12 lutego 2024

Techniki relaksacyjne – wykład Anny Sławińskiej,

  • psychologa, trenera i współpracowniczki Fundacji Rozwoju Świętochłowic.

Studenci UTW mogli kolejny raz spotkać się z psychologiem Anną Sławińską, by zastanowić się nad technikami relaksacyjnymi eliminującymi z naszego życia sytuacje stresowe.
Wykładowczyni jest psychologiem, socjologiem i politologiem; zawodowo, choć na razie na urlopie macierzyńskim, związana jest z Uniwersytetem Opolskim i firmą „Animator Marcin Sławiński”, zajmującą się szkoleniami, a jako trener współpracuje także z Fundacją Rozwoju Świętochłowic.
Studenci UTW rok temu wysłuchali wykładu o  tym , czym jest stres i jak sobie z tym problemem radzić w codzienności. Tym razem Wykładowczyni zaprezentowała słuchaczom najciekawsze techniki relaksacyjne. Informacje o technikach relaksacyjnych poprzedziła sposobami przygotowania się do relaksacji, czyli wyboru czasu, miejsca, muzyki i techniki, która będzie dla nas optymalna.
Słuchacze praktycznie poznawali przedstawiane techniki, niektóre ćwiczenia wykonywała cała sala, a niektóre wybrani przedstawiciele, siedząc na scenie, by można było obserwować przebieg ćwiczenia.
Z przedstawionych technik najbardziej wydaje się przydatna dla każdego i praktycznie w każdej chwili technika „oddychanie pudełkowe”. Co ciekawe ten sposób redukowania stresu przewidziany był dla żołnierzy- komandosów. Polega na właściwym wykorzystaniu oddechu; nazwać by ją można 4×4:  4 sekundy wdech, 4 sekundy zatrzymujemy powietrze, 4 sekundy spokojny wydech, 4 sekundy zatrzymujemy i cykl spokojnie powtarzamy. Wykładowczyni zwróciła uwagę na wielość korzyści ze stosowania tej techniki: zmniejsza niepokój, zwiększa skupienie, poprawia ukrwienie i zmniejsza tętno. No i przede wszystkim jest to technika, którą możemy wykorzystać w wielu sytuacjach i różnych miejscach; tam gdzie czujemy się zdenerwowani i nawet zmęczeni.
Warto zapamiętać takie przesłania inspirujące do akceptacji świata i odnalezienia spokoju w różnych trudnych sytuacjach za pomocą oddechu:
Tao Porchon-Lynch najstarsza joginka (zmarła mając 101 lat) uczyła: „Oddech jest potęgą stojącą za wszystkim… Robię wdech i wiem, że będą się działy dobre rzeczy.”
Thích Nhất Hạnh – wietnamski mnich buddyjski, mistrz zen, nauczyciel, głosił:
„Uczucia przychodzą i odchodzą jak chmury na wietrznym niebie. Świadomy oddech jest moją kotwicą.”
Warto więc zacząć praktykować taką metodę relaksacji, która pozwoli w każdej sytuacji znaleźć  spokój i da wyciszenie.
Wykładowczyni, psycholog Anna Sławińska,  zaprezentowała i przećwiczyła ze studentami także inne, ważne techniki: Mindfulness – trening uważności, trening autogenny Schultza i trening Jacobsona.
Wybór techniki zawsze zależy od nas i ich wielość pozwala znaleźć taką właściwą, pamiętając: „Czas na relaks jest właśnie wtedy, kiedy nie masz na to czasu.”

Tekst: Stanisława Szymczyk, sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Zdjęcia: Krzysztof Nikiel

Opublikowane: 13 lutego 2024

11 grudnia 2023

O szczęściu i …

Spotkanie z państwem: Barbarą Gierak-Pawlak, Mateuszem Jankowskim i Zbigniewem Pawlakiem

Tradycyjnie słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku krótko przed Świętami Bożego Narodzenia spotykają się z osobami ważnymi dla lokalnej i regionalnej kultury.

Mottem tej „rodzinnej” rozmowy mogą być słowa z magicznej „Opowieści wigilijnej”: „Jest mnóstwo rzeczy, które przyniosły mi wiele dobrego, choć nie przyniosły mi żadnego zysku. Taką rzeczą są właśnie święta Bożego Narodzenia. Oczywiście, jest to czas hołdu i czci dla samego wydarzenia, ale dla mnie te święta to także miły czas dobroci, wybaczania i miłosierdzia.”

Ta nasza rozmowa z zaproszonymi gośćmi o szczęściu, rodzinie i tym wszystkim co przynoszą najbardziej rodzinne Święta Bożego Narodzenia. Święta, które szczególnie w Polsce mają tradycyjny i magiczny charakter, skupia się na tym co potocznie nazywamy szczęściem.

Gośćmi tegorocznego spotkania byli państwo: Barbara Gierak-Pawlak, Mateusz Jankowski i Zbigniew Pawlak.

Pani  Barbara Gierak-Pawlak jest dyrektorką 100-letniej „Sempy”, czyli I liceum Ogólnokształcącego, szkoły bardzo ważnej dla wielu pokoleń, zwłaszcza tarnogórzanek; w początkowej historii zapisała się jako szkoła dla dziewcząt.

Pan Mateusz Jankowski jest dyrektorem Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych, szkoły, która ma dopiero lat kilkanaście, choć korzenie jej sięgają do tradycji dawnej Odzieżówki.

Zbigniew Pawlak jest prezesem SMZT i „ojcem” projektu wpisania tarnogórskiej Kopalni Zabytkowej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Rozmowa z gośćmi o szczęściu, rodzinie i tym wszystkim co przynoszą najbardziej rodzinne Święta Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim o tej naszej „tarnogórskiej rodzinie” pozwoliła nam odkryć na nowo te zwyczaje, te wartości, które szczególnie w Polsce mają tradycyjny i metafizyczny charakter; są częścią nas samych, naszego kodu kulturowego. Dlatego w tej rozmowie był zaczarowany świat  naszych rodzinnych tradycji i wspomnień.

W tych uwagach gości o spełnianiu ich marzeń odczytujemy także i własne poszukiwania recept na życie udane, ale co ważne odkrywamy taką wspólnotę lokalną; okazuje się często przecież, że nasze wspomnienia odnoszą się do tych samych ludzi, miejsc i wydarzeń.

Spotkanie z wyjątkowymi gośćmi: Barbarą Gierak-Pawlak, Mateuszem Jankowskim i Zbigniewem Pawlakiem pozostanie na długo w pamięci słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Można je podsumować refleksją, że każdy człowiek musi znaleźć własną odpowiedź na pytanie jaki jest właściwie sens życia, bo przecież „W życiu tak naprawdę liczy się czas, jaki poświęci­my dla naszych przy­jaciół, miłości i pas­ji, którą kocha­my, bo reszta te­go cen­ne­go su­row­ca to codzienna monotonia.”

Tekst: Stanisława Szymczyk, sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Zdjęcia: Krzysztof Nikiel

Opublikowane: 12 grudnia 2023

20 listopada 2023

Bezpieczeństwo prawne spraw majątkowych wykład notariusza Szymona Kołodzieja

 

20.11.2023r. o prawie spadkowym, i nie tylko, opowiedział studentom Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Szymon Kołodziej notariusz – członek Izby Notarialnej w Katowicach.

Szymon Kołodziej  od 2004 roku pracuje w  kancelarii notarialnej, a od 2012 roku jest jej współwłaścicielem. Wykładowca jest członkiem Krajowej Rady Notarialnej, w której pełni funkcję rzecznika prasowego; jest wykładowcą dla aplikantów notarialnych w Izbie Katowickiej. Jest przedstawicielem polskiego notariatu w Międzynarodowej Unii Notariatu. Wykład miał na celu wyjaśnienie jak odnaleźć się w przepisach prawnych, które ciągle się zmieniają i jakkolwiek porządkują stosunki społeczne stanowią także poważny problem dla przeciętnego obywatela. Notariusz Szymon Kołodziej wyjaśniał słuchaczom UTW jak wobec zmieniających się przepisów można rozporządzać własnym majątkiem. Wyjaśniał prawne niuanse sporządzania testamentu, darowizn, a także mówił o odziedziczeniu, wydziedziczeniu i różnych z tym związanych problemach. Wykładowca wyjaśniał także słuchaczom jak zgodnie z prawem można naprawdę skutecznie rozporządzać majątkiem, żeby dać go tej osobie, która na to naszym zdaniem zasłużyła i nie obciążać obdarowanego skutkami podatku czy zachowku. Okazuje się , że w świetle prawa nie do końca jesteśmy właścicielem o nieograniczonym zakresie dysponowania tym co mamy i czego się na przykład dorobiliśmy w ciągu swojego życia. I właśnie takie niuanse, wynikające z różnych sytuacji życiowych, wyjaśniał słuchaczom notariusz Szymon Kołodziej. Zachęcał studentów do konsultacji swoich spraw w kancelariach notarialnych, które nieodpłatnie udzielają zainteresowanym porad odnośnie ich indywidualnej sytuacji. Wskazał także bardzo ważne źródło informacji, którym jest strona dostępna dla wszystkich: https://www.porozmawiajznotariuszem.pl/ , za pomocą której można dowiedzieć się o sprawach dla nas ważnych.

Bardzo ważne było zapoznanie słuchaczy z prawnym zakresem pełnomocnictwa, co może być w wielu sytuacjach czynnikiem decydującym w załatwieniu naszych spraw. Wykładowca omówił różne rodzaje pełnomocnictw i skutków prawnych, uświadamiając wszystkim, że jest to niezwykle ważne prawo, bez względu na wiek, ale jednak dla seniora powinno być priorytetem. Uświadomił więc studentom UTW, że prawne uporządkowanie spraw majątkowych stanowi realne zabezpieczenie swoich interesów na różne okoliczności; podkreślał, że z praktyki zawodowej wie, że są to trudne decyzje i sytuacje osobiste, jednak życie pokazuje, że im szybciej się sprawy uporządkuje tym jest to bezpieczniejsze.

Wykład uświadomił słuchaczom, że ważna jest świadomość prawna i umiejętność podejmowania decyzji bez odwlekania w myśl przekonania „jakoś to będzie”. Ktoś powiedział : „W życiu są rzeczy ważniejsze od pieniędzy. Nie wiem, jakie to rzeczy, ale z pewnością są.” Na pewno jest to uporządkowanie naszych spraw majątkowych i naszego bezpieczeństwa poprzez choćby udzielenie pełnomocnictwa na wypadek naszej choroby i innych nieprzewidywalnych zdarzeń losowych. Wykład odświeżył i poszerzył wiedzę zebranych o mechanizmach prawa spadkowego i pozwolił na zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Tekst: Stanisława Szymczyk, sekretarz TS-UTW

Zdjęcia: Krzysztof Nikiel i Stanisława Szymczyk

Opublikowane: 21 listopada 2023

30 października 2023

Wykład dr. Michała Oleszczyka – Senior w sztuce filmowej

Senior w sztuce filmowej

Spotkanie z dr. Michałem Oleszczykiem było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku okazją do odkrywania tajemnic sztuki filmowej i rozmowy o filmowym portrecie seniora, artystycznym odkrywaniu starości jako tematu.
TS-UTW realizowało od kilku tygodni „Zadanie publiczne Powiatu Tarnogórskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.” Projekt UTW dotyczył wizji „późnej dorosłości” i nosił tytuł „Senior w sztuce filmowej”. W ramach tego zadania, wspartego finansowo przez Powiat, studenci brali udział w czterech seansach filmowych poprzedzonych wprowadzeniem pracowników TCK.
W ramach projektu oglądnięto filmy: Zamieszkajmy razem, Mężczyzna imieniem Ove, Babcia Gandzia i Młodość.
Podsumowaniem projektu był wykład cenionego krytyka filmowego, tłumacza, scenarzysty i konsultanta scenariuszowego dra Michała Oleszczyka.
Słuchali więc studenci UTW wykładu wybitnego znawcy tej dziedziny sztuki, która od schyłku 19 wieku stała się tak powszechna, że obcujemy z nią na co dzień, choćby dzięki TV, ale także różnym platformom internetowym.
Wykładowca, żeby tylko najkrócej powiedzieć o jego działalności : „Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada także w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz w Warszawskiej Szkole Filmowej. Członek Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI. Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w którym jest członkiem i liderem komisji eksperckich w Programie Operacyjnym Produkcja Filmowa. Laureat Nagrody im. Krzysztofa Mętraka (2005) i stypendysta miesięcznika „Polityka”. Jego blog filmowy „Ostatni fotel po prawej stronie” otrzymał tytuł „Bloga Roku” w kategorii „Kultura” w konkursie Onet.pl (2010). Zdobywca nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii krytyka filmowa (2012). W latach 2011-2013 był programerem i rzecznikiem prasowym festiwalu Off Plus Camera, którym zarządzał jako dyrektor artystyczny przy pierwszej edycji w 2008 roku. Działacz organizacji Polish Filmmakers NYC, promującej polskie kino w Nowym Jorku.”;
w latach 2013- 2017 był dyrektorem artystycznym Festiwalu Filmowego w Gdyni. Autor monografii „Gorycz wygnania. Kino Terence’a Daviesa” (2008), jest też stałym współpracownikiem Filmwebu oraz komentatorem Tygodnika kulturalnego na TVP Kultura.
Dr Michał Oleszczyk jest niezwykłym pasjonatem sztuki filmowej i mimo młodego wieku ma wiele niezwykłych osiągnięć; warto zajrzeć na https://twitter.com/michaloleszczyk
Wykładowca zwrócił uwagę, że na początku w kinie unikano tematu starości, film był przede wszystkim w znacznym stopniu sposobem rozrywki.
Za najciekawsze uważa trzy filmy: pierwszy z lat trzydziestych „Zrób miejsce na jutro”, z lat pięćdziesiątych „Tokijska opowieść” i z lat dziewięćdziesiątych, schyłku wieku- „Wszyscy mają się dobrze”. Szczególny, zdaniem wykładowcy, jest film Yasujiro Ozu pt. „Tokijska opowieść”, będący jakby nową wersją filmu „Zrób miejsce na jutro”- i jak podkreślił metaforycznie- to obraz, historia „stara jak czas”. Historia starych bohaterów ujęta w sposób mistrzowski, bez oceniania bohaterów, prowadzi do wniosku, że życie to upływający czas.
Taki sam wniosek wypływa i z filmu „Wszyscy mają się dobrze” z Marcello Mastroiannim, uświadamiając oczywistość. Ciągle jesteśmy w poszukiwaniu czasu, często w poszukiwaniu straconego czasu i pełni lęku, uświadomienia sobie czasu odnalezionego.
Wykładowca nawiązał ze słuchaczami dialog o wartości filmu i jego indywidualnym odczytywaniu. Okazało się, że wszyscy mamy taki katalog ulubionych filmów, które kształtowały nasze widzenie wielu spraw, a często były ważnym elementem uczestniczenia w kulturze.
Wszyscy podkreślali, że kino w naszym mieście było ważnym centrum kultury, zaś w ocenie filmu każdy z nas kieruje się poprzez wartościowanie jego uniwersalnego przesłania. Okazuje się, że w filmie poszukujemy odpowiedzi na wiele nurtujących nas problemów i choć gotowej recepty na życie na pewno nie przynoszą to pozwalają często na nowe odczytanie własnych niepokojów.

Wykład dra Michała Oleszczyka prowokuje do wielu refleksji o filmie jako sztuce; na pewno warto pamiętać, że jest to dziedzina sztuki tylko na pozór łatwa w odbiorze i żeby jej wartość odkryć i docenić trzeba się nad nią głęboko pochylić. Może warto rozważyć taką myśl: „Każdy film jest wart tego, bo go obejrzeć przynajmniej dwa razy. Oprócz tych, których nie warto oglądać ani razu.”

 

  Zadanie współfinansowane przez Powiat Tarnogórski

Tekst: Stanisława Szymczyk – sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Zdjęcia: Krzysztof Nikiel, Stanisława Szymczyk

 

Opublikowane: 31 października 2023

2 października 2023

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

 

Tarnogórski UTW zainaugurował kolejny rok akademicki 2023/2024 i uroczyste „Gaudeamus igitur” zabrzmiało po raz siedemnasty w Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego w Kompleksie Zamkowym „U Wrochema”. W uroczystości uczestniczyło kilkuset studentów oraz zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury oraz parlamentarzyści.

Władze miasta reprezentował Burmistrz Arkadiusz Czech, który obok życzeń pełnego aktywności nowego roku akademickiego, wraz z przewodniczącym RM Adrianem Wolnikiem i wiceburmistrzem Bartoszem Skawińskim, wręczył symboliczny czek w wysokości 10 tysięcy PLN na wsparcie finansowe edukacyjnych działań UTW.

Powiat reprezentowała starosta Krystyna Kosmala, wicestarosta Sebastian Nowak, przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Cichosz i członkowie Zarządu: Stanisław Torbus oraz Krzysztof Łoziński, którzy oprócz życzeń udanych działań w nowym roku przekazali symboliczną tytę pełną słodkich niespodzianek.

Życzenia studentom przekazał także oczywiście poseł Tomasz Głogowski, a w imieniu poseł Barbary Dziuk jej list okolicznościowy odczytał Przemysław Śnietka.

Zgodnie z zasadą, że uniwersytet to miejsce o wyjątkowej randze  kulturoznawczej i kulturotwórczej, jest  nasz uniwersytet miejscem przyjaznym i gościnnym, otwartym dla wszystkich w tym roku do grona studentów przyjęto „nowych” (71 osób), przedstawicielom których burmistrz Arkadiusz Czech wręczył legitymacje studenckie.

Przed nami kolejny rok akademicki – czas realizacji wielu projektów i rozwijania swoich pasji, realizacji marzeń – poznawania ludzi i zdobywania nowej wiedzy. W tej perspektywie chcemy osiągnąć jak najwięcej sukcesów – pamiętając, że „Ludzie, którzy tracą czas, czekając, aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na działanie jest teraz!”

Dla osiągnięcia sukcesu potrzebna jest umiejętność dobrej komunikacji interpersonalnej.

Inauguracyjny wykład „Jak się komunikować, by nas rozumiano” wygłosiła dla słuchaczy tarnogórskiego UTW prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  Wykładowczyni, na podst.: https://www.eecpoland.eu/2023/pl/prelegenci/aldona-fraczkiewicz-wronka,4624.html: „bada praktyki menedżerskie zwiększające efektywność organizacji publicznych. (…)Przygotowuje na potrzeby ewaluacji wydatkowania przez Polskę –  w ramach polityki spójności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i innych – raporty obejmujące problematykę usług zdrowotnych,  publicznych oraz  społecznych. Współpracuje z organizacjami zajmującymi się doradztwem biznesowym dla organizacji publicznych i społecznych oraz realizuje projekty dla różnych podmiotów działających w sektorze publicznym  (ministerstwa, urzędy marszałkowskie, urzędy gmin, szpitale, ROPS, MOPS, PUP, podmioty ekonomii społecznej). (…)Prowadzi zajęcia dydaktyczne zarówno na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych jak i studiach MBA.”  Profesor ma w swoim dorobku naukowym ponad 350 publikacji, w tym wielu monografii, prac zbiorowych i artykułów zamieszczanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Poleskiego Towarzystwo Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Wykładowczyni pokazała w swoim wykładzie, że jak często doświadczamy, komunikowanie się nie jest proste. Jak wszystko inne wymaga nauki i praktyki. A ponieważ jest ważne w naszym codziennym życiu i w funkcjonowaniu społeczności uniwersyteckiej warto się nad tym zastanowić. W wielu humorystycznych przykładach profesor Aldona Frączkiewicz-Wronka pokazała, kiedy komunikacja jest skuteczna, czyli jak mówić, by nas rozumiano. W kontekście sztuki komunikacji, wykładowczyni uświadomiła słuchaczom, że należy mówić tak, aby być zrozumianym i słuchać tak, aby zrozumieć.

Podsumowaniem wykładu inaugurującego 17. rok działalności Tarnogórskiego Stowarzyszenia – Uniwersytet Trzeciego Wieku może być refleksja, myśl Antoine᾿a de Saint-Exupéry᾿ego: Jedynym prawdziwym luksusem jest luksus komunikacji międzyludzkiej. Spotkanie z profesor Aldoną Frączkiewicz-Wronką pozostanie na długo w pamięci studentów tarnogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; wykład uświadomił słuchaczom, że osiągnięcie sukcesu to umiejętność dobrej komunikacji. Może ten sekret kryje się w radzie „człowieka sukcesu”- Henry Ford mówił: „Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.”

Stanisława Szymczyk, sekretarz TS- UTW

 

Opublikowane: 5 października 2023

22 maja 2023

Wykład dr Krzysztofa Gwoździa” Na straży porządku publicznego . Policja Województwa śląskiego w latach 1922-1939″.

Dr Krzysztof Gwóźdź jest historykiem, dr nauk humanistycznych, kierownikiem Działu Historii  Muzeum Tarnogórskiego. Jest autorem wielu publikacji o dziejach miasta Tarnowskie Góry, specjalistą od Bractw Kurkowych na Górnym Śląsku, członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach.
Za swoje liczne wystawy muzealne i publikacje otrzymał nagrody i wyróżnienia Marszałka Woj.Śląskiego oraz nagrodę Burmistrza Tarnowskich Gór za działalność na niwie kultury.
Spotkanie z wykładowcą nie było pierwszym dla członków naszego stowarzyszenia.
Wykład pozwolił naszym słuchaczom dokładniej poznać dzieje działalności Policji Województwa Śląskiego w w latach 1922-1939. Policja to umundurowana i uzbrojona formacja utworzona dla ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymania porządku publicznego.
Na Górnym Śląsku służbę objęła – niezależnie od Policji Państwowej – Policja Województwa Śląskiego (PWŚl).
Poznaliśmy organizację, wyposażenie tej formacji czyli umundurowanie, uzbrojenie, odznaki, formy szkolenia.
Działalność funkcjonariuszy często wykraczała poza aktywność służbową; zakładano świetlice, biblioteki, wydawano kalendarze, utrzymywano domy wypoczynkowe i sanatoryjne dla funkcjonariuszy i ich rodzin, organizowano wycieczki integrujące środowisko.
Już przed 1930r powstały Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” między innymi w Tarnowskich Górach, których celem była pomoc wdowom po funkcjonariuszach i osieroconym dzieciom. Świetlice zapewniały pomoc w nauce, propagowały zabawy z okazji różnych świąt oraz organizowały kolonie letnie.
W 1924r założono Policyjny Klub Sportowy „Katowice” przy Miejskiej i Powiatowej Komendzie PWŚl w Katowicach. Celem działalności klubu było dbanie o dobrą sprawność fizyczną funkcjonariuszy.
W marcu 1940r 6316 jeńców – szeregowych i oficerów policyjnych – osadzono w Ostaszkowie. Policjanci są najliczniejszą grupą wśród ofiar zbrodni katyńskiej a cmentarz w Miednoje jest największą nekropolią policyjną na świecie i równocześnie miejsce, gdzie spoczywa najwięcej powstańców śląskich.

Opublikowane: 26 maja 2023

8 maja 2023

Relacje z wykładu dr Arkadiusza Kuzio-Podruckiego

Górnik szlachcicem, czyli górnicze młotki na szlacheckich herbach.

Spotkanie dr. Arkadiuszem Kuzio-Podruckim było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku kolejną okazją do poznawania historii śląskich rodów.

Wykładowca, dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki jest historykiem, zajmującym się badaniem dziejów rodów śląskiej arystokracji i szlachty. Jako publicysta ma na swoim koncie wiele artykułów naukowych, publikacji popularnych, jest autorem kilkunastu monografii rodów; zajmuje się także heraldyką- między innymi współpracował przy odtworzeniu herbu Tarnowskich Gór i Powiatu.

Od 2022 roku pracuje w Instytucie Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki opowiedział słuchaczom jak w historii rozwoju śląskiego przemysłu rodziły się rody szlacheckie. Nobilitacja była często ogromnym awansem społecznym, czasem na miarę baśni jak w historii śląskiego Kopciuszka, czyli Joanny Gryczik późniejszej Johanny Gräfin von Schaffgotsch.

Opowieść „Górnik szlachcicem” była historią kilku rodów: Reden, Gryczik, Winckler, Kramsta, Friedlaender-Fuld, Borsig; każda z nich może być scenariuszem ciekawego filmu.

Spotkanie z doktorem Arkadiuszem Kuzio-Podruckim, który swój wykład uczynił gawędą o losach śląskiej szlachty było ciekawą opowieścią o nobilitacji ludzi związanych z rozwojem śląskiego przemysłu i powstawaniem ogromnych fortun. 

Historia Śląska i Ślązaków jest na stałe wpisana w program wykładów i działań Tarnogórskiego Stowarzyszenia–Uniwersytet Trzeciego Wieku, a kolejny wykład dr. A.Kuzio-Podruckiego o historii rodów szlacheckich pozwolił słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku popatrzeć na  przeszłość naszego regionu z innej perspektywy i zachęcić do wakacyjnych wędrówek do miejsc związanych z przywołanymi postaciami.
Wszystkim , którzy są  zainteresowani odkrywaniem śladów przeszłości naszej małej ojczyzny warto zapewne polecić stronę internetową o europejskich dynastiach, „Dynastie. Śląska szlachta i arystokracja” , prowadzoną przez dr. Arkadiusza Kuzio-Podruckiego:
www.arekkp.pl/dynastie.html

Stanisława Szymczyk
sekretarz 

Opublikowane: 11 maja 2023

17 kwietnia 2023

„Stres pod kontrolą” wykład Anny Sławińskiej

Stres towarzyszy człowiekowi przez całe życie i trzeba się nauczyć nim zarządzać. Taki punkt wyjścia do rozmowy o trudnym problemie zaproponowała w swoim wykładzie Anna Sławińska.

Wykładowczyni jest psychologiem, socjologiem i politologiem; zawodowo, choć na razie na urlopie macierzyńskim, związana jest z Uniwersytetem Opolskim i firmą „Animator Marcin Sławiński”, zajmującą się szkoleniami, a jako trener współpracuje także z Fundacją Rozwoju Świętochłowic.

Wykładowczyni przypomniała słuchaczom najważniejsze informacje czym jest stres, jak się go diagnozuje i jak nad nim zapanować. Zawsze trzeba sobie uświadomić, że nie ma takiej sytuacji, z którą nie można sobie poradzić; trzeba tylko pamiętać, że rzeczywistość trzeba „oswoić” i nie walczyć z tym na co nie mamy wpływu. A więc lepiej nauczyć się żyć szczęśliwie. No to jak?

I tu wykładowczyni zaproponowała „koszyk pomocy”.

Co ciekawe, bo problem holistycznego działania pokazywał już na swoim wykładzie psychiatra dr Krzysztof Świerzy, czyli pamiętania o korelacji ciała i umysłu.

W „koszyku pomocy” znalazły się więc porady, jak zapanować nad higieną snu i dlaczego jest tak ważny dla psychiki, jak aktywność fizyczna, intelektualna i społeczna pozwoli nam organizować codzienne zadowolenie i radość życia.

Słuchacze aktywnie poddali się ćwiczeniom relaksacyjnym tzw. progresywnej relaksacji mięśni- treningowi Jacobsona.

Wykładowczyni polecała takie treningi; między innymi trening autogenny Schultza, którego już niestety z braku czasu studenci na wykładzie nie ćwiczyli.

Zapewne wszystkie te porady zechcą studenci UTW sprawdzić w swoich domach, bo techniki relaksacyjne pomagają zapanować także nad problemami fizycznymi, różnego rodzaju bólu.

Anna Sławińska podała także kilka pozycji książkowych, które mogą pozwolić poznać techniki zarządzania stresem; np. wiele tytułów poświęconych ćwiczeniom pamięci seniora, Trening na emeryturze i publikacja Normana Vincenta Peale „Żyj pełnią życia”, która jest swoistym poradnikiem jak myśleć pozytywnie i w jaki sposób te pozytywne myśli realizować i dostać od życia, czego się chce, żyć szczęśliwie.

Taka refleksja N. V. Peale jest chyba radą dla każdego ze studentów jak żyć i cieszyć się każdym dniem: „Nasze szczęście zależy od nawyku umysłu, który kultywujemy. Dlatego codziennie ćwicz radosne myślenie. Pielęgnuj wesołe serce, rozwijaj nawyk szczęścia, a życie stanie się nieustanną ucztą. Żyj swoim życiem i zapomnij o swoim wieku!”

Wykład psychologa Anny Sławińskiej , który był doskonałą terapią dla każdego ze słuchaczy, podpowiedzią jak dbać o higienę psychiki na co dzień można podsumować refleksją, myślą Abrahama Lincolna : „Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą.”

Stanisława Szymczyk,

sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

 

Opublikowane: 19 kwietnia 2023

3 kwietnia 2023

Wykład dr Kornelii Banaś „Zofia Kossak-Szczucka – Nie tylko wybitna powieściopisarka”

Wykład dr Kornelii Banaś był kolejną odsłoną karty historii- tej trudnej i zapomnianej; o kobiecie, pisarce, patriotce i osobie uczciwej silnie oddanej Bogu, ojczyźnie i ludziom.

Sedno wykładu to projekcja dokumentalnego filmu o Zofii Kossak-Szczuckiej(1889-1968) „Mulier fortis. Kobieta mężna” w reż. Adama Kraśnickiego, powstałego w koprodukcji Instytutu Pamięci Narodowej z Telewizją Polską S.A. (2023 r.)

Film jest opowieścią o pisarce, dla której mottem życia było ewangeliczne wskazanie:  Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. (Mt 5,37) Bohaterka to Mulier fortis- kobieta mężna, doświadczona zarówno miłością jak i cierpieniem, głęboko wpisana w wielką historię. Śmiało i odważnie wypowiadała się na najbardziej trudne i drażliwe tematy polityczne i społeczne. Biografia Zofii Kossak Szczuckiej-Szatkowskiej mogłaby być doskonałym materiałem na scenariusz filmowy o kobiecie współczesnej, być może takiej reprezentantki pozytywnego feminizmu. Wybitna, choć marginalizowana pisarka powieści historycznych, współzałożycielka dwóch tajnych organizacji w okupowanej PolsceFrontu Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy Żydom Żegota.

Refleksją o bohaterce tego filmu dzielą się członkowie rodziny – Anna Fenby Taylor i Francois Rosset oraz Barbara Gruszka-Zych, prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, ks.prof. Jerzy Szymik, prof. Jan Żaryn, dr Joanna Jurgała-Jureczka, prof. Ryszard Koziołek, abp Damian Zimoń, dr Andrzej Sznajder i reżyser Krzysztof Zanussi.

Zapewne wykład sprowokuje słuchaczy UTW do poznania zaskakujących losów zapomnianej, a raczej w jakiś sposób „wyklętej” katolickiej pisarki historycznej; jej bezkompromisowe wypowiedzi i działania pozwalają zrozumieć także współczesność, są nadal aktualne. Pisarka swoje credo formułowała jasno:Moje książki i ja – to jedno. Cokolwiek kiedy pisałam, udolnie czy nieudolnie, było wyrazem mego przekonania i nie mogłabym cofnąć żadnej z dawnych wypowiedzi. Sens życia i cel życia – hierarchia uczuć i obowiązków względem Boga i człowieka, utrwalone są we mnie dozgonnie.”

Może takie przypomnienie tej niezwykłej kobiety, pisarki i działaczki społecznej sprowokuje do refleksji o szacunek i miłość, o postawy etyczno–moralne tak w życiu jednostki, jak i całej zbiorowości.

Stanisława Szymczyk sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia -UTW

 

Opublikowane: 6 kwietnia 2023

20 marca 2023

Biblijne kusicielki, intrygantki, grzesznice w malarstwie – wykład Beaty Kiszel dyrektor Muzeum Tarnogórskiego

„Biblijne kusicielki, intrygantki i grzesznice w malarstwie” to temat wykładu, opowieści o sztuce i intrygujących postaciach biblijnych bohaterek, który 20 marca, jeszcze w klimacie Dnia Kobiet dla słuchaczy Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW wygłosiła dyrektor tarnogórskiego Muzeum Beata Kiszel. Wykład, gawęda o ciekawych kobietach, postaciach biblijnych z perspektywy stereotypowych wyobrażeń i małej lub raczej ogólnikowo znanej treści Biblii był okazją do refleksji w ogóle o roli kobiety w perspektywie biblijnej tradycji i sposobach interpretacji w sztuce.

Za sprawą wykładu dyrektor Beaty Kiszel słuchacze poznali, bądź przypomnieli sobie, wyjątkowe historie kilku wybranych biblijnych bohaterek; były to: pramatka Ewa, Sara i Hagar, córki Lota, Rebeka i Rachela oraz Tamar.

Okazuje się, że w Biblii jest ponad 800 bohaterek (także bezimiennych), ale aż 205 znanych jest z imienia. Nie zawsze odgrywają główną rolę, często są postaciami drugoplanowymi, ale mają wpływ na wszystkie wydarzenia, wyjaśniają określone sytuacje i dopowiadają często sprawy trudne.

Sensacyjne historie na przykład opanowanych żądzą czy też strachem córek Lota, które podstępnie wykorzystują swojego ojca i doprowadzają do (nagannego, kazirodczego) obcowania płciowego, czy też historia dwuznacznej relacji Sary i Abrahama (sprawa pokrewieństwa i oddania jej jako nałożnicy faraonowi); niezwykle ciekawa ze względu na obyczajowość jest historia Tamar, która ratując siebie przebiera się za nierządnicę, by sprowokować do współżycia swojego teścia. Zachowanie Tamar w ocenie współczesnego czytelnika może budzić zdziwienie, ale w realiach czasów, kiedy funkcjonowało jako norma obyczajowa istnienie prostytutek sakralnych było to przyjęte i akceptowalne.

I tu dochodzimy do sedna problemu- biblijne kusicielki, intrygantki i grzesznice mogą nas zadziwiać , budzić negatywne odczucia jeśli patrzymy na Biblię w sposób stereotypowy albo narzucający nasze kategorie i rzeczywistość na czasy biblijne. Kobiety biblijne, w ogóle cała Biblia stanowiła i stanowi inspirację dla bardzo wielu artystów, malarzy, poetów, rzeźbiarzy, dramaturgów i prozaików w dziejach świata, a jej wątki towarzyszą życiu współczesnego człowieka na każdym kroku, bez względu na zapatrywania religijne.

Ten sam motyw przedstawiało w sposób indywidualny wielu malarzy, a odczytywanie historii Ewy i Adama znajdziemy w pracach wielkich twórców jak Durer, Michał Anioł, Memling, Lucas Cranach, Tycjan, ale także w obrazie nieprofesjonalnego malarza Stanisława Dobiasza ( obraz „Raj” z kolekcji Segietów). I tak każdy z motywów biblijnych był odczytywany zgodnie z nastrojami epoki i doświadczeń artystów.

Taki szczególny obraz biblijnych motywów daje malarstwo Marca Chagalla, który postawił sobie za cel odczytanie Biblii w sposób umożliwiający widzowi jakby jej ponowne odkrywanie, aby wśród przypowieści oraz losów bohaterów móc odnaleźć życiowe prawdy. Chagallowska wizja biblijnej treści jest wyjątkowa w swojej jakby onirycznej metaforyce , prowokującej do postrzegania rzeczywistości na granicy realizmu i fantastyki/metaforyki. Dlaczego, moim zdaniem, przywołany także w wykładzie Chagall jest wart uwagi jako interpretator Biblii :

„Malował inaczej” – stosował śmiałą paletę barw, stworzył dla siebie symboliczny język kolorów, wyjątkowo fascynowały go zestawienia fioletów z błękitami, operował niekonwencjonalną kreską, niespokojną i urywaną, szczególnie jego grafiki w klimacie bliskie są ekpresjonizmowi, dynamizował formę i wprowadzał zamierzoną deformację.” To jest na pozór jak naiwne dociekanie metaforyki przekazu Świętej Księgi.

Wykład dyrektor Beaty Kiszel prowokuje do refleksji, jak sztuka przekazuje i utrwala pewne wartości, jak łatwo ulegamy stereotypowym przekazom i jak trudno zrozumieć i odczytać przekaz biblijny w losach bohaterów, zwłaszcza Starego Testamentu.

Warto przy tym pamiętać, że „Biblia jest najpoczytniejszą książką w dziejach ludzkości. Najprawdopodobniej wywiera też na nią największy wpływ. Rozpowszechniono więcej egzemplarzy Biblii niż jakiejkolwiek innej książki. Poza tym tłumaczono ją częściej i na więcej języków niż którąkolwiek inną książkę.”(The World Book Encyclopedia, praca zbiorowa)

Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 20 marca 2023