Rok 2023/2024

Informacje dla starostów i uczestników zajęć oferowanych przez stowarzyszenie

Koleżanki i koledzy- uczestnicy zajęć oferowanych przez nasz uniwersytet !

Oto kilka ważnych zaleceń do zapoznania się i stosowania.

1. Osobą, która jest łącznikiem  między instruktorem prowadzącym zajęcia a uczestnikami jest starosta danej grupy . Starosta powinien:

 • udostępnić uczestnikom swój nr telefonu i ewentualnie adres mailowy,
 • prowadzić listę obecności na  zajęciach,
 • przyjmować i kontrolować odpłatności za zajęcia,
 • przyjętą gotówkę należy niezwłocznie wpłacać na konto stowarzyszenie lub skarbnikowi stowarzyszenia – Ewie Słabik
 • informować uczestników o ewentualnych zmianach terminów zajęć,
 • informować Hannę Bednarz- członka zarządu UTW o znacznym zmniejszeniu się liczby uczestników zajęć.

2. Grupy językowe ( angielski i niemiecki) opłatę roczną za zajęcia wnoszą do 30 listopada br ,  wpłacając ją gotówką u starosty lub za pośrednictwem konta bankowego. Wysokość opłaty uzależniona jest od liczebności danej grupy. Kwotę do wpłaty podaje starosta grupy.

3. Zajęcia artystyczne tj. malarstwo i florystyka – opłatę kwartalną wnoszą uczestnicy do 10 dnia pierwszego miesiąca w kwartale. Kwotę do wpłaty podaje starosta. Dodatkowo opłacają koszt materiałów – dotyczy to florystek.

4. Zajęcia z rękodzieła – opłatę za prowadzenie zajęć oraz materiały opłacamy   w dniu odbywania się zajęć. Wysokość odpłatności podaje starosta grupy.

5. Zajęcia kulinarne – tydzień przed planowanymi zajęciami podajemy staroście grupy ilość uczestniczących w nich osób. Na zajęciach pokrywany jest tylko koszt artykułów spożywczych niezbędnych do wykonania potraw.

6. Zajęcia wokalne- opłata jest miesięczna, którą podaje starosta grupy,

7. Zajęcia ruchowe – opłacane są za okres całego m-ca w terminie do  7 danego miesiąca. Dopuszcza się  obniżenie wpłaty miesięcznej z tytułu wyjazdu do sanatorium , konieczności pójścia do szpitala lub korzystania z zajęć tylko przez połowę miesiąca. Informację  tą należy bezwzględnie przekazać staroście do  3 danego miesiąca. Nie ma możliwości korzystania z zajęć z „doskoku”.

Odpłatności za zajęcia przyjmuje starosta grupy. Można je wpłacać także za  pośrednictwem konta bankowego. Odpłatności wynoszą:

 • areobik i gimnastyka na krześle 10 zł od osoby
 • gimnastyka rozciągająca ( prowadzona przez Marzenę Kobryń) 12 zł/osoby
 • yoga 12 zł/osoby,
 • ćwiczenia ruchowe prowadzone przez Ewelinę Pankiewicz- 60 zł/m-c,
 • zajęcia ruchowe w Galerii Fitnessu – 90 zł/m-c,
Opublikowane: 2 listopada 2023