20 marca 2023

Biblijne kusicielki, intrygantki, grzesznice w malarstwie – wykład Beaty Kiszel dyrektor Muzeum Tarnogórskiego

„Biblijne kusicielki, intrygantki i grzesznice w malarstwie” to temat wykładu, opowieści o sztuce i intrygujących postaciach biblijnych bohaterek, który 20 marca, jeszcze w klimacie Dnia Kobiet dla słuchaczy Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW wygłosiła dyrektor tarnogórskiego Muzeum Beata Kiszel. Wykład, gawęda o ciekawych kobietach, postaciach biblijnych z perspektywy stereotypowych wyobrażeń i małej lub raczej ogólnikowo znanej treści Biblii był okazją do refleksji w ogóle o roli kobiety w perspektywie biblijnej tradycji i sposobach interpretacji w sztuce.

Za sprawą wykładu dyrektor Beaty Kiszel słuchacze poznali, bądź przypomnieli sobie, wyjątkowe historie kilku wybranych biblijnych bohaterek; były to: pramatka Ewa, Sara i Hagar, córki Lota, Rebeka i Rachela oraz Tamar.

Okazuje się, że w Biblii jest ponad 800 bohaterek (także bezimiennych), ale aż 205 znanych jest z imienia. Nie zawsze odgrywają główną rolę, często są postaciami drugoplanowymi, ale mają wpływ na wszystkie wydarzenia, wyjaśniają określone sytuacje i dopowiadają często sprawy trudne.

Sensacyjne historie na przykład opanowanych żądzą czy też strachem córek Lota, które podstępnie wykorzystują swojego ojca i doprowadzają do (nagannego, kazirodczego) obcowania płciowego, czy też historia dwuznacznej relacji Sary i Abrahama (sprawa pokrewieństwa i oddania jej jako nałożnicy faraonowi); niezwykle ciekawa ze względu na obyczajowość jest historia Tamar, która ratując siebie przebiera się za nierządnicę, by sprowokować do współżycia swojego teścia. Zachowanie Tamar w ocenie współczesnego czytelnika może budzić zdziwienie, ale w realiach czasów, kiedy funkcjonowało jako norma obyczajowa istnienie prostytutek sakralnych było to przyjęte i akceptowalne.

I tu dochodzimy do sedna problemu- biblijne kusicielki, intrygantki i grzesznice mogą nas zadziwiać , budzić negatywne odczucia jeśli patrzymy na Biblię w sposób stereotypowy albo narzucający nasze kategorie i rzeczywistość na czasy biblijne. Kobiety biblijne, w ogóle cała Biblia stanowiła i stanowi inspirację dla bardzo wielu artystów, malarzy, poetów, rzeźbiarzy, dramaturgów i prozaików w dziejach świata, a jej wątki towarzyszą życiu współczesnego człowieka na każdym kroku, bez względu na zapatrywania religijne.

Ten sam motyw przedstawiało w sposób indywidualny wielu malarzy, a odczytywanie historii Ewy i Adama znajdziemy w pracach wielkich twórców jak Durer, Michał Anioł, Memling, Lucas Cranach, Tycjan, ale także w obrazie nieprofesjonalnego malarza Stanisława Dobiasza ( obraz „Raj” z kolekcji Segietów). I tak każdy z motywów biblijnych był odczytywany zgodnie z nastrojami epoki i doświadczeń artystów.

Taki szczególny obraz biblijnych motywów daje malarstwo Marca Chagalla, który postawił sobie za cel odczytanie Biblii w sposób umożliwiający widzowi jakby jej ponowne odkrywanie, aby wśród przypowieści oraz losów bohaterów móc odnaleźć życiowe prawdy. Chagallowska wizja biblijnej treści jest wyjątkowa w swojej jakby onirycznej metaforyce , prowokującej do postrzegania rzeczywistości na granicy realizmu i fantastyki/metaforyki. Dlaczego, moim zdaniem, przywołany także w wykładzie Chagall jest wart uwagi jako interpretator Biblii :

„Malował inaczej” – stosował śmiałą paletę barw, stworzył dla siebie symboliczny język kolorów, wyjątkowo fascynowały go zestawienia fioletów z błękitami, operował niekonwencjonalną kreską, niespokojną i urywaną, szczególnie jego grafiki w klimacie bliskie są ekpresjonizmowi, dynamizował formę i wprowadzał zamierzoną deformację.” To jest na pozór jak naiwne dociekanie metaforyki przekazu Świętej Księgi.

Wykład dyrektor Beaty Kiszel prowokuje do refleksji, jak sztuka przekazuje i utrwala pewne wartości, jak łatwo ulegamy stereotypowym przekazom i jak trudno zrozumieć i odczytać przekaz biblijny w losach bohaterów, zwłaszcza Starego Testamentu.

Warto przy tym pamiętać, że „Biblia jest najpoczytniejszą książką w dziejach ludzkości. Najprawdopodobniej wywiera też na nią największy wpływ. Rozpowszechniono więcej egzemplarzy Biblii niż jakiejkolwiek innej książki. Poza tym tłumaczono ją częściej i na więcej języków niż którąkolwiek inną książkę.”(The World Book Encyclopedia, praca zbiorowa)

Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 20 marca 2023

20 lutego 2023

Relacja z wykładu prof. dr hab. Urszuli Mazurczak „Potrzeba przyrody- odczytywanie w sztuce”

23Wykład prof. dr hab. Urszuli Mazurczak, historyka sztuki średniowiecznej „Potrzeba przyrody- odczytywanie w sztuce” był kolejną okazją, aby słuchacze tarnogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogli poznawać tajniki sztuki i odkrywać w dziele co dla przeciętnego odbiorcy jest często niewidzialne.

Był to więc wykład o magii sztuki; pozwalał uświadomić sobie słuchaczom, jak często szczegół buduje wielkość dzieła i jakie znaczenie ma przyroda/ natura do wyrażenia metaforyki obrazu.

Czym jest przyroda dla sztuk plastycznych pisała profesor Urszula Mazurczak: (Wprowadzenie. W: Obraz i przyroda. Lublin, KUL 2004) „Dla sztuk plastycznych przyroda stanowiła samodzielny obiekt czy też przedmiot artystycznej kreacji, która- dostarczając środków w odtwarzaniu formy- jednocześnie ją tworzyła lub współtworzyła. Sztuka nie mogła istnieć bez przyrody, gdyż poza przyrodą nie mógł istnieć sam artysta. Uczył się z nią żyć jako siłą ceratrix, ale też i jako magistra. Na tym obszarze niezmiennie przyroda i człowiek stanowią nierozdzielne współistnienie. Środki artystycznego wyrazu w oddaniu przyrody są zależne od rodzaju sztuki, od czasu i warsztatu artysty, a także od funkcji, jaką nadano przyrodzie. Tutaj znowu spotyka się jej sakralna głębia z estetycznym przekładem, bo czymże jest ukazanie sztormu , burzy, potopu albo delikatnych kwiatów i ziół leczniczych otaczających Maryję lub Krzyż Chrystusa. Przyroda otacza człowieka i wypowiada się za człowieka, aby uświadomić mu swoją tajemnicę, ale i tajemnicę Stwórcy. „26

Wiele przykładów dzieł, ilustrujących opowieść prof. Urszuli Mazurczak pozwoliła słuchaczom poznać wspaniałych twórców i najciekawsze dzieła wykorzystujące obraz przyrody/natury dla wyrażenia treści metaforycznej. Na pewno słuchacze nauczyli się jak odczytywać obraz i widzieć całość w najmniejszym nawet elemencie.

To spotkanie, opowieść o sztuce prowokuje do refleksji: „Niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, na nasze postrzeganie przyrody zawsze mają wpływ – mniej lub bardziej bezpośredni – wyobrażenia natury i postawy wobec niej prezentowane przez źródła kulturowe.”

Stanisława Szymczyk

sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

 

Opublikowane: 24 lutego 2023

6 lutego 2023

„Siła opowieści jako narzędzie do prawidłowej komunikacji i wsparcia”- relacja z wykładu

Wykład Katarzyny Grolik, trenera i współpracowniczki Fundacji Rozwoju Świętochłowic – Siła opowieści jako narzędzie do prawidłowej komunikacji i wsparcia”

Jak rozmawiać, jak słuchać i jak mówić, żeby nas słuchano i usłyszano to problem, z którym spotykamy się w wielu sytuacjach. Jak utrzymywać i rozwijać relacje interpersonalne to pytanie, na które starała się odpowiedzieć w swoim wykładzie Katarzyna Grolik, trenerka i współpracowniczka Fundacji Rozwoju Świętochłowic

Dla przypomnienia: wykładowczyni Katarzyna Grolik to pedagog, logopeda, mediator sądowy. Od wielu lat, jako trener i szkoleniowiec prowadzi działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz seniorów i osób niepełnosprawnych. Od kilku lat zajmuje się problemami osób z chorobą Alzheimera, demencją oraz po udarach. Wieloletni i doświadczony pracownik sektora samorządowego i pozarządowego; specjalista w dziedzinie pracy ze społecznością lokalną. Jest wiceprezesem Fundacji „INICJATYWA”.

W swoim wykładzie „Siła opowieści jako narzędzie do prawidłowej komunikacji i wsparcia” Katarzyna Grolik skupiła się na pokazaniu  budowania relacji interpersonalnych za pomocą „opowieści”, czyli umiejętności werbalnego nawiązywania relacji.

W jaki sposób nasza „opowieść” może być przydatna, nawet niezbędna w relacjach międzyludzkich? Ernest Hemingway stwierdził: „Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.” I to było najważniejsze przesłanie spotkania z Katarzyną Grolik- jak kontakt werbalny nas wzmocni, pomoże naszym rozmówcom i zbuduje relacje.

Jak wykładowczyni podkreślała, każdy musi zdawać sobie sprawę z siły słów; Konfucjusz głosił: „ Bez znajomości siły słów nie sposób poznać ludzi.”- jest to co prawda trudne, ale trzeba sobie uświadamiać sprawczą siłę słowa, które może ranić i pomóc i rozbawić. Potęga słowa jest niewyobrażalna – może i dlatego ciągle toczą się boje i dyskusje o funkcjonowaniu mass mediów.

W komunikowaniu się warto pamiętać taką zasadę:” Gdy słucham, co mówisz, słyszę, kim jesteś.”

W relacji werbalnej trzeba uświadamiać sobie, że nasz rozmówca musi nas zaakceptować i jako adresat przekazu musi się czuć szanowany.

Wykład pani Katarzyny Grolik, który był doskonałą terapią dla każdego ze słuchaczy, podpowiedzią jak radzić sobie w trudnych relacjach międzyludzkich, można podsumować refleksją z opowieści dla małych i dużych dzieci : „Nie możesz stanąć w jednym punkcie w lesie i czekać aż inni do ciebie przyjdą. Sam musisz do nich czasem wyjść!

I słuchacze UTW po takim terapeutycznym spotkaniu muszą powiedzieć: „Jestem bardzo szczęśliwy, bo mam kogoś kto sprawia, że ciężko jest powiedzieć „do widzenia”.

Treść i zdjęcia – Stanisława Szymczyk

 

 

Opublikowane: 8 lutego 2023

9 stycznia 2023

Relacja z wykładu dr Leszka Woszczka ” Znaczenie psychologii w podnoszeniu jakości życia w sytuacjach normalnych i trudnych”

Spotkanie z dr. Leszkiem Woszczkiem, w dużym uproszczeniu, było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku okazją do oceny jakości swojego życia; poznawania tajemnic psychologii i funkcjonowania człowieka w perspektywie okresu swojego życia, różnych uwarunkowań społecznych i różnych metod oceniania.

Dr Leszek Woszczek to psycholog, wykładowca WSZOP- kierownik Zakładu Psychologii Sądowej w WSZOP; związany także z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu- Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach. Był także długoletnim pracownikiem Katedry Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zajmuje się psychologią sądową, resocjalizacją (patologie społeczne); jest biegłym w zakresie psychologii sądowej, ekspertem z zakresu psychokryminalistyki, psychologii zachowań werbalnych i niewerbalnych, komunikacji interpersonalnej, kompetencji komunikacji, zasad manipulacji – operowanie czasem, faktami, kompetencjami i emocjami w sytuacjach normalnych i trudnych.

Stworzył oryginalny program z zakresu psychologii społecznej.

Wykładowca, dr Leszek Woszczek, objaśnił słuchaczom tarnogórskiego UTW, jak patrząc na nasze typowe zachowania można mówić o roli psychologii w podnoszeniu jakości naszego życia w  sytuacjach normalnych i trudnych. Wyjaśniał czym jest dobrostan psychiczny w różnych etapach życia i jak wpływa na dobrostan fizyczny i materialny.

Mówiąc o osobistej higienie psychicznej w sposób humorystyczny pokazał dwa zachowania typowe dla Polaków; jedno to zachowanie „polski siatkarz z Biedronki” i „narodowe szukanie pająka”.

Pewnym jest, że słuchacze UTW dbają o osobistą higienę psychiczną, bo jak pisał Fryderyk Nietzsche: „Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego siebie. Większości ludzi taki śmiech sprawia ból.” Wszyscy uczestnicy spotkania spontanicznie śmiechem reagowali na pokazywane sytuacje zachowań- a więc można przypuszczać, że wszyscy rozumiemy jakie błędy popełniamy w budowaniu naszego dobrostanu, przede wszystkim w tych obszarach, na które mamy wpływ. Wykładowca pokazał także jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i jakie ogromne znaczenie dla jakości naszego życia mają relacje interpersonalne; brak umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej często decyduje o problemach, które niszczą nasze poczucie szczęścia. Pokazywał więc proste na pozór rozwiązania, które mogą pomóc w rozwiązywaniu konfliktów i osiągać porozumienie nawet w sytuacjach drażliwych jak rodzinne sprawy majątkowe.

Dr Woszczek zwrócił także uwagę , że jakość naszego życia w dużej mierze zależy od funkcjonowania w społeczeństwie i pokazał jak izolacja covidowa wpłynęła na psychikę zwłaszcza dzieci i młodzieży. Także dla osób starszych jest przeżyciem traumatycznym i mając tego świadomość trzeba pamiętać o osobistej higienie psychicznej.

To spotkanie, przesłanie wykładu dr. Leszka Woszczka można podsumować refleksją psychologa prof. Marka Wosińskiego : „Człowiek jest szczęśliwy wówczas, gdy ma choć jedną głęboką relację z drugim człowiekiem i gdy ma poczucie sprawstwa – robienia czegoś sensownego”.

Można powiedzieć, że słuchacze mogli się utwierdzić w przekonaniu o swoim szczęściu dzięki byciu w Tarnogórskim Stowarzyszeniu –Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Stanisława Szymczyk,

sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

 

 

Opublikowane: 11 stycznia 2023

19 grudnia 2022

Spotkanie z Alicją Pacześniak- Słotą, Grzegorzem Waloszczykiem i Aleksandrem Königiem „O szczęściu i……”

Tradycją grudniowych spotkań słuchaczy tarnogórskiego UTW jest rozmowa z zaproszonymi gośćmi przy „wigilijnym” stole „ O szczęściu i…”

Zapraszamy zawsze trzy osoby ważne dla nas i dla naszej społeczności lokalnej i regionalnej. Gośćmi tegorocznego spotkania były dwie niezwykłe osoby: Alicja Pacześniak- Słota, Grzegorz Waloszczyk i… niestety nieobecny usprawiedliwiony- taki czas grypowy, Aleksander König; o naszych tegorocznych gościach można powiedzieć „słucham jak gra, muzyka we mnie – w muzyce ja!”.

I gdyby tylko przypomnieć jednym zdaniem, więcej nie potrzeba, by wszyscy wiedzieli kim są nasi goście.

Alicja Pacześniak- Słota nauczycielka PSM w naszym mieście, dyrygent i twórca młodzieżowej orkiestry „Śląskie Smyki”.

Grzegorz Waloszczyk –muzyk, ale od wielu już lat dyrektor tarnogórskiej PSM im. J. Paderewskiego.

Nieobecny, czekało jednak na niego miejsce przy naszym stole, Aleksander König, muzyk i twórca Kamiliańskiej Orkiestry Dętej.

Gdyby krótko podsumować nasze spotkanie- było wyjątkowo rodzinne i choć było nas na sali widowiskowej TCK bardzo dużo to czuliśmy ten kameralny i magiczny nastój rodzinnego spotkania. Najpełniej chyba to oddają słowa z „Opowieści wigilijnej” Charles’a Dickens’a:

Jest mnóstwo rzeczy, które przyniosły mi wiele dobrego, choć nie przyniosły mi żadnego zysku. Taką rzeczą są właśnie święta Bożego Narodzenia. Oczywiście, jest to czas hołdu i czci dla samego wydarzenia, ale dla mnie te święta to także miły czas dobroci, wybaczania i miłosierdzia.”

W tej perspektywie „rodzinnego” spotkania z naszymi przyjaciółmi, ważne wydaje się przesłanie: „Matka uczyła ją, że święta są ważne i nie można ich lekceważyć. Trzeba je obchodzić z tymi, których kochasz, bez względu, czy masz ochotę, czy nie. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy pozostaną ci tylko wspomnienia.”

Najbardziej rodzinne Święta Bożego Narodzenia, które w Polsce mają szczególnie tradycyjny i magiczny charakter uświadamiają nam wciąż , jak pisał Gunter Grass Bo miłość nie zna pór dnia, a nadzieja nie ma końca, a wiara nie zna granic.”

Wszystkim więc słuchaczom i sympatykom naszego UTW życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok 2023 – Dobrym Czasem.

Stanisława Szymczyk,

sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

 

Opublikowane: 23 grudnia 2022

5 grudnia 2008

Relacja z wykładu lek.med psychiatry Krzysztofa Świerzego”Trudny związek zdrowia psychicznego ze zdrowiem fizycznym. O zaburzeniach organicznych i somatyzacyjnych.”

Ojciec medycyny, Hipokrates, twierdził, że : Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością i powinien uczyć się, jak sam może leczyć swoje choroby.” Świadomi tego są studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku i kierując się hasłem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego „Uczyń zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dla wszystkich globalnym priorytetem” zaproszono do wygłoszenia wykładu psychiatrę lek. med. Krzysztofa Świerzego. Spotkanie z psychiatrą lek. med. Krzysztofem Świerzym było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku okazją do poznawania trudnych związków zdrowia psychicznego ze zdrowiem fizycznym. Spotkanie także zapewne stanie się pretekstem do refleksji na temat własnego zdrowia i zdrowia najbliższych. Według opinii Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego zaburzenia psychiczne, wzrastające problemy zaburzeń w strefie emocjonalnej i depresji, zwłaszcza po pandemii COVID-19,są dla wszystkich zagrożeniem.

Doktor Krzysztof Świerzy podkreślił w swoim wykładzie: „Więcej ostatnio mówi się o depresji, dzięki czemu osoby dotknięte przygnębieniem lub lękiem nie obawiają się już tak zgłoszenia do lekarza psychiatry. Mniej się mówi o tym, że z niektórymi objawami psychicznymi warto się również zgłosić do lekarza ogólnego, ponieważ mogą zwiastować zaburzenia zdrowia fizycznego. Niedużo osób wie również, że wiele powszechnych zaburzeń psychicznych, z depresją włącznie, może prowokować objawy z zakresu zdrowia fizycznego, z którymi poradzić sobie może jedynie psychiatra. Trudno w takim razie oczekiwać od pacjenta, że będzie w stanie sam rozeznać, czy z danym objawem ma się zgłosić do lekarza rodzinnego, internisty lub psychiatry, a także czy powinien danym objawem być zaalarmowany czy może go zbagatelizować. Wykład miał na celu przekazać wybrane informacje diagnostyczne i wskazówki co do postępowania dotyczące różnych  objawów ze strony zdrowia psychicznego oraz fizycznego.” Podkreślił także: „Liczę, że taka wiedza pozwoli słuchaczom rozeznać w jakich sytuacjach martwić się o zdrowie swoje i swoich bliskich i jakie podjąć pierwsze kroki w sytuacji zaobserwowania pewnych objawów”.

Wykładowca, psychiatra lek. med. Krzysztof Świerzy jest kierownikiem Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Tarnowskich Górach i zapoznał także słuchaczy z ofertą i sposobem działania tej placówki służby zdrowia. Oczywiście zadano wykładowcy wiele pytań dotyczących propozycji leczenia dla dojrzałych pacjentów i możliwości uczestniczenia w różnych formach psychoterapii.

Wykład doktora Krzysztofa Świerzego prowokuje do wielu refleksji, a jedną z nich może wyrazić myśl N. Hawthorne: „Choroba ciała może być niczym więcej jak tylko symptomem dolegliwości psychicznej, która dotknęła nas w przeszłości.” Wykładowca uświadamiał słuchaczom, by nie bać się konsultacji psychiatrycznej i dla własnego zdrowia fizycznego bacznie przyglądać się również kondycji psychicznej.

Nie bez powodu przecież już Hipokrates uczył: „Zdrowie wymaga stanu równowagi między wpływami środowiska, sposobem życia oraz różnymi elementami ludzkiej natury.“

Stanisława Szymczyk,

sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 7 grudnia 2022

21 listopada 2022

Spektakl teatralny Teatru „Tradycja” z Alwerni pt” Szablą i sercem”

Spektakl „Szablą i sercem”  powstał na podstawie pamiętników kpt. Józefa Patelskiego, dziedzica Kwaczały (1805-1887) – polskiego szlachcica i wojskowego, uczestnika powstania listopadowego i styczniowego, odznaczonego orderem Virtuti Militari.

Przedstawienie miało premierę 1 marca 2022 r w Alwerni a dzisiaj mogliśmy je oglądać w Tarnowskich Górach. Było też prezentowane na Małopolskich Spotkaniach Teatrów Amatorskich – Posiady Teatralne na Orawie w Jabłonce, gdzie zdobyło II miejsce (pierwszego nie przyznano) oraz nominację na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej.

Scenariusz – Zbigniew Klatka
Reżyseria – Marcin Kobierski i Rafał Sadowski
Dźwięk i światła – Józef Szymocha i Krzysztof Szymocha
Dobór muzyki – Marcin Kobierski

Opublikowane: 21 listopada 2022

10 października 2022

Relacja z wykładu prof. Jakuba Morawca „Święty wiking – Olaf II Haraldsson. Życie i kult króla Norwegii”

Spotkanie z profesorem Jakubem Morawcem było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku okazją do poznawania tajemnic historii skandynawskiej. Stał się także zapewne pretekstem do refleksji na temat funkcjonowania w społeczeństwach osób uznanych za święte i tworzenia ich kultu.

Wykładowca, profesor Jakub Morawiec jest historykiem mediewistą, zajmującym się badaniem nad dziejami średniowiecznej Skandynawii, jej historiografii; szczególnie interesuje się skaldami i ich poezją oraz sagami na ich temat.

Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego. Od 2019 jest zastępcą dyrektora kierunków historia, turystyka historyczna i środkowoeuropejskie studia historyczne. Koordynował realizację programu „Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni” we współpracy z uniwersytetami w Islandii i Norwegii. Od 2020 roku kieruje Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Profesor Jakub Morawiec opowiedział słuchaczom jak narodził się kult świętego Olafa i dlaczego ten patron krainy fiordów jest ciągle obecny w kulturze norweskiej. 29 lipca przypada święto św. Olafa i z tego powodu organizowany jest Olavsfest; to wielkie święto nie tylko katolików z mszami ale także wiele koncertów, wydarzeń kulturalnych, inscenizacji historycznych.

Król Olaf Haraldsson, który stał się patronem Norwegii, był poganinem i wychowankiem Wikingów. W burzliwej młodości brał udział w wyprawach Wikingów na Anglię i właśnie tam po raz pierwszy spotkał się z chrześcijaństwem. Przyjął chrzest w 1014 w Rouen we Francji. Rok później wrócił do Norwegii i zajął się podbiciem terytorium krainy fiordów oraz zdobyciem norweskiego tronu, co nastąpiło w 1016 roku. Nowy król zaczął chrystianizować Norwegię. Sprowadzał kapłanów i zakonników, budował świątynie oraz popularyzował wśród ludności chrześcijańskie zwyczaje i ustawodawstwo. Napotkał silny opór, lecz udało mu się to dokonać. Umacnianie się jego władzy i chrystianizacja napotkały silny opór i jakby konsekwencją tego była jego męczeńska  śmierć w bitwie pod Stiklestad  dokładnie 29 lipca 1030 roku. Wykładowca opowiedział jak rodził się i rozwijał kult świętego Olafa i dlaczego przetrwał w norweskiej kulturze do dzisiejszego dnia. Opowieść o skandynawskim świętym była także pretekstem do pokazania jak rodził się kult np. świętego Wacława i czemu w tamtym czasie służył. Patrząc z pewnej historycznej perspektywy można dostrzec pewien schemat powstawania i tradycji średniowiecznych świętych.

Wykład profesora Jakuba Morawca prowokuje do wielu refleksji, a jedną z nich może wyrazić myśl kard. Wyszyńskiego: Poznać naturę człowieka, poznać ją głęboko, całkowicie, zrozumieć kim jest właściwie człowiek – to wielki ratunek dla współczesnego świata.

Na pewno warto i trzeba pamiętać jak historia kształtuje naszą rzeczywistość – kim i jacy byli nasi przodkowie; trzeba pamiętać skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy…

Stanisława Szymczyk, sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 11 października 2022

3 października 2022

Inauguracja XVI roku akademickiego

W Kompleksie Zamkowym w Starych Tarnowicach odbyła się uroczysta inauguracja kolejnego, już XVI  roku akademickiego

Po odśpiewaniu „Gaudeamus igitur” Prezes Magdalena Latacz uroczyście otwarła kolejny rok akademicki. Takimi słowami zwróciła się do zebranych

” Inauguracja to jedno z najważniejszych wydarzeń w uczelnianym kalendarzu. Za nami już 15 inauguracji ale każda z nich oraz te, które będą nadchodzić są zawsze nowym otwarciem . Otwarciem związanym z czekającymi nas wykładami , zajęciami , zadaniami, obowiązkami i spotkaniami z ludźmi . W tym roku akademickim czeka nas nowe wyzwanie jakim jest udział w programie Erasmus + dla dorosłych. Obcując tyle lat ze sobą wiemy, że świat nie jest pełen obcych ludzi, lecz pełen ludzi, przyjaciół, czekających tylko na to, żeby się do nich odezwać. Jesteśmy sobie potrzebni a chwile spędzone razem otwierają przed nami nowe możliwości – każdej można rzec- chwilo jak piękna jesteś, trwaj!”

Następnie przywitała gości a wśród nich przedstawicieli parlamentu- Barbarę Dziuk i Tomasza Głogowskiego ; lokalnego samorządu z Burmistrzem Arkadiuszem Czechem , wiceburmistrzem Bartoszem Skawińskim oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Adrianem Wolnikiem, Starostę Powiatu Tarnogórskiego Krystynę Kosmalę  , członków zarządu – Sebastiana Nowaka, Stanisława Torbusa i przewodniczącego Rady Powiatu Przemysława Cichosza; osób współpracujących ze stowarzyszenia na co dzień – Beatę Kiszel- dyrektor Muzeum Tarnogórskiego , Aleksandra Koniga- dyrygenta Kamiliańskiej Orkiestry Dętej, Jana Renka ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,   Zuzannę Geilke – przewodniczącą Śląskiej Rady Seniorów , Grażynę Kowalską- dyrektorkę Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych,  Sławomira Wilka- sympatyka i współzałożyciela naszego stowarzyszenia  oraz przedstawicieli bytomskiego i piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zaproszeni goście życzyli studentom- seniorom energii oraz nieustającej kreatywności w realizowaniu swoich planów i marzeń , zapewniając o swoim wsparciu i wszelkiej pomocy w podejmowanych działaniach.  W poczet studentów przyjęto 40 nowych członków , którym Burmistrz Arkadiusz Czech i Starosta Krystyna Kosmala wręczyli legitymację będące potwierdzeniem wstąpienia w szeregi UTW.

Wyjątkowym prezentem dla studentów UTW był mini koncert zespołu „R.S Jazz Band” w składzie Agnieszka Piontek – wokal, Rafał Sobczyk, saksofon, Tomasz Rossa- gitara, Marcin Pyrchała – kontrabas i Piotr Kurzbauer- perkusja . W wykonaniu zespołu można było usłyszeć trzy kompozycje: Feather – utwór autorski, kompozycji Rafał Sobczyka, Straighten up and fly right – Nat King Cole, Give me one a reason – Tracy Chapman.

Inauguracyjny wykład „Rozwój a poczucie szczęścia” wygłosił Jakub Janiak trener i współpracownik Fundacji Rozwoju Świętochłowic. Jakub Janiak jest psychologiem-psychoterapeutą, a zawodowo związany jest z sektorem pomocy społecznej i kultury, m.in prowadząc różnego rodzaju konsultacje, szkolenia, treningi oraz projekty rozwojowe. Wykładowca podjął ciekawe problemy, by uświadomić słuchaczom jak można odnaleźć się pozytywnie w każdej chwili życia; poruszył zagadnienia:

  • czym jest szczęście, definicje, normy, przykłady

  • szczęście a potrzeby na przestrzeni przemiany pokoleniowej i okresów rozwojowych,

  • wpływ własnej samoświadomości na poczucie szczęścia,

  • co możemy dla siebie zrobić by czuć się bardziej szczęśliwymi,

  • psychologia i psychoterapia o szczęściu.

Wykład inauguracyjny „Rozwój receptą na poczucie szczęścia” można podsumować refleksją Oskara Wilda: „Gdy człowiek jest szczęśliwy, żyje w harmonii z samym sobą i swoim otoczeniem.” I o takiej harmonii z samym sobą i światem mówił Wykładowca jako potrzebie odczuwania szczęścia.

We wszystkich trudnych sytuacjach warto pamiętać myśl Phila Bosmansa, że:Kogo dotknęło nieszczęście, tego dotknie szczęście.”

A my w nowym roku akademickim życzmy sobie, aby nasz UTW dawał nam nie tylko wiedzę i nowe umiejętności ale przede wszystkim radość ciągłego poznawania i odkrywania świata i ludzi.

Opublikowane: 8 października 2022

23 maja2022

Podróż do Czarnogóry z dr. Antonim Winiarskim

23 maja 2022 roku gościem TS-UTW był kolejny już raz dr Antoni Winiarski, by tym razem opowiedzieć o swojej pasji podróżowania.

Warto przypomnieć, że doktor Antoni Winiarski to emerytowany nauczyciel akademicki; związany był z Instytutem Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Próżniowego oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Ma na koncie ponad 120 publikacji. Jest pasjonatem podróży i odkrywania świata – ma uprawnienia przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek.
Dzięki wykładom dr. Winiarskiego słuchacze UTW wiedzą na przykład, dlaczego niebo jest niebieskie, jak powstają różne zjawiska atmosferyczne, jak powstają i jakie mają znaczenie różne minerały i wiele innych ciekawostek naukowych.

Tym razem wykład doktora Antoniego Winiarskiego był opowieścią o podróży do Czarnogóry bogato ilustrowaną zdjęciami, które wykładowca wykonał w większości sam podczas swojej wyprawy.

W tej fascynacji krajem bałkańskim i ciekawostkami o jego zabytkach i kulturze wykładowca mocno akcentował różnorodność religijną, wynikającą z historii tych ziem.

Bogactwo przyrody tego górzystego kraju z przewagą klimatu śródziemnomorskiego, jednego z najmłodszych państw w Europie zachęca do zwiedzania i podróżowania. Tak właśnie wykładowca pokazywał egzotykę tego kraju, gdzie nawet plaże są kamieniste. Jednak uroki krajobrazu i klimat sprzyjają wypoczynkowi i zapewne także snuciu refleksji.

Bo właśnie to spotkanie i opowieść dr. Winiarskiego prowokuje do refleksji na temat podróży i jej sensu w naszym życiu. Przecież jak pisał Zbigniew Herbert, jeden z największych polskich poetów współczesnych: Więc je­śli bę­dzie po­dróż niech bę­dzie to po­dróż dłu­ga/
po­wtór­ka świa­ta ele­men­tar­na po­dróż/ roz­mo­wa z ży­wio­ła­mi py­ta­nie bez od­po­wie­dzi/
pakt wy­mu­szo­ny po wal­ce/wiel­kie po­jed­na­nie.

Podróż to wyjątkowe zawsze wydarzenie dla każdego z nas, podróż w nieznane, odkrywanie nowych miejsc, spełnianie marzeń; a może podróż ma dla nas także znaczenie wyższe, metaforyczne. Droga, którą przemierzamy, wędrówką jest przecież nasze życie, daje możliwość poznania świata, ludzi i kultur, ale także siebie samych; uświadamiamy sobie, że jesteśmy cząstką tego świata.

Już niedługo wakacje- pora na wyprawy duże i małe, poznawanie ludzi, miejsc i ciekawych krajów; niech będzie to także po­wtór­ka świa­ta ele­men­tar­na po­dróż.

Opublikowane: 24 maja 2022