Kto jest kto?

Zarząd Stowarzyszenia:

Magdalena Latacz- prezes,

Barbara Holy – viceprezes,

Ewa Słabik – skarbnik,

Stanisława Szymczyk – sekretarz,-

Hanna Bednarz- członek zarządu , odpowiadająca za zajęcia fakultatywne

 

Komisja rewizyjna;

Regina Biernacka- przewodnicząca

Maria Witkowska- członek,

Danuta Fleszar- członek

Organizator wyjazdów do instytucji kultury Henryka Borkowska-Szmatloch

Organizator wycieczek krajoznawczych Joanna i Henryk Trembaczewscy

Wolontariusze wspomagający organizacyjnie przedsięwzięcia stowarzyszenia :  Ewa i Andrzej Hajduk, Halina Dudek,  Helena Domańska, Teresa Kamińska.