4 listopada 2022

Siedziba Biura projektu „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW”

Biuro projektu

ICT i nowe technologie
gwarancją rozwoju UTW

(2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713)

ma siedzibę

w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16 pokój 27

Czynne w każdy wtorek od godz. 11.00 do 13.00

Opublikowane: 4 listopada 2022