28 kwietnia 2024

Odyseja edukacyjna ruszyła

Odyseja edukacyjna ruszyła!

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęło realizację drugiej edycji projektu mobilnościowego, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt „Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji” jest realizowany w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (Edukacja dorosłych) .

W ramach tego projektu dziesięciu przedstawicieli Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku weźmie udział w 10-dniowym kursie w Grecji , w miejscowości Rethymno w terminie 23.09.2024 – 04.10.2024 (+2 dni podróży). Uczestnikami projektu będzie kadra zarządzająca, edukacyjna i szkoleniowa tarnogórskiego UTW. Partnerem projektu jest organizacja European Center in Training for Employment z siedzibą w miejscowości Rethymno, która zajmuje się kształceniem osób dorosłych.

Celem kursu jest poznanie metod edukacyjnych dotyczących budowania holistycznych ofert programowych. Tematyka kursu będzie dotyczyła nauczania i włączania do programów kształcenia osób dorosłych przedmiotów związanych z kulturą, sztuką, sportem, zdrowiem, teatrem, muzyką i tańcem, językiem obcym (w kontekście edukacji w Grecji i w Polsce).

Intensywny kurs w Grecji to nie tylko okazja do podnoszenia kwalifikacji członków UTW ale także szansa nawiązania międzynarodowych kontaktów i finalnie zdobycie umiejętności, które wpłyną na udoskonalenie oferty tarnogórskiego UTW.

Za nami zakończony proces rekrutacyjny, pierwsze spotkania informacyjne a przed nami intensywne przygotowania językowe, kulturowe i psychologiczne.

Uczestnicy kursu w programie ERASMUS+ po raz kolejny swoim przykładem pokazują, że nigdy nie jest za późno ani na naukę, ani na przygodę!

 

 

 

 

Opracowanie: Ewa Topolska-Sowa
Zdjęcia: Dominika Pelka-Magda, Barbara Zwalińska

 

Opublikowane: 28 kwietnia 2024