Rok akademicki 2023/2024

Informacje dotyczące członkostwa, wykładów, zajęć fakultatywnych oraz wyjazdów do instytucji kultury i wycieczek. Harmonogram zajęć w roku akademickim 2023/2024

I. Jak zostać członkiem Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

  • Posiadać status emeryta lub rencisty,
  • Być mieszkańcem Powiatu Tarnogórskiego,
  • Złożyć deklarację , opłacić składkę roczną w wysokości 70 zł oraz wpisowe w wysokości 30 zł

Tutaj pobierz deklarację

Deklaracja członkowska

II. Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Stowarzyszenie oferuje udział w :

a/Inauguracji roku akademickiego 2023/2024.Odbędzie się 2 października 2023 o godz. 16.00 w Kompleksie Zamkowym Stare Tarnowice w budynku Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego .

b/ wykładach – odbywają się w odstępach dwutygodniowych, zawsze w poniedziałki w Tarnogórskim Centrum Kultury ul. Sobieskiego (nieodpłatne). Informację o tematyce i terminie wykładu uzyskuje się w biurze stowarzyszenia, podczas poniedziałkowych wykładów oraz na stronie internetowej: www.utwtg.pl. Wskazanym jest, aby na wykłady zabierać ze sobą notes w celu zapisania informacji dot. najbliższych wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie. Poniżej terminy planowanych wykładów i wydarzeń

Październik – 16, 30

Listopad      – 20 oraz   27 obchodzimy Tarnogórski Dzień Seniora

Grudzień     – 11

Styczeń       – 8 i 22 styczeń Koncert Noworoczny

Luty             – 12, 26

Marzec        – 11  Koncert z okazji Dnia Kobiet  oraz wykład w dn 25

Kwiecień     – 8, 22

Maj              – 13, 27

Czerwiec    – 10 zakończenie roku

c/ zajęciach fakultatywnych odpłatnych, za które z ramienia Zarządu TS UTW organizuje Hania Bednarz tel 514 748 349

  • z języków obcych: rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego w grupach o różnym poziomie umiejętności.. Odpłatność za zajęcia jest różna i zależy od ilości osób w nich uczestniczącychZajęcia odbywają się co 2 tygodnie i trwają 2 godziny lekcyjne.

  • ruchowych : aerobik, yoga, gimnastyka w wodzie , gimnastyka rozciągająca , ćwiczenia ruchowe – fitness , gimnastyka na krześle . Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze od 45 min do 60 min, wyjątek stanowią ćwiczenia ruchowe, które odbywają się dwa razy w tygodniu oraz yoga, która trwa 90 min

  • artystycznych – malarstwo  , florystyka ,rękodzieło artystyczne i fotografia  . Zajęcia z malarstwa i florystyki odbywają się się dwa razy w m-cu, w wymiarze 90 min a rękodzieło i fotografia  raz w m-cu. Uczestnicy pokrywają też koszty materiałów

  •  kulinarnych – zajęcia odbywają się raz w miesiącu
  • uczestnictwo w zespołach wokalnych, tanecznych i teatralnych
Szczegółowy plan zajęć- na rok 2023/2024 zostanie ustalony do 2 października 2023.
Proponujemy, aby pierwsze zajęcia były , szczególnie dla osób, które chcą po raz pierwszy w nich uczestniczyć zajęciami pokazowymi – niepłatnymi. Uczestnicy po ich zakończeniu muszą podjąć decyzję czy chcą w nich dalej uczestniczyć.
Uczestnicy zajęć w sprawach organizacyjnych i innych kontaktują się w pierwszej kolejności ze starostą grupy, który zostanie wybrany na drugich zajęciach .

 

d/  Zasady zapisów na imprezy i wycieczki organizowane przez Stowarzyszenie

Członkowie stowarzyszenia zapisując się na imprezy i wycieczki organizowane przez stowarzyszenie winni okazywać legitymację z aktualną pieczątką  na dany rok akademicki.

Osoby  nie będące członkiem stowarzyszenia mogą uczestniczyć  w wyjazdach,  jeżeli taka informacja ukaże się na stronie internetowej stowarzyszenia.

Zapisy tylko z wpłatami przyjmowane będą w biurze stowarzyszenia oraz w dniach wykładów. Koszt wyjazdu można uregulować także przelewem na  konto bankowe  – Tarnogórskie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Sienkiewicza 16 Tarnowskie Góry  nr rachunku: 41 2030 0045 1110 0000 0271 3330

Osoby, które z uwagi na brak miejsc nie zapisały się, prosimy o wpisywanie się na listę rezerwową. Możliwym wtedy jest zorganizowanie kolejnej grupy wycieczkowej jeżeli uzbiera się 48 osób. Dla informacji podajemy , że koszt każdego wyjazdu składa się z kosztów stałych( transport, usługi przewodnickie) oraz kosztów zmiennych ( nocleg , wyżywienie, bilety wstępu , ubezpieczenie). Przyjmujemy zasadę, że, koszty stałe w przypadku rezygnacji nie podlegają zwrotowi. Również rezygnacja zgłoszona dwa tygodnie przed wyjazdem powoduje, że nie będą zwracane koszty zmienne, chyba, że uczestnik sam znajdzie osobę na swoje miejsce.

III. Harmonogram zajęć w roku akademickim 2023/2024

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący/

nr telefonu

Częstotliwość

zajęć

Data

rozpoczę-cia

Dzień

tygodnia, w których odbywają się

zajęcia

Podział na grupy-czas

trwania zajęć

Sala nr

Starosta

numer telefonu

Miejsce prowadzenia

zajęć

I

J.angielski

Dominika Pelka-

Magda

786 133 155

co 2 tygodnie

co 2 tygodnie

co 2 tygodnie

17.X

17.X

17.X

19.X

wtorek

wtorek

wtorek

czwartek

I grupa 9.00-10.30

II grupa10.45-12.15

III grupa 12.30-14.00

IV grupa 9.00 – 10.30

32

32

32

32

Ryszard Krzyżański

607 931 644

Kornelia Kowalczyk

694 687 636

wybór starosty

wybór starosty

TCK

II

J.niemiecki

Maria Kupka

607 521 131

co 2 tygodnie

co 2 tygodnie

11.X

12.X

środa

czwartek

I grupa 16.00-17.30

II grupa 16.00-17.30

14

14

Ewa Pawnuk

668 429 346

Krystyna Kaczmarek

604 537 125

LO Staszic

Barbara Widera

508 844 504

co 2 tygodnie

11.X

środa

16.30-18.00

20

Michał Kirszniok

601 356 725

LO Staszic

III

Warsztaty z informatyki

Tomasz Dandy

3 dni

16-18.X

Od poniedziałku

do środy

I grupa 9.00 – 10.30

II grupa10.30 – 12.00

III grupa – godziny zostaną ustalone

26

Hanna Bednarz

514 748 349

Starostwo

Powiatowe

ul.Sienkiewicza 16

IV

Florystyka

Podział na grupy odbędzie się na pierwszych zajęciach

Lucyna Mokrus

697 115 049

raz w miesiącu

17.X

wtorek

I grupa 16.00 – 17.30

wybór starosty

Zespół Szkół Techniczno-

Usługowych(Kolejówka)

T. Góry ul Pokoju 14

raz w miesiącu

17.X

wtorek

II grupa 16.00 – 17.30

wybór starosty

V

Malarstwo

Podział na grupy zostanie ustalony 12 października

Beata Hetmańczyk

607 153 787

co 2 tygodnie

12.X.

czwartek

11.00 – 13.00

26

Aleksandra Moch

606 270 386

Starostwo Powiatowe

ul.Sienkiewicza 16

sala nr 27

Co 2 tygodnie

19.X

czwartek

11.00 – 13.00

26

Teresa Starzec

509 119 915

VI

Rękodzieło

Anna Murzyn

1 x miesiącu

9.X

poniedziałek

10.00 – 12.00

Joanna Murzyn

603 085 214

Szkoła Podstawowa nr 3

ul.Wyspiańskiego

VII

Grupa fotograficzna

Sławomir Głaz

507 551 999

1 x w miesiącu

20.X

Piątek

zajęcia w plenerze

16.15

Helena Domańska

668 663 522

Dzwonić do starosty , aby dowiedzieć się o miejscu spotkania

VIII

Warsztaty kulinarne

Aleksandra Król-

Skowron

608 342 628

1 x w miesiącu

1 x w miesiącu

10.XI

17.XI

piątek

piątek

I grupa 16.00 – 18.00

II grupa 16.00 – 18.00

31

31

Halina Dudek

606 917 460

wybór starosty

Zespół Szkół

Gastronomiczno-

Hotelarskich

Tarnowskie Góry

IX

Zespół wokalny

a-gie”

Izabela Lysik-

Różańska

1 x w tygodniu

6.XI

poniedziałek

13.50 – 15.20

32

Barbara Holy

669 710 574

TCK

X

Areobic

Helena Czaja

798 768 919

1x w tygodniu

10.X

wtorek

11.00 – 12.00

40

Krystyna Szczygieł

781 480 319

TCK

XI

Yoga

Marzena Wadlerska

662 293 126

1 x w tygodniu

11.X

środa

9.30 – 11.00

40

Maria Goląbska-Marulewska

794 704 016

TCK

XII

Gimnastyka

rozciągająca

Marzena Kobryń

531 878 774

1x w tygodniu

10.X

wtorek

9.30 – 10.30

40

Barbara Holy

669 710 574

TCK

XIII

Grupa taneczna

SIE CHCE

Marzyna Kobryń

531 878 774

1 x tygodniu

10.X

Wtorek

8.30 – 9.30

40

Barbara Holy

669 710 574

TCK

XIV

Zespół taneczny

Frajda”

Ewelina Pankiewicz

669 034 775

2 x w tygodniu

5.X

czwartek

poniedziałek

10.00 – 10.45

10.00- 10.45

40

Maria Cypara

502 049 157

TCK

XV

Ćwiczenia

ruchowe

Ewelina Pankiewicz

669 034 775

2 x w tygodniu

9.X

poniedziałek

czwartek

9.00 – 9.45

9.00 – 9.45

40

Regina Biernacka

605 615 781

TCK

XVI

Zajęcia fiitnessowe

Zenona Froniewska

505 953 561

2 x w tygodniu

9.X

12.X

poniedziałek

środa

poniedziałek

środa

I grupa 9.00 – 10.00

II grupa 10.00-11.00

Ewa Słabik

500 664 298

Galeria Fitnessu

ul. Janasa

( Szkoła Podstawowa

nr 8)

XVII

Gimnastyka na krześle

Robert Górski

516 894 077

1 x w tygodniu

Termin zajęć II

grupy podamy

w terminie późniejszym

3.X

wtorek

16.15 – 17.00

Hanna Bednarz

514 748 349

Centrum

Aktywności

Seniora ul.Janasa

(Szkoła Podstawowa nr 8)

XVIII

Zespół taneczny

SIE CHCE

Barbara Holy

1 x w tygodniu

4.X.

środa

11.20 – 12.20

40

Barbara Holy

669 710 574

TCK

Opublikowane: 1 października 2023