8 maja 2023

Relacje z wykładu dr Arkadiusza Kuzio-Podruckiego

Górnik szlachcicem, czyli górnicze młotki na szlacheckich herbach.

Spotkanie dr. Arkadiuszem Kuzio-Podruckim było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku kolejną okazją do poznawania historii śląskich rodów.

Wykładowca, dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki jest historykiem, zajmującym się badaniem dziejów rodów śląskiej arystokracji i szlachty. Jako publicysta ma na swoim koncie wiele artykułów naukowych, publikacji popularnych, jest autorem kilkunastu monografii rodów; zajmuje się także heraldyką- między innymi współpracował przy odtworzeniu herbu Tarnowskich Gór i Powiatu.

Od 2022 roku pracuje w Instytucie Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki opowiedział słuchaczom jak w historii rozwoju śląskiego przemysłu rodziły się rody szlacheckie. Nobilitacja była często ogromnym awansem społecznym, czasem na miarę baśni jak w historii śląskiego Kopciuszka, czyli Joanny Gryczik późniejszej Johanny Gräfin von Schaffgotsch.

Opowieść „Górnik szlachcicem” była historią kilku rodów: Reden, Gryczik, Winckler, Kramsta, Friedlaender-Fuld, Borsig; każda z nich może być scenariuszem ciekawego filmu.

Spotkanie z doktorem Arkadiuszem Kuzio-Podruckim, który swój wykład uczynił gawędą o losach śląskiej szlachty było ciekawą opowieścią o nobilitacji ludzi związanych z rozwojem śląskiego przemysłu i powstawaniem ogromnych fortun. 

Historia Śląska i Ślązaków jest na stałe wpisana w program wykładów i działań Tarnogórskiego Stowarzyszenia–Uniwersytet Trzeciego Wieku, a kolejny wykład dr. A.Kuzio-Podruckiego o historii rodów szlacheckich pozwolił słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku popatrzeć na  przeszłość naszego regionu z innej perspektywy i zachęcić do wakacyjnych wędrówek do miejsc związanych z przywołanymi postaciami.
Wszystkim , którzy są  zainteresowani odkrywaniem śladów przeszłości naszej małej ojczyzny warto zapewne polecić stronę internetową o europejskich dynastiach, „Dynastie. Śląska szlachta i arystokracja” , prowadzoną przez dr. Arkadiusza Kuzio-Podruckiego:
www.arekkp.pl/dynastie.html

Stanisława Szymczyk
sekretarz 

Opublikowane: 11 maja 2023