Od 13 maja 2024

Zapisy na „Spotkanie muzyczne: Opera – inspirująca podróż przez świat edukacji muzycznej”.

Zaczynamy realizację zadania publicznego , wspieranego przez Gminę Tarnowskie Góry pt „Spotkanie muzyczne: Opera – inspirująca podróż przez świat edukacji muzycznej”.  Przedmiotowe zadanie ma na celu poszerzenie wiedzy i pobudzenie zainteresowań seniorów gatunkiem muzycznym jakim jest opera.

12 czerwca o godz. 11.00 w Sali Koncertowej im. Adama Didura Opery Śląskiej wysłuchamy wykładu , podczas którego będą poruszane takie zagadnienia jak historia opery, główne epoki operowe, budowa opery jako utworu muzycznego, prezentacja najważniejszych kompozytorów oraz ich kluczowych dzieł operowych , omówienie najpopularniejszych tematów operowych i słynnych wykonawców.Wykład zakończy się koncertem, w którym artyści Opery Śląskiej  wykonają znane i mniej znane arie i duety operowe. Zwiedzimy także budynek Opery Śląskiej. Warto podkreślić, że  trwająca prawie 2 lata modernizacja Opery Śląskiej została nagrodzona w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2024 organizowanym przez Portal Samorzadowy.pl. Konkurs promuje i wyróżnia inwestycje zrealizowane w ostatnim roku przez jednostki samorządu terytorialnego lub spółki komunalne.

Wykład, koncert i zwiedzanie jest sfinansowane dotacją – 4500 zł oraz środkami własnymi stowarzyszenia w wysokości 1000 zł. Uczestnicy projektu pokrywają tylko koszty transportu, które wyniosą 15 zł/osoby.

O godzinie wyjazdu powiadomimy w terminie późniejszym.

Zapisy telefoniczne przyjmuje Irena Krzywiecka tel 505 016 127 od poniedziałku do piątku od godz. 15.00-17.00 , wpłaty dokonujemy na konto bankowe stowarzyszenia.

 

Opublikowane: 30 kwietnia 2024

Marzec 2024

Wsparcie finansowe z Gminy Tarnowskie Góry na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Zostały rozstrzygnięte przez Gminę Tarnowskie Góry  konkursy  na realizację zadań publicznych . TS UTW złożyło oferty na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa. W ramach tych zadań otrzymaliśmy wsparcie finansowe na realizację następujących zadań :

1. „Senior w ruchu” – 11 000 zł  na zajęcia z kultury fizycznej . Zadanie rozpocznie się 1 kwietnia br i potrwa do wykorzystania dotacji. W wyniku powyższego odpłatność za zajęcia wyniesie:
a) 6 zł – areobik i gimnastyka na krześle za 1 zajęcie

b) 7 zł – yoga i gimnastyka rozciągająca prowadzona przez Marzenę Kobryń , za 1 zajęcie

c) 33 zł – ćwiczenia ruchowe i taneczne prowadzone przez Ewelinę Pankiewicz, za miesiąc

d) 54 zł – ćwiczenia ruchowe prowadzone przez Zenobię Froniewską, za miesiąc

e) 65 zł – zajęcia na siłowni, za miesiąc

f) w najbliższym czasie podamy odpłatność za gimnastykę w wodzie

2.”Drugi Tarnogórski Dzień Seniora” 10 000 zł w ramach, którego odbędą się wyjazdowe warsztaty artystyczne oraz zorganizowany zostanie koncert z okazji Dnia Seniora . Termin realizacji IV kwartał.

3. „Spotkania muzyczne: Opera- inspirująca podróż przez świat edukacji muzycznej” – 4500 zł. To spotkanie połączone z prelekcją i występami artystów operowych w siedzibie Opery Śląskiej. Realizacja – czerwiec 2024

4. „Tarnogórski marsz na orientację – 3000 zł. Tradycyjne szukanie Skarbu Gwarka w parkach tarnogórskich. Realizacja sierpień- wrzesień 2024.

Powyższe zadania zakładają udział finansowy i osobowy stowarzyszenia, jak i odpłatność uczestników zadania.

 

 

 

Opublikowane: 22 marca 2024

Styczeń 2024

Projekty wspierane i współfinansowane przez samorządy, budżet państwa i Unię Europejską zrealizowane w 2023. Film z „Tarnogórskiego Dnia Seniora”

Zakończyliśmy i rozliczyliśmy wszystkie zadania publiczne realizowane w roku 2023 przy wsparciu samorządów, budżetu państwa i środków współfinansowanych przez Unię Europejską.  Poniżej ich wykaz:

I.

Projekt „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW”- 42 096 EUR

 

II.

                      „Senior- aktywny obywatel województwa śląskiego” 115 700 zł

 

 

 

 

 

 

 

III

             „Tarnogórski, srebny senior” – 8600 zł

 

 

IV.

„Sportowa akademia senior               9000 zł

” Tarnogórski Marsz na orientację” 3000 zł

” Tarnogórski Dzień Seniora”          10000 zł

 

Film  z „Tarnogórskiego Dnia Seniora” opracowany i wykonany przez Ewę Topolską- Sowa

 

V.

  „Turniej brydża sportowego o puchar Starosty tarnogórskiego ”  1400 zł

„Senior w sztuce filmowej ”                                                                  2000 zł

 

 

 

 

 

Opublikowane: 29 stycznia 2024

30 listopada 2023

Zakończyliśmy realizację zadania publicznego „Sportowa Akademia Seniora”

Od kwietnia do listopada 2023 realizowaliśmy zadanie publiczne wspierane przez Gminę Tarnowskie Góry pn”Sportowa Akademia Seniora” . Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 9000 zł, stowarzyszenie ze środków własnych udzieliło wsparcia kwotą 1743 zł a uczestnicy  wpłacili 10 800 zł. Do przedmiotowego zadania wnieśliśmy wkład osobowy, który wyceniony został na kwotę 2500 zł. Była to  praca wolontariuszy, głównie starostów grup oraz członków zarządu.

Zadanie poległo na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć  z rekreacji ruchowej i rehabilitacji. Były to zajęcia z areobiku, yogi, gimnastyki rozciągającej, na krześle i w wodzie, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia fitnessowo-taneczne. W zadaniu wzięło udział 149 osób, głównie mieszkańców Tarnowskich Gór.

Zadanie przyczyniło się do osiągnięcia następujących rezultatów:

  • podniesienia lub utrzymania sprawności fizycznej i kondycji,
  • wykształcenia wśród seniorów nawyków pozwalających zachować sprawność fizyczną,
  • zmniejszenia biologicznych skutków starzenia się,
  • promocję aktywnego stylu życia,
  • zagospodarowanie czasu wolnego seniorom,
  • przeciwdziałało wykluczeniu seniorów z życia społecznego.

Zakończenie projektu to nie koniec zajęć. Słuchacze dalej je kontynuują i są w coraz lepszej kondycji.

Opublikowane: 3 grudnia 2023

27 listopada 2023

Tarnogórski Dzień Seniora

 

Dni seniora mają wymiar międzynarodowy. Obchodzony 1 października Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ustanowiony został 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. 20 października obchodzimy Europejski Dzień Seniora, a 14 listopada przypada Światowy Dzień Seniora. Tarnogórski Dzień Seniora na Uniwersytecie Trzeciego Wieku był obchodzony 27 listopada.

Dni poświęcone zagadnieniu starzenia się społeczeństwa są okazją do przypominania o  konieczności planowania uczestniczenia seniorów w przestrzeni publicznej i przeciwdziałaniu wykluczenia tej grupy. Przypomina to, że społeczeństwo przy dużych zawirowaniach demograficznych musi prowadzić działania w celu poprawy sytuacji osób dojrzałych na wielu płaszczyznach; przede wszystkim zdrowotnej i aktywnego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw. I nasz uniwersytet od kilkunastu już lat współtworzy tarnogórskie społeczeństwo obywatelskie, w którym wszyscy mają poczucie swojego miejsca i potrzebę integracji bez względu na wiek. Jesteśmy wszędzie – współpracujemy z przedszkolami, szkołami podstawowymi  i średnimi , różnymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi. Prezentujemy tarnogórskich seniorów w środowisku regionalnym i ogólnopolskim, a nawet już i poza granicami. Udowadniamy, że  starość jest wyzwaniem, a nie złem koniecznym.

Tarnogórski Dzień Seniora obfitował wieloma wydarzeniami. W części prozdrowotnej członkowie UTW mogli wziąć udział w badaniach medycznych: optyka, dietetyka, podologa,  kosmetologa, badaniu poziomu cukru i ciśnienia.

Taką możliwość zapewnili nam:   Salon kosmetyczny Magneta Spa Tarnowskie Góry – Anna Szkuć, podolog i Joanna Kleinert, kosmetyczka, Helena Nikoniuk – dietetyk kliniczny,  Polskie Pracownie Optyczne w Tarnowskich Górach – Arkadiusz Marczak oraz Usługi Medyczne „Śródmieście” Dorota Tiszler – lekarz rodzinny i pediatra

Dewizą działań studentów UTW są bez wątpienia słowa: „Można być starym, ale nie należy tego po sobie pokazywać.”, bo Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu„. W drugiej części wydarzenia tarnogórscy seniorzy zaprezentowali swoje artystyczne osiągnięcia.

Prezentacja widowiska folklorystycznego „Wyszkubki, czyli jak „downi na Śląsku się żyło” w reżyserii Henryki Borkowskiej-Szmatloch , wg scenariusza reżyserki i Marii Witkowskiej przypomniała dawny obyczaj śląski pełen historyjek, bajek i śpiewania ludowych i biesiadnych piosenek. Spektakl przygotowali występujący: Erna- Henryka Borkowska- Szmatloch, ,Ana– Anna, Pliszek, Ryjza- Teresa Markowska, Marika – Teresa Kamińska, Nela- Kornelia Grochulska, Lyjna- Helena Domańska, Ewa- Barbara Wilk, Jorguś- Andrzej Hajduk, Johan- Jan Różycki, Richad- Ryszard Krzyżanowski.

W prezentacji talentów studentów UTW zaprezentowały się zespoły taneczne: „ Sie chce”, kierowany przez Marzenę Kobryń i „Frajda” kierowana przez Ewelinę Pankiewicz, Teresa Kamińska w monologu „Maszkyty” i zespół wokalny „a-gie” pod kierunkiem Izabeli Lysik-Różańskiej. Wszyscy zaś studenci zaśpiewali piosenkę „Tarnogórski senior” napisaną przez Marię Witkowską, która także piękną gwarą poprowadziła część prezentacji artystycznych.

Wystawa prac malarskich i rękodzieła grup warsztatowych UTW zorganizowana w holu TCK cieszyła się także ogromnym zainteresowaniem.

W Tarnogórskim Dniu Seniora na UTW wziął udział burmistrz Arkadiusz Czech i wiceprzewodniczący RM Franciszek Nowak. Burmistrz składając życzenia oczywiście podkreślił energię studentów seniorów i ich pozytywny udział w kreowaniu lokalnej społeczności. Żartobliwie  opowiedział historyjkę o utopcu znad Dramy.

I pewnie historyjka, którą zaprezentował w swoim wystąpieniu burmistrz Arkadiusz Czech, o dziadku górniku co mioł tylko pukel  i utopcu  co mu go zabroł, była doskonałą opowieścią wyszkubkową.

Po raz kolejny studenci tarnogórskiego UTW dowiedli, że późna dorosłość to czas pomyślny. Pewnie, że życie, choćby i długie, zawsze będzie krótkie i dlatego warto swój szczęśliwy czas odnaleźć wśród przyjaciół UTW, przyjmując pełną humoru i radości filozofię życia.

Tarnogórski Dzień Seniora został zorganizowany dzięki wsparciu Gminy Tarnowskie Góry w ramach zadania publicznego  z zakresu kultury.

Współorganizatorem wydarzenia było Tarnogórskie Centrum Kultury oraz  Szkoła Językowa BeClever.

Tarnogórskie Stowarzyszenie-Uniwersytet Trzeciego Wieku dziękuje za ufundowanie nagród w naszym QUIZIE firmom: Yasumi Tarnowskie Góry Instytut Zdrowia i Urody, Naturalmed Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Marek Żurek, Restauracja Modra, Barański Studio – Łukasz Barański Fotografia, BraStory – Salon Bielizny i Brafittingu, Opera Śląska w Bytomiu, Salon Kosmetyczny Jolie, Szkoła Językowa BeClever i osobie prywatnej, pisarce Monice Michalik.

Tekst: Stanisława Szymczyk, sekretarz TS-UTW

Zdjęcia: Krzysztof Nikiel

Opublikowane: 28 listopada 2023

25 listopad 2023

Aktywni, tarnogórscy seniorzy- film promocyjny w ramach projektu Fundacji Rozwoju Świętochłowic

W ramach  projektu Fundacji Rozwoju Świętochłowic pn  „Nowoczesna Rada Seniorów – innowacyjnym wsparciem dla swojego środowiska” mieliśmy możliwość uczestniczenia w krótkim filmie pokazującym  działania na rzecz seniorów  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , Rady Seniorów i naszego uniwersytetu . W filmie zaprezentowali się nasi słuchacze tj grupa fotograficzna i sportowcy- olimpijczycy opowiadając o tym w jaki sposób podnoszą swoje umiejętności , realizują swoje pasje i są przykładem na to, że nie wiek decyduje o ich aktywności.

Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Opublikowane: 25 listopada 2023

17-19 listopada 2023

Warsztaty artystyczne w Kiczycach w ramach zadania publicznego”Tarnogórski Dzień Seniora” cz.2

 

W ramach zadania publicznego ”Tarnogórski Dzień Seniora” wspieranego przez Gminę Tarnowskie Góry, w dniach 17 – 19 listopada w ośrodku wypoczynkowo-konferencyjnym „h2o” w Kiczycach k. Skoczowa przeprowadzona została II tura warsztatów artystycznych dla grup : malarskiej, rękodzieła, florystycznej, oraz grupy tanecznej Frajda.

Oprócz działań warsztatowych, w drodze do Kiczyc podobnie jak grupa pierwsza słuchacze UTW zwiedzili Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” i zatrzymali się w Skoczowie. W drodze powrotnej zwiedzili muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej oraz Dwór Kossaków w Górkach Wielkich.

Grupa Malarska
Przytulia to Beskidzki Dom Zielin a w nim historia i wierzenia górali beskidzkich i od razu plan pierwszych zajęć  – co można namalować, może bukiet ziół, a może piękne ponad stuletnie belki muzeum?  A później Skoczów z uroczymi kamienicami o pięknych zdobieniach i klimatyczny Rynek, a na nim … Utopiec
W Kiczycach rano pomimo siąpiącego deszczu malarki wyszły zrobić zdjęcia i znaleźć inspirację do malowania, a było tego dużo.
Artystki miały doskonale miejsce do malowania w dowolnej technice. Dzięki temu powstały piękne ” dzieła”. To co powstało w Kiczycach zostanie zaprezentowane na wystawie podczas Dnia Seniora .
Tekst: Irena Krzywiecka

Grupa Rękodzieła
Warsztaty rękodzielniczek wypełnione były twórczą aurą dzięki ich kunsztownej pracy i zaangażowaniu. Podczas zajęć nie tylko rozwijały one swoją pasję i zdolności manualne , ale też wymieniały się swoją wiedzą, odkrywały ciekawe sztuczki artystyczne rozwijając kreatywność i wyobraźnię. Pod czujnym okiem Ireny Kity powstały świąteczne  pudełeczka na drobne upominki i cieszące się coraz większą popularnością makramowe ozdoby choinkowe (zawieszki, śnieżynki, aniołki, choinki).
Tekst: Irena Kita

Grupa Florystyczna
Radość, twórczość i rozwijanie swoich zainteresowań. W takiej atmosferze odbyły się wyjazdowe warsztaty florystyczne. Grupa florystyczna przygotowała różne stroiki z okazji zbliżających się Świąt  Bożego Narodzenia.  Ich prace i inwencje twórcze na żywo będzie można zobaczyć w dniu 27.11.2023 w TCK gdzie odbędzie się ich wystawa.
Tekst: Lucyna Mokrus

Grupa Taneczna Frajda
Grupa Taneczna FRAJDA również brała udział w wyjazdowych warsztatach. Uczestniczki ciężko pracowały na zajęciach aby przygotować  2 nowe tańce. Pierwszy – krakowiak  zostanie pokazany podczas Tarnogórskiego Dnia Seniora. Drugim jest taniec świąteczny przygotowany na Koncert Noworoczny UTW.
Tekst: Ewelina Pankiewicz

Migawki z pobytu:

Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej oraz Dwór Kossaków:

Zdjęcia: Marek Krzywiecki

Opublikowane: 21 listopada 2023

Listopad 2023

Prezentacje projektów „Tarnogórski marsz na orientację” i „Senior w sztuce filmowej”

Zakończyliśmy kolejne zadania publiczne , które współfinansowane były przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego.

A były to „Tarnogórski Marsz na orientacje” wspomagane przez Gminę Tarnowskie Góry oraz „Senior w sztuce filmowej” , gdzie wspierał nas Powiat Tarnogórski. Rzeczową a jednocześnie wesołą prezentację z tych wydarzeń przygotowała Ewa Topolska – Sowa.

Zobaczcie i powspominajcie

Tutaj filmiki

 

Opublikowane: 8 listopada 2023

3-5 listopada 2023

Warsztaty artystyczne w Kiczycach w ramach zadania publicznego”Tarnogórski Dzień Seniora”

W ramach zadania publicznego ”Tarnogórski Dzień Seniora” wspieranego przez Gminę Tarnowskie Góry, w dniach 3 – 5 listopada przeprowadzona została I tura warsztatów artystycznych dla grup : fotograficznej, teatralnej, tanecznej”Sie chce” i wokalnej. Warsztaty odbyły się w ośrodku wypoczynkowo-konferencyjnym „h2o” w Kiczycach k. Skoczowa. Ośrodek ten jest przepięknie położony, wśród jezior i rozległych lasów Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, okazał się bardzo przyjazny dla naszej grupy,  tworząc atrakcyjną przestrzeń dla realizacji naszych zadań.

W warsztatach uczestniczyły  44 osoby. W nowoczesnych  pomieszczeniach odbywały się warsztaty grupy teatralnej, którą kieruje Henryka Borkowska-Szmatloch , zespołu wokalnego „a-gie” pod kierunkiem Izabeli Lysik-Różańskiej i grupy tanecznej „Sie Chce”.  Grupa fotograficzna dokumentowała przeprowadzane warsztaty i zajęcia grup oraz pracowała w plenerze, fotografując okolice i przyrodę. Wszystkie „Dzieła” warsztatowe zostały zaprezentowane na „Ognisku” , które z powodu zimna przeniesiono do budynku. I tak aktorzy wystąpili z fragmentem przedstawienia „Wyszkubki…” , wokaliści z dynamiczną wersją „Shosholozy”, tancerki zaprezentowały układ do utworu „The Winner Takes It All” a fotografowie opowiedzieli co zarejestrowali w swoich kadrach.

Było to jednocześnie przepiękne spotkanie integracyjne, wspólne biesiadowanie, tańce i wspólne śpiewy, do których przygrywali : Jasiu Różycki na akordeonie i Andrzej Żurek na gitarze. „Ognisko” zakończyliśmy wspólnym śpiewem „hymnu warsztatów” (słowa Marylki Witkowskiej), którego pierwsza zwrotka brzmiała : „Tarnogórski senior do działań gotowy, wciąż nowe pomysły wchodzą mu do głowy – Oj dana, oj dana, spełniamy zadania, mamy  pomysł, chęci do ich wykonania”.

Oprócz działań warsztatowych, w drodze do Kiczyc zwiedziliśmy Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”  żywe muzeum, w którym barwnie, z niezwykłą swadą gwarą góralską  przewodniczka opowiedziała o  okolicznych zwyczajach i właściwości ziół – częstując nas smaczną herbatką według lokalnej receptury. Następnie zatrzymaliśmy się w Skoczowie, zwiedziliśmy zabytkowy rynek, ratusz z 1797r. i kościół św. Piotra i Pawła z 1762r., w którym znajdują się relikwie św. Jana Sarkandra. Zaplanowaliśmy także wejście na Wzgórze Kapicówkę (489m) z krzyżem papieskim, ale ze względu na złe warunki pogodowe (opady deszczu) – planu, niestety,  nie zrealizowaliśmy.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej oraz Dworu Kossaków w Górkach Wielkich. Muzeum powstało w 1970 r. , i mieści się w tzw. domku ogrodnika położonym na terenie zespołu dworskiego z XVIIII wieku, będącego przedwojenną własnością Kossaków. W placówce prezentowane są głównie zbiory biograficzne związane z osobą powieściopisarki polskiej, Zofii Kossak-Szatkowskiej. W muzeum – oprócz przedmiotów związanych z życiem i twórczością pisarki (w tym m.in. zdjęcia, rodzinne pamiątki, rękopisy i maszynopisy oraz medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”), znajdują się liczne obrazy, autorstwa m.in. Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz Czesława Kuryatto.

Miejsca zwiedzania zaproponowała i nadzorowała Henia Borkowska-Szmatloch.

Do Tarnowskich Gór wróciliśmy  zadowoleni, wypoczęci i przygotowani do występów podczas  Tarnogórskiego Dnia Seniora, zaplanowanego na dzień 27 listopada br.

Grupa taneczna „Sie Chce”

Grupa teatralna

Zespół wokalny „a-gie”

Grupa fotograficzna

„Ognisko”

Tekst: Barbara Holy

Zdjęcia: Krzysztof Nikiel

Opublikowane: 7 listopada 2023

30 października 2023

Wykład dr. Michała Oleszczyka – Senior w sztuce filmowej

Senior w sztuce filmowej

Spotkanie z dr. Michałem Oleszczykiem było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku okazją do odkrywania tajemnic sztuki filmowej i rozmowy o filmowym portrecie seniora, artystycznym odkrywaniu starości jako tematu.
TS-UTW realizowało od kilku tygodni „Zadanie publiczne Powiatu Tarnogórskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.” Projekt UTW dotyczył wizji „późnej dorosłości” i nosił tytuł „Senior w sztuce filmowej”. W ramach tego zadania, wspartego finansowo przez Powiat, studenci brali udział w czterech seansach filmowych poprzedzonych wprowadzeniem pracowników TCK.
W ramach projektu oglądnięto filmy: Zamieszkajmy razem, Mężczyzna imieniem Ove, Babcia Gandzia i Młodość.
Podsumowaniem projektu był wykład cenionego krytyka filmowego, tłumacza, scenarzysty i konsultanta scenariuszowego dra Michała Oleszczyka.
Słuchali więc studenci UTW wykładu wybitnego znawcy tej dziedziny sztuki, która od schyłku 19 wieku stała się tak powszechna, że obcujemy z nią na co dzień, choćby dzięki TV, ale także różnym platformom internetowym.
Wykładowca, żeby tylko najkrócej powiedzieć o jego działalności : „Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada także w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz w Warszawskiej Szkole Filmowej. Członek Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI. Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w którym jest członkiem i liderem komisji eksperckich w Programie Operacyjnym Produkcja Filmowa. Laureat Nagrody im. Krzysztofa Mętraka (2005) i stypendysta miesięcznika „Polityka”. Jego blog filmowy „Ostatni fotel po prawej stronie” otrzymał tytuł „Bloga Roku” w kategorii „Kultura” w konkursie Onet.pl (2010). Zdobywca nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii krytyka filmowa (2012). W latach 2011-2013 był programerem i rzecznikiem prasowym festiwalu Off Plus Camera, którym zarządzał jako dyrektor artystyczny przy pierwszej edycji w 2008 roku. Działacz organizacji Polish Filmmakers NYC, promującej polskie kino w Nowym Jorku.”;
w latach 2013- 2017 był dyrektorem artystycznym Festiwalu Filmowego w Gdyni. Autor monografii „Gorycz wygnania. Kino Terence’a Daviesa” (2008), jest też stałym współpracownikiem Filmwebu oraz komentatorem Tygodnika kulturalnego na TVP Kultura.
Dr Michał Oleszczyk jest niezwykłym pasjonatem sztuki filmowej i mimo młodego wieku ma wiele niezwykłych osiągnięć; warto zajrzeć na https://twitter.com/michaloleszczyk
Wykładowca zwrócił uwagę, że na początku w kinie unikano tematu starości, film był przede wszystkim w znacznym stopniu sposobem rozrywki.
Za najciekawsze uważa trzy filmy: pierwszy z lat trzydziestych „Zrób miejsce na jutro”, z lat pięćdziesiątych „Tokijska opowieść” i z lat dziewięćdziesiątych, schyłku wieku- „Wszyscy mają się dobrze”. Szczególny, zdaniem wykładowcy, jest film Yasujiro Ozu pt. „Tokijska opowieść”, będący jakby nową wersją filmu „Zrób miejsce na jutro”- i jak podkreślił metaforycznie- to obraz, historia „stara jak czas”. Historia starych bohaterów ujęta w sposób mistrzowski, bez oceniania bohaterów, prowadzi do wniosku, że życie to upływający czas.
Taki sam wniosek wypływa i z filmu „Wszyscy mają się dobrze” z Marcello Mastroiannim, uświadamiając oczywistość. Ciągle jesteśmy w poszukiwaniu czasu, często w poszukiwaniu straconego czasu i pełni lęku, uświadomienia sobie czasu odnalezionego.
Wykładowca nawiązał ze słuchaczami dialog o wartości filmu i jego indywidualnym odczytywaniu. Okazało się, że wszyscy mamy taki katalog ulubionych filmów, które kształtowały nasze widzenie wielu spraw, a często były ważnym elementem uczestniczenia w kulturze.
Wszyscy podkreślali, że kino w naszym mieście było ważnym centrum kultury, zaś w ocenie filmu każdy z nas kieruje się poprzez wartościowanie jego uniwersalnego przesłania. Okazuje się, że w filmie poszukujemy odpowiedzi na wiele nurtujących nas problemów i choć gotowej recepty na życie na pewno nie przynoszą to pozwalają często na nowe odczytanie własnych niepokojów.

Wykład dra Michała Oleszczyka prowokuje do wielu refleksji o filmie jako sztuce; na pewno warto pamiętać, że jest to dziedzina sztuki tylko na pozór łatwa w odbiorze i żeby jej wartość odkryć i docenić trzeba się nad nią głęboko pochylić. Może warto rozważyć taką myśl: „Każdy film jest wart tego, bo go obejrzeć przynajmniej dwa razy. Oprócz tych, których nie warto oglądać ani razu.”

 

  Zadanie współfinansowane przez Powiat Tarnogórski

Tekst: Stanisława Szymczyk – sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Zdjęcia: Krzysztof Nikiel, Stanisława Szymczyk

 

Opublikowane: 31 października 2023