Styczeń 2024

„Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji” kolejny projekt dofinansowany ze środków Unii Europjskiejo projekt nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000114639)

Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej w organizacji – Erasmus+

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczyna realizację kolejnego projektu mobilnościowego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt pn. „Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji” jest realizowany w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (Edukacja dorosłych) w terminie 01.12.2023 – 30.11.2024.

Projekt kierowany jest do 10 osób z Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy projektu wezmą udział w 10-dniowym kursie w Grecji w terminie 23.09.2024 – 04.10.2024 (+2 dni podróży). Partnerem projektu jest organizacja European Center in Training for Employment z siedzibą w miejscowości Rethymno. Tematyka kursu będzie dotyczyła nauczania i włączania do programów kształcenia osób dorosłych przedmiotów związanych z kulturą, sztuką, sportem, zdrowiem, teatrem, muzyką i tańcem, językiem obcym ( w kontekście edukacji w Grecji i w Polsce). Uczestnicy projektu nabędą wiedzę z zakresu:

 • przedmiotów nauczania w greckim systemie kształcenia osób dorosłych ( historia, sport, zdrowie, teatr, malarstwo, taniec, muzyka, kulinaria, języki obce),
 • sposobów włączania konkretnych przedmiotów do systemu kształcenia i uczenia się osób dorosłych,
 • wprowadzania elementów historii, sztuki do programu nauczania osób dorosłych w organizacji,
 • wprowadzania tematyki sportu do programu nauczania osób dorosłych w organizacji,
 • wprowadzania tematyki zdrowia do programu nauczania osób dorosłych w organizacji,
 • wprowadzania tematyki teatru do programu nauczania osób dorosłych w organizacji,
 • wprowadzania tematyki malarstwa do programu nauczania osób dorosłych
 • wprowadzania tematyki tańca i muzyki do programu nauczania osób dorosłych w organizacji,
 • wprowadzania tematyki kulinarnej do programu nauczania osób dorosłych w organizacji,
 • wprowadzania elementów języka obcego do programu nauczania osób dorosłych w organizacji,
 • gromadzenia informacji związanych z konkretną tematyką,
 • tworzenia prezentacji, projektów, przekazywania informacji związanych z konkretną tematyką,
 • doboru konkretnej tematyki celem wzmocnienia procesu kształcenia osób dorosłych.

Udział w projekcie Erasmus+ to także szansą na podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, okazją do nawiązania nowych międzynarodowych kontaktów, które będą mogły zostać wykorzystane w przyszłości. Wyjazd do Grecji daje możliwość poznania innej kultury, tradycji i greckich obyczajów, a przez to przyczynia się do wzrostu świadomości i wrażliwości międzykulturowej.

Opublikowane: 7 stycznia 2024

9 stycznia godz. 11.00

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie„Mobilność Kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji” (projekt nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000114639)

9 stycznia o godz. 11.00 w siedzibie biura projektu (biuro stowarzyszenia ) przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ „Mobilność Kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji” (projekt nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000114639).

Opublikowane: