolakami.

Przed zwiedzaniem sal muzealnych grupa podekscytowanych przedszkolaków miała okazję dowiedzieć się o miejscu, w którym mieszkają, żyją, bawią się czyli o Śląsku i Tarnowskich Górach. Nie zabrakło również opowieści o tym, jak kiedyś ubierali się mieszkańcy Śląska: kobiety, dziewczyny, młodzi mężczyźni. My, jako Śląskie Starki, ubrane w paradny strój rozbarski zaprezentowałyśmy elementy tegoż stroju (kiecka, spodnica, zopaska, jakla, purpurka, korale, szczewiki). Strój frelki i młodzieńca uczestnicy spotkania obejrzeli na ilustracji z omówieniem poszczególnych elementów: kiecka, zopaska, wierzcheń, galanda, kabotek, szczewiki, jedwobka, koszula, bruslik, maciejówka, jelenioki, kropy). Podczas wspólnej rozmowy z dziećmi „godały my po ślonsku co by tyż wiedziały, że niy ino łoblecynie ale tyż i godka boła inkszo niż terozki.” Kilkoro dzieci orientowało się w znaczeniu części słów śląskich. Było wesoło i a dzieci żywo interesowały się tym co im przekazałyśmy.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem ze Starkami. Następnie młodsza młodzież poszła słuchać pana Przewodnika i zwiedzać sale muzealne.

Opublikowane:

Grudzień 2021

Wracamy po pandemii- wizyta w przedszkolach nr 2 i 22 w Tarnowskich Górach

Obostrzenia związane z pandemią zostają poluzowane więc imprezy okolicznościowe, nieśmiało ale wracają. Przedszkola nr 2 i 22 w Tarnowskich Górach zorganizowały w pierwszych dniach grudnia 2021 roku spotkanie z  Górnikiem, któremu towarzyszyły Śląskie Starki. Zarówno w jednym jak i drugim przedszkolu wydarzenie było podzielone na dwie części: grupy młodsze, grupy starsze. Scenariusz spotkań był podobny. Dzieci prezentowały wiersze, piosenki i tańce związane z naszą Małą Ojczyzną, Dniem Górnika, zwanym na Śląsku „Barbórką”. W przedszkolu nr 22 panie przedszkolanki przygotowały także slajdy ukazujące krajobraz Górnego Śląska oraz stroje śląskie noszone przez ślązaczki w różnych okolicznościach. My, zaproszeni goście, opowiedzieliśmy o Śląsku, pracy i świętowaniu różnych wydarzeń (biesiady, fajery rodzinne, festyny, święta religijne), strojach rozbarskich, mundurze górniczym akcentując dlaczego powinniśmy znać miejsce, w którym żyjemy. Oczywiście informacje te były w miarę krótkie i dostosowane do wieku grupy.

Goście z każdą grupą uczestniczyli w sesji zdjęciowej, a zdjęcia umieszczone zostały w Galerii przedszkolnej.

Jako podziękowanie, dzieci wręczyły nam własnoręcznie wykonane laurki oraz kolorowanki.

Tekst Teresa Majzner

Opublikowane:

18 luty 2020

Wizyta Starek w Przedszkolu nr 45 w Bytomiu- Łagiewnikach

 Śląskie Starki zostały zaproszone do Przedszkola nr 45 w Bytomiu – Łagiewnikach. Spotkanie z przedszkolakami odbyło się w dwóch grupach. W pierwszym spotkaniu brały udział dzieci młodsze (4-5 latki), a w drugim spotkaniu uczestniczyły dzieci starsze.

Dzieciom młodszym Lyjna i Ryjzka zaprezentowały śląski strój paradny podając równocześnie nazwy jego elementów (kiecka, zopaska, jakla, purpurka, korale, szczewiki).

Następnie przeczytały opowiadanie „Zosia i lilowy hutlik” będące tłumaczeniem opowiadania Edyty Zarębskiej p.t. „Zosia i fiołkowy kapelusz”.

Przy okazji dzieci poznały takie słowa gwary śląskiej, jak oma, dziołszka, szlajfka, papućki, hutlik, łobejrzeć, niyskoro)

Grupa dzieci starszych oprócz prezentacji rozbarskiego stroju paradnego obejrzała ilustracje przedstawiające ubiór śląskiej dziołchy oraz śląskiego chłopca/kawalera. Nie zabrakło tu więc nazw takich, jak galanda, kabotek, wierzcheń, bruclik, jedwobka, jelenioki.

Grupa starszaków wysłuchała opowiadania przedstawionego w gwarze śląskiej p.t. „Antoś i staro jabłonka”

Słowa gwarowe, które dzieci poznały to między innymi: oma, opa, starzik, starka, kryka, przikopa, larmo)

Dzieci, co można było zauważyć, były z tych spotkań zadowolone i mogły w domu opowiedzieć czego dowiedziały się rozmawiając ze Śląskimi Starkami – Lyjną i Ryjzką.

Opublikowane:

16 stycznia 2020

„Śląskie starki” z wizytą na półkoloniach w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowskich Górach

Nasze starki Lyjna i Ryjzka zawitały do dzieci przebywających na pókoloniach organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 15. Wystrojone w swoje świąteczne stroje przybliżały dzieciom historię Śląska, tradycje, stroje no i „godka” . Zorganizowały także konkurs „Godki śląskiej”. Dzieci miały za zadanie przyporządkować do polskich wyrazów ich śląskie odpowiedniki. Egzamin ten zdały na piątkę.

Tekst Magdalena Latacz

Opublikowane: 19 stycznia 2020

Grudzień 2019

„Śląskie starki” z wizytą w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowskich Górach

Śląskie starki – Lyjna i Ryjzka tyż mają połno roboty prze świyntami.

Odwiedzają przedszkola i szkoły. Ostatni zawitały do Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowskich Górach. Najpierw opowiadały o naszym Śląsku , potem o naszych Tarnowskich Górach, o tradycjach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. A ,  że wystąpiły w strojach śląskich nie mogło zabraknąć wątku jak nazywają się w gwarze śląskiej  poszczególne części ich ubioru.

Oczywiście opowiadanie było w gwarze śląskiej i o dziwo nie było to tak niezrozumiałe dla dzieci.

 

 

Opublikowane: 15 grudnia 2019