Rok akademicki 2023/2024

Informacje dotyczące członkostwa, wykładów, zajęć fakultatywnych oraz wyjazdów do instytucji kultury i wycieczek

I. Jak zostać członkiem Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

  • Posiadać status emeryta lub rencisty,
  • Być mieszkańcem Powiatu Tarnogórskiego,
  • Złożyć deklarację , opłacić składkę roczną w wysokości 70 zł oraz wpisowe w wysokości 30 zł

Tutaj pobierz deklarację

Deklaracja członkowska

II. Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Stowarzyszenie oferuje udział w :

a/Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 odbędzie się 2 października 2023 o godz. 16.00 w Kompleksie Zamkowym Stare Tarnowice w budynku Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego .

b/ wykładach – odbywają się w odstępach dwutygodniowych, zawsze w poniedziałki w Tarnogórskim Centrum Kultury ul. Sobieskiego (nieodpłatne). Informację o tematyce i terminie wykładu uzyskuje się w biurze stowarzyszenia, podczas poniedziałkowych wykładów oraz na stronie internetowej: www.utwtg.pl. Wskazanym jest, aby na wykłady zabierać ze sobą notes w celu zapisania informacji dot. najbliższych wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie

c/ zajęciach fakultatywnych odpłatnych, których organizatorem jest Hania Bednarz tel 514 748 349

  • z języków obcych: rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego w grupach o różnym poziomie umiejętności.. Odpłatność za zajęcia jest różna i zależy od ilości osób w nich uczestniczącychZajęcia odbywają się co 2 tygodnie i trwają 2 godziny lekcyjne.

  • ruchowych : aerobik, yoga, gimnastyka w wodzie , gimnastyka rozciągająca , ćwiczenia ruchowe – fitness , gimnastyka na krześle . Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze od 45 min do 60 min, wyjątek stanowią ćwiczenia ruchowe, które odbywają się dwa razy w tygodniu oraz yoga, która trwa 90 min

  • artystycznych – malarstwo  , florystyka ,rękodzieło artystyczne i fotografia  . Zajęcia z malarstwa i florystyki odbywają się się dwa razy w m-cu, w wymiarze 90 min a rękodzieło i fotografia  raz w m-cu. Uczestnicy pokrywają też koszty materiałów

  •  kulinarnych – zajęcia odbywają się raz w miesiącu
  • uczestnictwo w zespołach wokalnych, tanecznych i teatralnych
  • plan zajęć- na rok 2023/2024 zostanie ustalony do 2 października 2023

d/  Zasady zapisów na imprezy i wycieczki organizowane przez Stowarzyszenie

Członkowie stowarzyszenia zapisując się na imprezy i wycieczki organizowane przez stowarzyszenie winni okazywać legitymację z aktualną pieczątką  na dany rok akademicki.

Osoby  nie będące członkiem stowarzyszenia mogą uczestniczyć  w wyjazdach,  jeżeli taka informacja ukaże się na stronie internetowej stowarzyszenia.

Zapisy tylko z wpłatami przyjmowane będą w biurze stowarzyszenia oraz w dniach wykładów. Koszt wyjazdu można uregulować także przelewem na  konto bankowe  – Tarnogórskie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Sienkiewicza 16 Tarnowskie Góry  nr rachunku: 41 2030 0045 1110 0000 0271 3330

Osoby, które z uwagi na brak miejsc nie zapisały się, prosimy o wpisywanie się na listę rezerwową. Możliwym wtedy jest zorganizowanie kolejnej grupy wycieczkowej jeżeli uzbiera się 48 osób. Dla informacji podajemy , że koszt każdego wyjazdu składa się z kosztów stałych( transport, usługi przewodnickie) oraz kosztów zmiennych ( nocleg , wyżywienie, bilety wstępu , ubezpieczenie). Przyjmujemy zasadę, że, koszty stałe w przypadku rezygnacji nie podlegają zwrotowi. Również rezygnacja zgłoszona dwa tygodnie przed wyjazdem powoduje, że nie będą zwracane koszty zmienne, chyba, że uczestnik sam znajdzie osobę na swoje miejsce.

 

Opublikowane: 23 lipca 2023