Lipiec 2023

Tarnogórscy seniorzy na europejskich ścieżkach kształcenia

Tarnogórscy seniorzy na europejskich ścieżkach kształcenia

Poniższy wpis został umieszczony na EPALE  czyli elektronicznej platformie na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

 

Europass jest podsumowaniem europejskiej ścieżki kształcenia, zawierającym bardzo precyzyjny opis umiejętności zdobytych podczas mobilności.

TreeImage.
Magdalena Latacz

ok. 5 minut czytania  polub, linkuj, komentuj!


Grupa członków tarnogórskiego UTW zakończyła projekt współfinansowany przez Unię Europejską „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW”. Projekt o nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713 był realizowany w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. W projekcie, w zagranicznym kursie w Grecji, wzięło udział 16 przedstawicieli organizacji. Uczestnikami projektu była kadra zarządzająca, edukacyjna i szkoleniowa tarnogórskiego UTW. Kurs „Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji” został zorganizowany w terminie 15.05.2023 – 26.05.2023. Partnerem projektu była organizacja Knowledge, Health & Education, posiadająca doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń.

Lotnisko Katowice.

Celem projektu było zwiększenie kompetencji i umiejętności przedstawicieli Tarnogórskiego Stowarzyszenia-Uniwersytet Trzeciego Wieku w zakresie wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji. Udział w projekcie pozwolił na podniesienie kompetencji językowych seniorów, aby zwiększyć ich szanse na wykonywanie działań wolontaryjnych i aktywne funkcjonowanie w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i technicznej.

Szkolenie.

Szkolenie.

Po zakończeniu projektu grupa beneficjentów przedstawiła, członkom stowarzyszenia i zaproszonym przedstawicielom samorządu lokalnego i innym tarnogórskim organizacjom społecznym, założenia projektu po czym uczestnicy mobilności zaprezentowali w formie prezentacji przebieg i efekty mobilności; oczywiście, żeby jak najwięcej osób mogło się zapoznać z projektem UTW, prezentację umieszczono na stronie stowarzyszenia www.utwtg.pl

Tarnogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest najliczniejszą organizacją pozarządową w powiecie tarnogórskim, liczącą 445 członków i jako taka jest rozpoznawalna w swoim środowisku z licznych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym i społecznym. Nic więc dziwnego, że nasza mobilność zagraniczna i udział w projekcie Erasmus+ był uważnie obserwowany, ponieważ stereotypowo takie działania edukacyjne wiązano tylko z młodzieżą.

Grupa biorąca udział w mobilności odbywającej się w greckiej miejscowości Tolo na półwyspie Peloponez, przygotowując się do realizacji zadania, wzięła udział w licznych spotkaniach przygotowawczych: kursie języka angielskiego, psychologiczno-kulturowych, informatycznych oraz działaniach upowszechniających rezultaty projektu.

W pięknym Tolo.

Maszerujemy na zajęcia.

Udział w projekcie posłużył wzrostowi kompetencji językowych w obszarze słownictwa służącego do codziennej komunikacji i niezbędnego do obsługi nowych programów informatycznych. Mobilność grupy służyła także podniesieniu kompetencji interpersonalnych uczestników projektu, co wpływało na ich umiejętność współpracy, a także zwiększenie motywacji seniorów do podnoszenia kompetencji wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ITC i językowych; zwiększeniu wiedzy na temat kultury i tradycji Grecji oraz wykształceniu wśród uczestników tolerancji i otwartości międzykulturowej.

W Epidauros.

Na Hydrze.

W celu potwierdzenia nabytych umiejętności, uczestnicy szkolenia, na koniec pobytu w Grecji uzyskali: certyfikat ukończenia kursu z zakresu „Wdrażanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji”, a także dokument Europass-Mobilność.

Wręczenie certyfikatów.

Europass jest podsumowaniem europejskiej ścieżki kształcenia, zawierającym bardzo precyzyjny opis umiejętności zdobytych podczas mobilności. Zaświadcza zdobyte umiejętności zawodowe, językowe, cyfrowe, organizacyjne/kierownicze, komunikacyjne i umiejętności inne, czyli na przykład zwiększenie kreatywności i konsekwencji w podejmowanych działaniach. Dokument jest oczywiście urzędowym potwierdzeniem zdobytych umiejętności, ale studenci tarnogórskiego UTW są usatysfakcjonowani poznaniem praktycznych narzędzi posługiwania się nowoczesnymi technologiami komunikacyjno-informacyjnymi w działalności swojej „uczelni”. Zdobyte i przećwiczone praktycznie umiejętności: projektowania bloga, obsługi dysku Google Drive i stosowania aplikacji chmurowych, obsługi programów do obróbki zawartości multimedialnych (np. Snapseed), wykorzystania mediów społecznościowych do celów edukacyjnych, tworzenia platformy e-learningowej oraz metod nauczania mieszanego, tworzenia wirtualnych tablic, stosowania portalu Facebook i społeczności osób uczących się w celach edukacyjnych, tworzenia kwestionariuszy ankietowych za pomocą Google Forms, czy tworzenie prezentacji multimedialnych, to wiedza i umiejętności bez wątpienia bardzo pomocna dla rozwijania działalności.

Udział tarnogórzan w programie Erasmus+, mobilności zagranicznej, jest w pewnym sensie uhonorowaniem 16-letniej działalności stowarzyszenia, działającego jako organizacja pozarządowa non profit w ramach środków własnych i pozyskiwanych w konkursach różnego szczebla ( lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim) i daje nowe możliwości rozwoju, i zdobywania wiedzy potrzebnej do prowadzenia stowarzyszenia opartego na pracy wolontariuszy. Wolontariuszami jest kadra zarządzająca, ale także na wolontariacie opiera się praca wykładowców, reprezentujących wiele dziedzin nauki, m.in.: medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, o ziemi i wszechświecie, kultury i sztuki oraz nowoczesnych technologii. Wykładowcami są osoby spełniające standardy akademickie. Tarnogórscy studenci seniorzy uczą się języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego; rozwijają swoje pasje malarskie i artystyczne podczas  zajęć tematycznych. Biorą udział w wielu działaniach i projektach podnoszących i rozwijających sprawność fizyczną, np. zajęcia nordic walking, gimnastyka rehabilitacyjna, zajęcia taneczne, ale także warsztaty podnoszące kompetencje korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych. Słuchacze tworzą zespół teatralny, wokalny i taneczny; realizują innowacyjny projekt edukacji regionalnej pn. „Śląskie starki berają”.

Jako stowarzyszenie społeczne tarnogórski UTW musi się mierzyć z wieloma problemami finansowo- organizacyjnymi, jednocześnie liderzy widzą potrzebę środowiska nie tylko działalności, ale także jej rozwijania i uatrakcyjniania. Współpracują z powodzeniem z dziećmi i młodzieżą z lokalnych szkół i przedszkoli, a także z placówkami kulturalnymi i domami dla seniorów.

Tarnogórscy studenci.

Uczestnicy projektu Erasmus+ w mobilności zagranicznej zdobyli bardzo potrzebne umiejętności, które pozwolą na udoskonalanie działań i osiąganie celów edukacyjno-organizacyjnych. Udział w projekcie był dla wszystkich beneficjentów nagrodzeniem ich dotychczasowej pracy i zachętą do podejmowania nowych wyzwań.

Przygoda studentów UTW na europejskich ścieżkach kształcenia, sięganie do nowoczesnych narzędzi i technologii jest dla całej lokalnej społeczności inspiracją do nowego aktywnego stylu życia.

„Verba docent, exempla trahunt” – słowa uczą, przykłady pociągają to myśl starożytnego rzymskiego historyka pozwalająca oddać ocenę środowiska lokalnego realizacji projektu Erasmus + przez studentów- seniorów. Społeczność lokalna coraz bardziej docenia jako optymalny styl życia uczenie się; z pewnością da się zauważyć silne oddziaływanie na dzieci i młodzież szkolną ale i drogowskaz/ofertę dla starszego pokolenia.

Stanisława Szymczyk

Opublikowane: 4 lipca 2023

5 czerwca 2023

Konferencja podsumowująca projekt „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską pt „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW”  dobiegł końca. W dniach 15-26 maja br została zrealizowana jego zasadnicza, mobilna  część – pobyt 16 uczestników , słuchaczy UTW  w greckiej miejscowości Tolo.  W trakcie tego pobytu 16 osób uczestniczyło w kursie „Wdrażanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania”. Podsumowaniem projektu była konferencja, w której w formie prezentacji pokazaliśmy poszczególne jego etapy. W prezentacji znalazły się także  wypowiedzi uczestników projektu, którzy dzielili się tym co im dał udział w projekcie a także tym, w jaki sposób wykorzystywać będą nabytą wiedzę.

W konferencji uczestniczyli oprócz licznie zgromadzonych słuchaczy UTW władze miasta Tarnowskie Góry z burmistrzem Arakdiuszem Czechem i przewodniczącym Rady Miasta Adrianem Wolnikiem, władze Powiatu Tarnogórskiego , które reprezentował Stanisław Torbus – członek zarządu ,  poseł RP – Tomasz Głogowski.

Uczestnicy projektu z rąk Burmistrza i członka Zarządu Powiatu otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursie.

Miłą niespodziankę sprawili nam uczestnicy rejsu – tarnogórzanie (i nie tylko) ,  z którymi spotkaliśmy się w Tolo. W krótkim występie zaprezentowali się ze swoim , szantowym repertuarem.

W holu Tarnogórskiego Centrum Kultury została zaprezentowana wystawa zdjęć oraz obrazów, prac florystycznych związanych z naszym pobytem w Tolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W poniższym linku zaprezentowano poszczególne etapy realizowanego projektu

UTW TOLO 2023

Opublikowane: 18 czerwca 2023

5 czerwca godz. 16.30

Sala widowiskowa TCK -podsumowanie projektu „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW”

Tarnogórskie Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku

zaprasza na

podsumowanie projektu „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ , akcja kluczowa 1 : Mobilność edukacyjna osób

Spotkanie odbędzie się 5 czerwca o godzinie 16:30 w Tarnogórskim Centrum Kultury

W programie:

– prezentacja multimedialnauatrakcyjniona  zdjęciami i filmami z  odbytego kursu zagranicznego,

– wręczenie uczestnikom kursu dokumentu Europass – Mobilność potwierdzającego nabyte kompetencje i umiejętności.

 

W imieniu Zarządu i Słuchaczy UTW

Stanisława Szymczyk, sekretarz TS-UTW                                      Magdalena Latacz, prezes TS-UTW

 

Opublikowane: 31 maja 2023

25 maja 2023

Słuchacze UTW pozdrawiają z Tolo

Tarnogórski UTW od 14 maja 2023 realizuje projekt programu Erasmus+ pt.: „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW”, akcja kluczowa 1 : Mobilność edukacyjna osób, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Bogaty program szkolenia dostarcza nie tylko nowych wiadomości i umiejętności ale jest także okazją do zacieśniania umiejętności współpracy 16-osobowej grupy tarnogórskich studentów. Kilkugodzinne zajęcia informatyczne odbywają się codziennie przed południem.

Grupa nasza zakwaterowana jest w trzygwiazdkowym, klimatycznym Pitsakis Hotel, z którego na plażę jest tylko 50 metrów i można w chwilach wolnych relaksować się nad morzem. I choć pogoda nas nie rozpieszcza to spacery brzegiem lazurowego morza są wyjątkowe.

Bogaty program edukacyjny to także poznawanie kultury i tradycji Grecji. Już zdążyliśmy  zwiedzić najbliższą okolicę; zobaczyliśmy więc ruiny starożytnego Asini, znajdującego się na  peryferiach Tolo, na szczycie pagórkowatego przylądka.

Wyjechaliśmy już dwa razy na wycieczki całodniowe, do Epidavro, Myken ,Nemei, Nafplio oraz odbyliśmy rejs na wyspę Hydra i Spetses. Bogactwo historii greckiej i ogrom zabytków pozostawia niesamowite wrażenia. To już końcówka naszej edukacyjnej przygody a przed nami: zaliczenie szkolenia i zwiedzenie Aten w drodze powrotnej już 28 maja.

Wrócimy do Tarnowskich Gór wyposażeni w nowe umiejętności, które zapewne ułatwią nam rozwijanie działalności naszego UTW i, oczywiście, z bogactwem wiedzy o kulturze kolebki cywilizacji europejskiej.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy TS UTW i zapraszamy 5 czerwca(godz. 16:30) do TCK na prezentację/ podsumowanie naszego projektu. Nasza grecka przygoda jest wspaniałym doświadczeniem i wzmocnieni wrócimy pełni nowej energii; śmiało powiemy: Cała naprzód, a wszelkie trudności zamieniamy na chwile radości.

Stanisława Szymczyk, sekretarz TS-UTW

 

 

Opublikowane: 27 maja 2023

20 lutego 2023

Po Erasmusie będziemy na Plusie !

Dewizą TS-UTW jest myśl: „Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.”

Rozpoczęliśmy  przygotowania do pierwszego udziału w mobilności zagranicznej w ramach projektu Erasmus + Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW” współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt o nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713 jest realizowany w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

W projekcie weźmie udział 16 przedstawicieli organizacji w zagranicznym kursie w Grecji (miejscowość Tolo). Uczestnikami projektu będzie kadra zarządzająca, edukacyjna i szkoleniowa tarnogórskiego UTW. Kurs „Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji” zostanie zorganizowany w terminie 15.05.2023 – 26.05.2023 (+2 dni podróży). Partnerem projektu jest organizacja Knowledge, Health & Education posiadająca doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń.

 

 

 

 

 

Szkolenie pozwoli na doskonalenie i poznawanie nowoczesnych technologii komunikacji. Kompetencje cyfrowe i techniczne są szansą na sukces w cyfrowym świecie i pozwalają budować poczucie własnej wartości. Udział w zagranicznej mobilności, programie Erasmus+ pozwoli tarnogórskiemu UTW podnieść jakość oferty edukacyjnej skierowanej do osób dorosłych w oparciu o doświadczenia europejskie. Możliwość adaptacji elementów nauczania zaczerpniętych z programów kursów, szkoleń zagranicznych, dobrych praktyk ma istotne znaczenie w przypadku przenoszenia ich w realia kształcenia osób dorosłych w środowiska lokalne mniejszych miejscowości.

Pozwoli to m. in. na zwiększenie innowacyjności i atrakcyjności oferty edukacyjnej i kulturalnej UTW. A aktualnie TS-UTW liczy 466 studentów.

Opublikowane: 21 lutego 2023