Do 31 lipca 2024

Potwierdzenie dalszej przynależności do UTW

Prosimy  dotychczasowych słuchaczy UTW, aby do 31 lipca  potwierdzili  przynależność do naszego stowarzyszenia na kolejny rok 2024/2025.
Potwierdzenia można dokonać wysyłając do Ewy Słabik tel 500 664 298 SMS lub poprzez whatsapp informację o rezygnacji lub dalszej przynależności,  z podaniem też nazwiska i imienia. Można tego dokonać także osobiście do 28 czerwca w biurze stowarzyszenia w każdy wtorek od 11.00-13.00.

Uzyskane informacje pozwolą  określić  liczbę osób, które możemy przyjąć do naszego stowarzyszenia.

Opublikowane: 7 czerwca 2024