Kto jest kto?

Zarząd Stowarzyszenia:

Magdalena Latacz- prezes,

Barbara Holy – viceprezes,

Ewa Słabik – skarbnik,

Stanisława Szymczyk – sekretarz,-

Hanna Bednarz- członek zarządu , odpowiadająca za zajęcia fakultatywne

 

Komisja rewizyjna;

Regina Biernacka- przewodnicząca

Maria Witkowska- członek,

Danuta Fleszar- członek

Organizator wyjazdów do instytucji kultury Henryka Borkowska-Szmatloch

Wolontariusze wspomagający organizacyjnie przedsięwzięcia stowarzyszenia :  Ewa i Andrzej Hajduk, Halina Dudek,  Helena Domańska, Teresa Kamińska, Teresa i Krzysztof Nikiel, Grażyna Jurek

Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pozostali – uprzednio wymienieni wykonują swoją pracę nieodpłatnie nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia .

Kontakt z nimi jest telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.00 lub osobisty w biurze stowarzyszenia w każdą środę od godz. 15.00 do 17.00 a także przed zaplanowanym wykładem. Posiadane przez nich telefony są ich własnością prywatną i uprasza się o kontaktowanie się z nimi w wyznaczonych godzinach.