27 stycznia 2023

Wyniki rekrutacji do projektu „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW” (projekt nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-oooo72713

Informujemy , że Komisja Rekrutacyjna w składzie Danuta Fleszar, Elżbieta Płaczek i Ewa Słabik powołana w celu przeprowadzenia kwalifikacji do projektu „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW ” (projekt nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-oooo72713 ) realizowanego w ramach programu ERASMUS + zakończyła proces rekrutacyjny.

Lista główna kandydatów zakwalifikowanych do projektu „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW” (projekt nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-oooo72713 ) składa się z 16 osób będących  kadrę zarządzającą i edukacyjno-szkoleniową. Na listę rezerwową kandydatów do projektu zakwalifikowano 1 osobę . Odrzucono  5 kandydatów ze względu na niespełnianie kryterium formalnego projektu.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowaniu do projektu mogą złożyć odwołanie na piśmie wraz z uzasadnieniem w Biurze projektu do dnia 31 stycznia 2023 r.  Odwołania zostaną rozpatrzone do dnia 2 lutego 2023.

Poniżej listy: główna , rezerwowa i odrzuconych kandydatów ze względu na niespełnienie kryterium formalnego

Lista główna kandydatów zakwalifikowanych do projektu ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW” (projekt nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713)

 1. Hanna Bednarz
 2. Regina Biernacka
 3. Henryka Borkowska-Szmatloch
 4. Halina Dudek
 5. Maria Gołąbska-Marulewska
 6. Beata Hetmańczyk
 7. Barbara Holy
 8. Grażyna Jurek
 9. Marek Krzywiecki
 10. Magdalena Latacz
 11. Lucyna Mokrus
 12. Bożena Niesler
 13. Krzysztof Nikiel
 14. Dominika Pelka-Magda
 15. Bogusława Sukiennik
 16. Stanisława Szymczyk

 

Lista REZERWOWA kandydatów do projektu ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW”(projekt nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713)

 1. Maria Witkowska
Lista kandydatów odrzuconych ze względu na niespełnienie kryterium formalnego do projektu ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW”(projekt nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713)
 1. Helena Domańska
 2. Mirosław Gliszczyński
 3. Kornelia Kowalczyk
 4. Aleksandra Moch
 5. Ewa Wlazłowska

 

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do projektu mogą złożyć odwołanie na piśmie
wraz z uzasadnieniem w biurze Tarnogórskiego UTW do dnia
31.01.2023 r.
Odwołania zostaną rozpatrzone do dnia 02.02.2023 r.

 


 

Opublikowane: 27 stycznia 2023

Od 9 do 19 stycznia 2023

Rekrutacja do programu Erasmus+ 2022

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
ogłasza rekrutację do projektu

ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW
(projekt nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713)

Projekt jest skierowany do kadry zarządzającej oraz kadry edukacyjnej/szkoleniowej Tarnowskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uczestnicy projektu wezmą udział w 10-dniowym kursie pn.
„Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii
do procesu nauczania i edukacji”

Termin kursu*:

15.05.2023 – 26.05.2023 (+2 dni podróży)

Miejsce kursu: Grecja, miejscowość Tolo

Uczestnikom projektu zostanie zapewnione:

 • udział w 10-dniowym kursie,

 • transport, noclegi, wyżywienie, kieszonkowe,

 • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,

 • ubezpieczenie,

 • przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w biurze Tarnogórskiego UTW , przed wykładem w dniu 9 stycznia 2022 oraz  z załącznika poniżej. Formularz należy złożyć do dnia 19.01.2023 r. także w biurze Stowarzyszenia

Udział w projekcie jest bezpłatny !

* termin wyjazdu może ulec zmianie

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin rekrutacji do projektu „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW”

Formularz zgłoszeniowy do projektu „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW”

Opublikowane: 4 stycznia 2023