Historia

Stowarzyszenie zostało powołane 5 lipca 2007 r . przez 15.osobową grupę osób reprezentujących różne środowiska lokalnej społeczności; byli to: Szymon Czembor, Małgorzata Durlak, Lidia Dziechciarczyk, Andrzej Fiała, Maria Gołąbska- Marulewska, Elżbieta Konieczna, Józef Korpak, Magdalena Latacz, Artur Maligłowka, Gerda Ochman, Aleksandra Paszek, Jerzy Pikiewicz, Ryszard Posmyk, Michał Sporoń, Stanisława Szymczyk, Stanisław Torbus i Sławomir Wilk. 7 listopada uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego a 31.12.2012 zostało zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego.
Pierwszy Zarząd w latach 2007-2012 stanowili: R.Posmyk – prezes, Sz. Czembor – wiceprezes, J. Pikiewicz – członek, S. Szymczyk – sekretarz, M. Latacz – skarbnik.
Komisja rewizyjna: M. Sporoń, M.Durlak, M. Gołąbska-Marulewska.

Drugi Zarząd w latach 2012-2017: M. Latacz – prezes, M. Sporoń- wiceprezes, S. Szymczyk – sekretarz, M. Gołąbska-Marulewska- członek, K. Hahn-skarbnik (do 2015), E. Słabik- skarbnik (od 2015).
Komisja rewizyjna: T. Majzner, E. Słabik(do 2015),M. Witkowska, J. Muc(od2015)

Trzeci Zarząd (2017 – 2022) pozostał w poprzednim składzie. Z dniem 1 listopada 2020  rezygnację z funkcji wiceprezesa złożył Michał Sporoń i na jego miejsce Zarząd zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia powołał Barbarę Holy. Komisja Rewizyjna również pozostała w niezmienionym składzie

W czwartej kadencji  ( 2022-2027) Zarząd stanowią : M.Latacz-prezes,  B.Holy- wiceprezes, E.Slabik – skarbnik, S.Szymczyk – sekretarz, H.Bednarz – członek zarządu . Komisja Rewizyjna R.Biernacka- przewodnicząca, M.Witkowska- członek, D.Fleszar- członek