Kto jest kto?

Zarząd Stowarzyszenia:

Magdalena Latacz- prezes,

Michał Sporoń – viceprezes,

Ewa Słabik – skarbnik,

Stanisława Szymczyk – sekretarz,

Maria Gołąbska-Marulewska – członek zarządu , odpowiadająca za zajęcia fakultatywne

 

Komisja rewizyjna;

Teresa Majzner- przewodnicząca

Maria Witkowska – członek,

Janina Muc- członek

Organizator wyjazdów do instytucji kultury Henryka Borkowska-Szmatloch

Organizator wycieczek krajoznawczych Joanna i Henryk Trembaczewscy

Wolontariusze wspomagający organizacyjnie przedsięwzięcia stowarzyszenia : Hanna Bednarz, Ewa i Andrzej Hajduk, Halina Dudek,  Helena Domańska, Teresa Kamińska.