Nasza misja

„Trudno uchwycić właściwy czas, lecz łatwo go przegapić.”
Syma Cien

Wobec nieuchronnego procesu starzenia się naszego społeczeństwa podejmujemy i promujemy skuteczne formy i metody przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji grup społecznych, w tym przypadku grupy osób starszych. Seniorzy muszą umieć reagować na zmiany związane z rozwojem nauki, techniki i globalizacji.
Swoją działalnością realizujemy europejskie programy Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, tworząc klimat aktywizowania i integrowania starszej części lokalnego społeczeństwa, prowadząc między innymi, projekty współpracy z młodzieżą – placówkami szkolnymi, lokalnymi stowarzyszeniami, innymi uniwersytetami trzeciego wieku, a także instytucjami kultury, sportu i ochrony zdrowia.
Cele realizujemy poprzez organizowanie różnych , także międzypokoleniowych projektów – wycieczek, konkursów, koncertów, zajęć rozwijających talenty i poprawiających kondycję fizyczną.
Tarnogórskie Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku skupia aktualnie 380 członków.
Patronat nad wszystkimi działaniami sprawują Burmistrz Tarnowskich Gór i Powiat Tarnogórski