22 maja 2023

Wykład dr Krzysztofa Gwoździa” Na straży porządku publicznego . Policja Województwa śląskiego w latach 1922-1939″.

Dr Krzysztof Gwóźdź jest historykiem, dr nauk humanistycznych, kierownikiem Działu Historii  Muzeum Tarnogórskiego. Jest autorem wielu publikacji o dziejach miasta Tarnowskie Góry, specjalistą od Bractw Kurkowych na Górnym Śląsku, członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach.
Za swoje liczne wystawy muzealne i publikacje otrzymał nagrody i wyróżnienia Marszałka Woj.Śląskiego oraz nagrodę Burmistrza Tarnowskich Gór za działalność na niwie kultury.
Spotkanie z wykładowcą nie było pierwszym dla członków naszego stowarzyszenia.
Wykład pozwolił naszym słuchaczom dokładniej poznać dzieje działalności Policji Województwa Śląskiego w w latach 1922-1939. Policja to umundurowana i uzbrojona formacja utworzona dla ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymania porządku publicznego.
Na Górnym Śląsku służbę objęła – niezależnie od Policji Państwowej – Policja Województwa Śląskiego (PWŚl).
Poznaliśmy organizację, wyposażenie tej formacji czyli umundurowanie, uzbrojenie, odznaki, formy szkolenia.
Działalność funkcjonariuszy często wykraczała poza aktywność służbową; zakładano świetlice, biblioteki, wydawano kalendarze, utrzymywano domy wypoczynkowe i sanatoryjne dla funkcjonariuszy i ich rodzin, organizowano wycieczki integrujące środowisko.
Już przed 1930r powstały Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” między innymi w Tarnowskich Górach, których celem była pomoc wdowom po funkcjonariuszach i osieroconym dzieciom. Świetlice zapewniały pomoc w nauce, propagowały zabawy z okazji różnych świąt oraz organizowały kolonie letnie.
W 1924r założono Policyjny Klub Sportowy „Katowice” przy Miejskiej i Powiatowej Komendzie PWŚl w Katowicach. Celem działalności klubu było dbanie o dobrą sprawność fizyczną funkcjonariuszy.
W marcu 1940r 6316 jeńców – szeregowych i oficerów policyjnych – osadzono w Ostaszkowie. Policjanci są najliczniejszą grupą wśród ofiar zbrodni katyńskiej a cmentarz w Miednoje jest największą nekropolią policyjną na świecie i równocześnie miejsce, gdzie spoczywa najwięcej powstańców śląskich.

Opublikowane: 26 maja 2023

8 maja 2023

Relacje z wykładu dr Arkadiusza Kuzio-Podruckiego

Górnik szlachcicem, czyli górnicze młotki na szlacheckich herbach.

Spotkanie dr. Arkadiuszem Kuzio-Podruckim było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku kolejną okazją do poznawania historii śląskich rodów.

Wykładowca, dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki jest historykiem, zajmującym się badaniem dziejów rodów śląskiej arystokracji i szlachty. Jako publicysta ma na swoim koncie wiele artykułów naukowych, publikacji popularnych, jest autorem kilkunastu monografii rodów; zajmuje się także heraldyką- między innymi współpracował przy odtworzeniu herbu Tarnowskich Gór i Powiatu.

Od 2022 roku pracuje w Instytucie Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki opowiedział słuchaczom jak w historii rozwoju śląskiego przemysłu rodziły się rody szlacheckie. Nobilitacja była często ogromnym awansem społecznym, czasem na miarę baśni jak w historii śląskiego Kopciuszka, czyli Joanny Gryczik późniejszej Johanny Gräfin von Schaffgotsch.

Opowieść „Górnik szlachcicem” była historią kilku rodów: Reden, Gryczik, Winckler, Kramsta, Friedlaender-Fuld, Borsig; każda z nich może być scenariuszem ciekawego filmu.

Spotkanie z doktorem Arkadiuszem Kuzio-Podruckim, który swój wykład uczynił gawędą o losach śląskiej szlachty było ciekawą opowieścią o nobilitacji ludzi związanych z rozwojem śląskiego przemysłu i powstawaniem ogromnych fortun. 

Historia Śląska i Ślązaków jest na stałe wpisana w program wykładów i działań Tarnogórskiego Stowarzyszenia–Uniwersytet Trzeciego Wieku, a kolejny wykład dr. A.Kuzio-Podruckiego o historii rodów szlacheckich pozwolił słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku popatrzeć na  przeszłość naszego regionu z innej perspektywy i zachęcić do wakacyjnych wędrówek do miejsc związanych z przywołanymi postaciami.
Wszystkim , którzy są  zainteresowani odkrywaniem śladów przeszłości naszej małej ojczyzny warto zapewne polecić stronę internetową o europejskich dynastiach, „Dynastie. Śląska szlachta i arystokracja” , prowadzoną przez dr. Arkadiusza Kuzio-Podruckiego:
www.arekkp.pl/dynastie.html

Stanisława Szymczyk
sekretarz 

Opublikowane: 11 maja 2023

17 kwietnia 2023

„Stres pod kontrolą” wykład Anny Sławińskiej

Stres towarzyszy człowiekowi przez całe życie i trzeba się nauczyć nim zarządzać. Taki punkt wyjścia do rozmowy o trudnym problemie zaproponowała w swoim wykładzie Anna Sławińska.

Wykładowczyni jest psychologiem, socjologiem i politologiem; zawodowo, choć na razie na urlopie macierzyńskim, związana jest z Uniwersytetem Opolskim i firmą „Animator Marcin Sławiński”, zajmującą się szkoleniami, a jako trener współpracuje także z Fundacją Rozwoju Świętochłowic.

Wykładowczyni przypomniała słuchaczom najważniejsze informacje czym jest stres, jak się go diagnozuje i jak nad nim zapanować. Zawsze trzeba sobie uświadomić, że nie ma takiej sytuacji, z którą nie można sobie poradzić; trzeba tylko pamiętać, że rzeczywistość trzeba „oswoić” i nie walczyć z tym na co nie mamy wpływu. A więc lepiej nauczyć się żyć szczęśliwie. No to jak?

I tu wykładowczyni zaproponowała „koszyk pomocy”.

Co ciekawe, bo problem holistycznego działania pokazywał już na swoim wykładzie psychiatra dr Krzysztof Świerzy, czyli pamiętania o korelacji ciała i umysłu.

W „koszyku pomocy” znalazły się więc porady, jak zapanować nad higieną snu i dlaczego jest tak ważny dla psychiki, jak aktywność fizyczna, intelektualna i społeczna pozwoli nam organizować codzienne zadowolenie i radość życia.

Słuchacze aktywnie poddali się ćwiczeniom relaksacyjnym tzw. progresywnej relaksacji mięśni- treningowi Jacobsona.

Wykładowczyni polecała takie treningi; między innymi trening autogenny Schultza, którego już niestety z braku czasu studenci na wykładzie nie ćwiczyli.

Zapewne wszystkie te porady zechcą studenci UTW sprawdzić w swoich domach, bo techniki relaksacyjne pomagają zapanować także nad problemami fizycznymi, różnego rodzaju bólu.

Anna Sławińska podała także kilka pozycji książkowych, które mogą pozwolić poznać techniki zarządzania stresem; np. wiele tytułów poświęconych ćwiczeniom pamięci seniora, Trening na emeryturze i publikacja Normana Vincenta Peale „Żyj pełnią życia”, która jest swoistym poradnikiem jak myśleć pozytywnie i w jaki sposób te pozytywne myśli realizować i dostać od życia, czego się chce, żyć szczęśliwie.

Taka refleksja N. V. Peale jest chyba radą dla każdego ze studentów jak żyć i cieszyć się każdym dniem: „Nasze szczęście zależy od nawyku umysłu, który kultywujemy. Dlatego codziennie ćwicz radosne myślenie. Pielęgnuj wesołe serce, rozwijaj nawyk szczęścia, a życie stanie się nieustanną ucztą. Żyj swoim życiem i zapomnij o swoim wieku!”

Wykład psychologa Anny Sławińskiej , który był doskonałą terapią dla każdego ze słuchaczy, podpowiedzią jak dbać o higienę psychiki na co dzień można podsumować refleksją, myślą Abrahama Lincolna : „Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą.”

Stanisława Szymczyk,

sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

 

Opublikowane: 19 kwietnia 2023

3 kwietnia 2023

Wykład dr Kornelii Banaś „Zofia Kossak-Szczucka – Nie tylko wybitna powieściopisarka”

Wykład dr Kornelii Banaś był kolejną odsłoną karty historii- tej trudnej i zapomnianej; o kobiecie, pisarce, patriotce i osobie uczciwej silnie oddanej Bogu, ojczyźnie i ludziom.

Sedno wykładu to projekcja dokumentalnego filmu o Zofii Kossak-Szczuckiej(1889-1968) „Mulier fortis. Kobieta mężna” w reż. Adama Kraśnickiego, powstałego w koprodukcji Instytutu Pamięci Narodowej z Telewizją Polską S.A. (2023 r.)

Film jest opowieścią o pisarce, dla której mottem życia było ewangeliczne wskazanie:  Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. (Mt 5,37) Bohaterka to Mulier fortis- kobieta mężna, doświadczona zarówno miłością jak i cierpieniem, głęboko wpisana w wielką historię. Śmiało i odważnie wypowiadała się na najbardziej trudne i drażliwe tematy polityczne i społeczne. Biografia Zofii Kossak Szczuckiej-Szatkowskiej mogłaby być doskonałym materiałem na scenariusz filmowy o kobiecie współczesnej, być może takiej reprezentantki pozytywnego feminizmu. Wybitna, choć marginalizowana pisarka powieści historycznych, współzałożycielka dwóch tajnych organizacji w okupowanej PolsceFrontu Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy Żydom Żegota.

Refleksją o bohaterce tego filmu dzielą się członkowie rodziny – Anna Fenby Taylor i Francois Rosset oraz Barbara Gruszka-Zych, prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, ks.prof. Jerzy Szymik, prof. Jan Żaryn, dr Joanna Jurgała-Jureczka, prof. Ryszard Koziołek, abp Damian Zimoń, dr Andrzej Sznajder i reżyser Krzysztof Zanussi.

Zapewne wykład sprowokuje słuchaczy UTW do poznania zaskakujących losów zapomnianej, a raczej w jakiś sposób „wyklętej” katolickiej pisarki historycznej; jej bezkompromisowe wypowiedzi i działania pozwalają zrozumieć także współczesność, są nadal aktualne. Pisarka swoje credo formułowała jasno:Moje książki i ja – to jedno. Cokolwiek kiedy pisałam, udolnie czy nieudolnie, było wyrazem mego przekonania i nie mogłabym cofnąć żadnej z dawnych wypowiedzi. Sens życia i cel życia – hierarchia uczuć i obowiązków względem Boga i człowieka, utrwalone są we mnie dozgonnie.”

Może takie przypomnienie tej niezwykłej kobiety, pisarki i działaczki społecznej sprowokuje do refleksji o szacunek i miłość, o postawy etyczno–moralne tak w życiu jednostki, jak i całej zbiorowości.

Stanisława Szymczyk sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia -UTW

 

Opublikowane: 6 kwietnia 2023

20 marca 2023

Biblijne kusicielki, intrygantki, grzesznice w malarstwie – wykład Beaty Kiszel dyrektor Muzeum Tarnogórskiego

„Biblijne kusicielki, intrygantki i grzesznice w malarstwie” to temat wykładu, opowieści o sztuce i intrygujących postaciach biblijnych bohaterek, który 20 marca, jeszcze w klimacie Dnia Kobiet dla słuchaczy Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW wygłosiła dyrektor tarnogórskiego Muzeum Beata Kiszel. Wykład, gawęda o ciekawych kobietach, postaciach biblijnych z perspektywy stereotypowych wyobrażeń i małej lub raczej ogólnikowo znanej treści Biblii był okazją do refleksji w ogóle o roli kobiety w perspektywie biblijnej tradycji i sposobach interpretacji w sztuce.

Za sprawą wykładu dyrektor Beaty Kiszel słuchacze poznali, bądź przypomnieli sobie, wyjątkowe historie kilku wybranych biblijnych bohaterek; były to: pramatka Ewa, Sara i Hagar, córki Lota, Rebeka i Rachela oraz Tamar.

Okazuje się, że w Biblii jest ponad 800 bohaterek (także bezimiennych), ale aż 205 znanych jest z imienia. Nie zawsze odgrywają główną rolę, często są postaciami drugoplanowymi, ale mają wpływ na wszystkie wydarzenia, wyjaśniają określone sytuacje i dopowiadają często sprawy trudne.

Sensacyjne historie na przykład opanowanych żądzą czy też strachem córek Lota, które podstępnie wykorzystują swojego ojca i doprowadzają do (nagannego, kazirodczego) obcowania płciowego, czy też historia dwuznacznej relacji Sary i Abrahama (sprawa pokrewieństwa i oddania jej jako nałożnicy faraonowi); niezwykle ciekawa ze względu na obyczajowość jest historia Tamar, która ratując siebie przebiera się za nierządnicę, by sprowokować do współżycia swojego teścia. Zachowanie Tamar w ocenie współczesnego czytelnika może budzić zdziwienie, ale w realiach czasów, kiedy funkcjonowało jako norma obyczajowa istnienie prostytutek sakralnych było to przyjęte i akceptowalne.

I tu dochodzimy do sedna problemu- biblijne kusicielki, intrygantki i grzesznice mogą nas zadziwiać , budzić negatywne odczucia jeśli patrzymy na Biblię w sposób stereotypowy albo narzucający nasze kategorie i rzeczywistość na czasy biblijne. Kobiety biblijne, w ogóle cała Biblia stanowiła i stanowi inspirację dla bardzo wielu artystów, malarzy, poetów, rzeźbiarzy, dramaturgów i prozaików w dziejach świata, a jej wątki towarzyszą życiu współczesnego człowieka na każdym kroku, bez względu na zapatrywania religijne.

Ten sam motyw przedstawiało w sposób indywidualny wielu malarzy, a odczytywanie historii Ewy i Adama znajdziemy w pracach wielkich twórców jak Durer, Michał Anioł, Memling, Lucas Cranach, Tycjan, ale także w obrazie nieprofesjonalnego malarza Stanisława Dobiasza ( obraz „Raj” z kolekcji Segietów). I tak każdy z motywów biblijnych był odczytywany zgodnie z nastrojami epoki i doświadczeń artystów.

Taki szczególny obraz biblijnych motywów daje malarstwo Marca Chagalla, który postawił sobie za cel odczytanie Biblii w sposób umożliwiający widzowi jakby jej ponowne odkrywanie, aby wśród przypowieści oraz losów bohaterów móc odnaleźć życiowe prawdy. Chagallowska wizja biblijnej treści jest wyjątkowa w swojej jakby onirycznej metaforyce , prowokującej do postrzegania rzeczywistości na granicy realizmu i fantastyki/metaforyki. Dlaczego, moim zdaniem, przywołany także w wykładzie Chagall jest wart uwagi jako interpretator Biblii :

„Malował inaczej” – stosował śmiałą paletę barw, stworzył dla siebie symboliczny język kolorów, wyjątkowo fascynowały go zestawienia fioletów z błękitami, operował niekonwencjonalną kreską, niespokojną i urywaną, szczególnie jego grafiki w klimacie bliskie są ekpresjonizmowi, dynamizował formę i wprowadzał zamierzoną deformację.” To jest na pozór jak naiwne dociekanie metaforyki przekazu Świętej Księgi.

Wykład dyrektor Beaty Kiszel prowokuje do refleksji, jak sztuka przekazuje i utrwala pewne wartości, jak łatwo ulegamy stereotypowym przekazom i jak trudno zrozumieć i odczytać przekaz biblijny w losach bohaterów, zwłaszcza Starego Testamentu.

Warto przy tym pamiętać, że „Biblia jest najpoczytniejszą książką w dziejach ludzkości. Najprawdopodobniej wywiera też na nią największy wpływ. Rozpowszechniono więcej egzemplarzy Biblii niż jakiejkolwiek innej książki. Poza tym tłumaczono ją częściej i na więcej języków niż którąkolwiek inną książkę.”(The World Book Encyclopedia, praca zbiorowa)

Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 20 marca 2023

20 lutego 2023

Relacja z wykładu prof. dr hab. Urszuli Mazurczak „Potrzeba przyrody- odczytywanie w sztuce”

23Wykład prof. dr hab. Urszuli Mazurczak, historyka sztuki średniowiecznej „Potrzeba przyrody- odczytywanie w sztuce” był kolejną okazją, aby słuchacze tarnogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogli poznawać tajniki sztuki i odkrywać w dziele co dla przeciętnego odbiorcy jest często niewidzialne.

Był to więc wykład o magii sztuki; pozwalał uświadomić sobie słuchaczom, jak często szczegół buduje wielkość dzieła i jakie znaczenie ma przyroda/ natura do wyrażenia metaforyki obrazu.

Czym jest przyroda dla sztuk plastycznych pisała profesor Urszula Mazurczak: (Wprowadzenie. W: Obraz i przyroda. Lublin, KUL 2004) „Dla sztuk plastycznych przyroda stanowiła samodzielny obiekt czy też przedmiot artystycznej kreacji, która- dostarczając środków w odtwarzaniu formy- jednocześnie ją tworzyła lub współtworzyła. Sztuka nie mogła istnieć bez przyrody, gdyż poza przyrodą nie mógł istnieć sam artysta. Uczył się z nią żyć jako siłą ceratrix, ale też i jako magistra. Na tym obszarze niezmiennie przyroda i człowiek stanowią nierozdzielne współistnienie. Środki artystycznego wyrazu w oddaniu przyrody są zależne od rodzaju sztuki, od czasu i warsztatu artysty, a także od funkcji, jaką nadano przyrodzie. Tutaj znowu spotyka się jej sakralna głębia z estetycznym przekładem, bo czymże jest ukazanie sztormu , burzy, potopu albo delikatnych kwiatów i ziół leczniczych otaczających Maryję lub Krzyż Chrystusa. Przyroda otacza człowieka i wypowiada się za człowieka, aby uświadomić mu swoją tajemnicę, ale i tajemnicę Stwórcy. „26

Wiele przykładów dzieł, ilustrujących opowieść prof. Urszuli Mazurczak pozwoliła słuchaczom poznać wspaniałych twórców i najciekawsze dzieła wykorzystujące obraz przyrody/natury dla wyrażenia treści metaforycznej. Na pewno słuchacze nauczyli się jak odczytywać obraz i widzieć całość w najmniejszym nawet elemencie.

To spotkanie, opowieść o sztuce prowokuje do refleksji: „Niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, na nasze postrzeganie przyrody zawsze mają wpływ – mniej lub bardziej bezpośredni – wyobrażenia natury i postawy wobec niej prezentowane przez źródła kulturowe.”

Stanisława Szymczyk

sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

 

Opublikowane: 24 lutego 2023

6 lutego 2023

„Siła opowieści jako narzędzie do prawidłowej komunikacji i wsparcia”- relacja z wykładu

Wykład Katarzyny Grolik, trenera i współpracowniczki Fundacji Rozwoju Świętochłowic – Siła opowieści jako narzędzie do prawidłowej komunikacji i wsparcia”

Jak rozmawiać, jak słuchać i jak mówić, żeby nas słuchano i usłyszano to problem, z którym spotykamy się w wielu sytuacjach. Jak utrzymywać i rozwijać relacje interpersonalne to pytanie, na które starała się odpowiedzieć w swoim wykładzie Katarzyna Grolik, trenerka i współpracowniczka Fundacji Rozwoju Świętochłowic

Dla przypomnienia: wykładowczyni Katarzyna Grolik to pedagog, logopeda, mediator sądowy. Od wielu lat, jako trener i szkoleniowiec prowadzi działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz seniorów i osób niepełnosprawnych. Od kilku lat zajmuje się problemami osób z chorobą Alzheimera, demencją oraz po udarach. Wieloletni i doświadczony pracownik sektora samorządowego i pozarządowego; specjalista w dziedzinie pracy ze społecznością lokalną. Jest wiceprezesem Fundacji „INICJATYWA”.

W swoim wykładzie „Siła opowieści jako narzędzie do prawidłowej komunikacji i wsparcia” Katarzyna Grolik skupiła się na pokazaniu  budowania relacji interpersonalnych za pomocą „opowieści”, czyli umiejętności werbalnego nawiązywania relacji.

W jaki sposób nasza „opowieść” może być przydatna, nawet niezbędna w relacjach międzyludzkich? Ernest Hemingway stwierdził: „Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.” I to było najważniejsze przesłanie spotkania z Katarzyną Grolik- jak kontakt werbalny nas wzmocni, pomoże naszym rozmówcom i zbuduje relacje.

Jak wykładowczyni podkreślała, każdy musi zdawać sobie sprawę z siły słów; Konfucjusz głosił: „ Bez znajomości siły słów nie sposób poznać ludzi.”- jest to co prawda trudne, ale trzeba sobie uświadamiać sprawczą siłę słowa, które może ranić i pomóc i rozbawić. Potęga słowa jest niewyobrażalna – może i dlatego ciągle toczą się boje i dyskusje o funkcjonowaniu mass mediów.

W komunikowaniu się warto pamiętać taką zasadę:” Gdy słucham, co mówisz, słyszę, kim jesteś.”

W relacji werbalnej trzeba uświadamiać sobie, że nasz rozmówca musi nas zaakceptować i jako adresat przekazu musi się czuć szanowany.

Wykład pani Katarzyny Grolik, który był doskonałą terapią dla każdego ze słuchaczy, podpowiedzią jak radzić sobie w trudnych relacjach międzyludzkich, można podsumować refleksją z opowieści dla małych i dużych dzieci : „Nie możesz stanąć w jednym punkcie w lesie i czekać aż inni do ciebie przyjdą. Sam musisz do nich czasem wyjść!

I słuchacze UTW po takim terapeutycznym spotkaniu muszą powiedzieć: „Jestem bardzo szczęśliwy, bo mam kogoś kto sprawia, że ciężko jest powiedzieć „do widzenia”.

Treść i zdjęcia – Stanisława Szymczyk

 

 

Opublikowane: 8 lutego 2023

9 stycznia 2023

Relacja z wykładu dr Leszka Woszczka ” Znaczenie psychologii w podnoszeniu jakości życia w sytuacjach normalnych i trudnych”

Spotkanie z dr. Leszkiem Woszczkiem, w dużym uproszczeniu, było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku okazją do oceny jakości swojego życia; poznawania tajemnic psychologii i funkcjonowania człowieka w perspektywie okresu swojego życia, różnych uwarunkowań społecznych i różnych metod oceniania.

Dr Leszek Woszczek to psycholog, wykładowca WSZOP- kierownik Zakładu Psychologii Sądowej w WSZOP; związany także z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu- Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach. Był także długoletnim pracownikiem Katedry Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zajmuje się psychologią sądową, resocjalizacją (patologie społeczne); jest biegłym w zakresie psychologii sądowej, ekspertem z zakresu psychokryminalistyki, psychologii zachowań werbalnych i niewerbalnych, komunikacji interpersonalnej, kompetencji komunikacji, zasad manipulacji – operowanie czasem, faktami, kompetencjami i emocjami w sytuacjach normalnych i trudnych.

Stworzył oryginalny program z zakresu psychologii społecznej.

Wykładowca, dr Leszek Woszczek, objaśnił słuchaczom tarnogórskiego UTW, jak patrząc na nasze typowe zachowania można mówić o roli psychologii w podnoszeniu jakości naszego życia w  sytuacjach normalnych i trudnych. Wyjaśniał czym jest dobrostan psychiczny w różnych etapach życia i jak wpływa na dobrostan fizyczny i materialny.

Mówiąc o osobistej higienie psychicznej w sposób humorystyczny pokazał dwa zachowania typowe dla Polaków; jedno to zachowanie „polski siatkarz z Biedronki” i „narodowe szukanie pająka”.

Pewnym jest, że słuchacze UTW dbają o osobistą higienę psychiczną, bo jak pisał Fryderyk Nietzsche: „Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego siebie. Większości ludzi taki śmiech sprawia ból.” Wszyscy uczestnicy spotkania spontanicznie śmiechem reagowali na pokazywane sytuacje zachowań- a więc można przypuszczać, że wszyscy rozumiemy jakie błędy popełniamy w budowaniu naszego dobrostanu, przede wszystkim w tych obszarach, na które mamy wpływ. Wykładowca pokazał także jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i jakie ogromne znaczenie dla jakości naszego życia mają relacje interpersonalne; brak umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej często decyduje o problemach, które niszczą nasze poczucie szczęścia. Pokazywał więc proste na pozór rozwiązania, które mogą pomóc w rozwiązywaniu konfliktów i osiągać porozumienie nawet w sytuacjach drażliwych jak rodzinne sprawy majątkowe.

Dr Woszczek zwrócił także uwagę , że jakość naszego życia w dużej mierze zależy od funkcjonowania w społeczeństwie i pokazał jak izolacja covidowa wpłynęła na psychikę zwłaszcza dzieci i młodzieży. Także dla osób starszych jest przeżyciem traumatycznym i mając tego świadomość trzeba pamiętać o osobistej higienie psychicznej.

To spotkanie, przesłanie wykładu dr. Leszka Woszczka można podsumować refleksją psychologa prof. Marka Wosińskiego : „Człowiek jest szczęśliwy wówczas, gdy ma choć jedną głęboką relację z drugim człowiekiem i gdy ma poczucie sprawstwa – robienia czegoś sensownego”.

Można powiedzieć, że słuchacze mogli się utwierdzić w przekonaniu o swoim szczęściu dzięki byciu w Tarnogórskim Stowarzyszeniu –Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Stanisława Szymczyk,

sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

 

 

Opublikowane: 11 stycznia 2023

19 grudnia 2022

Spotkanie z Alicją Pacześniak- Słotą, Grzegorzem Waloszczykiem i Aleksandrem Königiem „O szczęściu i……”

Tradycją grudniowych spotkań słuchaczy tarnogórskiego UTW jest rozmowa z zaproszonymi gośćmi przy „wigilijnym” stole „ O szczęściu i…”

Zapraszamy zawsze trzy osoby ważne dla nas i dla naszej społeczności lokalnej i regionalnej. Gośćmi tegorocznego spotkania były dwie niezwykłe osoby: Alicja Pacześniak- Słota, Grzegorz Waloszczyk i… niestety nieobecny usprawiedliwiony- taki czas grypowy, Aleksander König; o naszych tegorocznych gościach można powiedzieć „słucham jak gra, muzyka we mnie – w muzyce ja!”.

I gdyby tylko przypomnieć jednym zdaniem, więcej nie potrzeba, by wszyscy wiedzieli kim są nasi goście.

Alicja Pacześniak- Słota nauczycielka PSM w naszym mieście, dyrygent i twórca młodzieżowej orkiestry „Śląskie Smyki”.

Grzegorz Waloszczyk –muzyk, ale od wielu już lat dyrektor tarnogórskiej PSM im. J. Paderewskiego.

Nieobecny, czekało jednak na niego miejsce przy naszym stole, Aleksander König, muzyk i twórca Kamiliańskiej Orkiestry Dętej.

Gdyby krótko podsumować nasze spotkanie- było wyjątkowo rodzinne i choć było nas na sali widowiskowej TCK bardzo dużo to czuliśmy ten kameralny i magiczny nastój rodzinnego spotkania. Najpełniej chyba to oddają słowa z „Opowieści wigilijnej” Charles’a Dickens’a:

Jest mnóstwo rzeczy, które przyniosły mi wiele dobrego, choć nie przyniosły mi żadnego zysku. Taką rzeczą są właśnie święta Bożego Narodzenia. Oczywiście, jest to czas hołdu i czci dla samego wydarzenia, ale dla mnie te święta to także miły czas dobroci, wybaczania i miłosierdzia.”

W tej perspektywie „rodzinnego” spotkania z naszymi przyjaciółmi, ważne wydaje się przesłanie: „Matka uczyła ją, że święta są ważne i nie można ich lekceważyć. Trzeba je obchodzić z tymi, których kochasz, bez względu, czy masz ochotę, czy nie. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy pozostaną ci tylko wspomnienia.”

Najbardziej rodzinne Święta Bożego Narodzenia, które w Polsce mają szczególnie tradycyjny i magiczny charakter uświadamiają nam wciąż , jak pisał Gunter Grass Bo miłość nie zna pór dnia, a nadzieja nie ma końca, a wiara nie zna granic.”

Wszystkim więc słuchaczom i sympatykom naszego UTW życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok 2023 – Dobrym Czasem.

Stanisława Szymczyk,

sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

 

Opublikowane: 23 grudnia 2022

5 grudnia 2008

Relacja z wykładu lek.med psychiatry Krzysztofa Świerzego”Trudny związek zdrowia psychicznego ze zdrowiem fizycznym. O zaburzeniach organicznych i somatyzacyjnych.”

Ojciec medycyny, Hipokrates, twierdził, że : Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością i powinien uczyć się, jak sam może leczyć swoje choroby.” Świadomi tego są studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku i kierując się hasłem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego „Uczyń zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dla wszystkich globalnym priorytetem” zaproszono do wygłoszenia wykładu psychiatrę lek. med. Krzysztofa Świerzego. Spotkanie z psychiatrą lek. med. Krzysztofem Świerzym było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku okazją do poznawania trudnych związków zdrowia psychicznego ze zdrowiem fizycznym. Spotkanie także zapewne stanie się pretekstem do refleksji na temat własnego zdrowia i zdrowia najbliższych. Według opinii Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego zaburzenia psychiczne, wzrastające problemy zaburzeń w strefie emocjonalnej i depresji, zwłaszcza po pandemii COVID-19,są dla wszystkich zagrożeniem.

Doktor Krzysztof Świerzy podkreślił w swoim wykładzie: „Więcej ostatnio mówi się o depresji, dzięki czemu osoby dotknięte przygnębieniem lub lękiem nie obawiają się już tak zgłoszenia do lekarza psychiatry. Mniej się mówi o tym, że z niektórymi objawami psychicznymi warto się również zgłosić do lekarza ogólnego, ponieważ mogą zwiastować zaburzenia zdrowia fizycznego. Niedużo osób wie również, że wiele powszechnych zaburzeń psychicznych, z depresją włącznie, może prowokować objawy z zakresu zdrowia fizycznego, z którymi poradzić sobie może jedynie psychiatra. Trudno w takim razie oczekiwać od pacjenta, że będzie w stanie sam rozeznać, czy z danym objawem ma się zgłosić do lekarza rodzinnego, internisty lub psychiatry, a także czy powinien danym objawem być zaalarmowany czy może go zbagatelizować. Wykład miał na celu przekazać wybrane informacje diagnostyczne i wskazówki co do postępowania dotyczące różnych  objawów ze strony zdrowia psychicznego oraz fizycznego.” Podkreślił także: „Liczę, że taka wiedza pozwoli słuchaczom rozeznać w jakich sytuacjach martwić się o zdrowie swoje i swoich bliskich i jakie podjąć pierwsze kroki w sytuacji zaobserwowania pewnych objawów”.

Wykładowca, psychiatra lek. med. Krzysztof Świerzy jest kierownikiem Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Tarnowskich Górach i zapoznał także słuchaczy z ofertą i sposobem działania tej placówki służby zdrowia. Oczywiście zadano wykładowcy wiele pytań dotyczących propozycji leczenia dla dojrzałych pacjentów i możliwości uczestniczenia w różnych formach psychoterapii.

Wykład doktora Krzysztofa Świerzego prowokuje do wielu refleksji, a jedną z nich może wyrazić myśl N. Hawthorne: „Choroba ciała może być niczym więcej jak tylko symptomem dolegliwości psychicznej, która dotknęła nas w przeszłości.” Wykładowca uświadamiał słuchaczom, by nie bać się konsultacji psychiatrycznej i dla własnego zdrowia fizycznego bacznie przyglądać się również kondycji psychicznej.

Nie bez powodu przecież już Hipokrates uczył: „Zdrowie wymaga stanu równowagi między wpływami środowiska, sposobem życia oraz różnymi elementami ludzkiej natury.“

Stanisława Szymczyk,

sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 7 grudnia 2022