Rok akademicki 2022/2023

Informacje dotyczące członkostwa, wykładów, zajęć fakultatywnych oraz wyjazdów do instytucji kultury i wycieczek

I. Jak zostać członkiem Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

  • Posiadać status emeryta lub rencisty,
  • Być mieszkańcem Powiatu Tarnogórskiego,
  • Złożyć deklarację i opłacić składkę roczną w wysokości 70 zł.

Tutaj pobierz deklarację

DEKLARACJA

 

II. Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Stowarzyszenie oferuje udział w :

a/ wykładach – odbywają się w odstępach dwutygodniowych, zawsze w poniedziałki w Tarnogórskim Centrum Kultury ul. Sobieskiego (nieodpłatne). Informację o tematyce i terminie wykładu uzyskuje się w biurze stowarzyszenia, podczas poniedziałkowych wykładów oraz na stronie internetowej: www.utwtg.pl. Wskazanym jest, aby na wykłady zabierać ze sobą notes w celu zapisania informacji dot. najbliższych wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie

b// zajęciach fakultatywnych odpłatnych, których organizatorem jest Hania Bednarz tel 514 748 349

  • z języków obcych: rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego w grupach o różnym poziomie umiejętności.. Odpłatność za zajęcia jest różna i zależy od ilości osób w nich uczestniczącychZajęcia odbywają się co 2 tygodnie i trwają 2 godziny lekcyjne.

  • ruchowych : aerobik, yoga, gimnastyka w wodzie , gimnastyka rozciągająca , ćwiczenia ruchowe – fitness . gimnastyka na krześle (1 raz w tygodniu ). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze od 45 min do 60 min, wyjątek stanowią ćwiczenia ruchowe, które odbywają się dwa razy w tygodniu oraz yoga, która trwa 90 min

  • artystycznych – malarstwo  , florystyka ,rękodzieło artystyczne i fotografia  . Zajęcia z malarstwa i florystyki odbywają się się dwa razy w m-cu, w wymiarze 90 min a rękodzieło i fotografia  raz w m-cu. Uczestnicy pokrywają też koszty materiałów

  •  kulinarnych – zajęcia odbywają się raz w miesiącu
  • uczestnictwo w zespołach wokalnych, tanecznych i teatralnych
  • plan zajęć- na końcu niniejszej informacji

c/  Zasady zapisów na imprezy i wycieczki organizowane przez Stowarzyszenie

Członkowie stowarzyszenia zapisując się na imprezy i wycieczki organizowane przez stowarzyszenie winni okazywać legitymację z aktualną pieczątką  na dany rok akademicki.

Osoby  nie będące członkiem stowarzyszenia mogą uczestniczyć  w wyjazdach,  jeżeli taka informacja ukaże się na stronie internetowej stowarzyszenia.

Zapisy tylko z wpłatami przyjmowane będą w biurze stowarzyszenia oraz w dniach wykładów. Koszt wyjazdu można uregulować także przelewem na  konto bankowe  – Tarnogórskie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Sienkiewicza 16 Tarnowskie Góry  nr rachunku: 41 2030 0045 1110 0000 0271 3330

Osoby, które z uwagi na brak miejsc nie zapisały się, prosimy o wpisywanie się na listę rezerwową. Możliwym wtedy jest zorganizowanie kolejnej grupy wycieczkowej jeżeli uzbiera się 48 osób. Dla informacji podajemy , że koszt każdego wyjazdu składa się z kosztów stałych( transport, usługi przewodnickie) oraz kosztów zmiennych ( nocleg , wyżywienie, bilety wstępu , ubezpieczenie). Przyjmujemy zasadę, że, koszty stałe w przypadku rezygnacji nie podlegają zwrotowi. Również rezygnacja zgłoszona dwa tygodnie przed wyjazdem powoduje, że nie będą zwracane koszty zmienne, chyba, że uczestnik sam znajdzie osobę na swoje miejsce.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH W ROKU 2022/2023

      Harmonogram zajęć fakultatywnych w roku 2022/2023        
               
               
  Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Tarn. Górach ul. Pokoju            
               
Rodzaj zajęć Prowadzący Dzień Godziny sala nr Starosta grupy telefon  
               
    wtorek 16,oo – 17,3o 108 Sośnica Renata 602 755 542  
FLORYSTYKA Mokrus Lucyna            
  697 115 049 poniedziałek 16,oo – 17,3o 108 Gruszka Ilona 660 769 110  
               
               
  BIURO UTW Starostwo Powiatowe ul.Sienkiewicza 16 – I piętro        
               
    czwartek 11.00 – 13.00 26 Moch Aleksandra 606 270 386  
MALARSTWO Hetmańczyk Beata            
  607 153 787 środa 11.00 – 13.00 26 Starzec Teresa 509 119 915  
               
               
  Tarnogórskie Centrum Kultury ul. Sobieskiego            
               
Zespół Lysik-Różańska poniedziałek 11.30-13.00 26 Holy Barbara 669 710 574  
wokalny „a-gie” Izabela            
               
    czwartek 9.30 – 11.00 26 Kowalczyk Kornelia 694687636  
J.ANGIELSKI Pelka-Magda            
  Dominika czwartek 8.30 – 10.00 26 Krzyżański Ryszard 607 931 644  
               
               
AEROBIC Czaja Helena wtorek 11,oo – 12,oo 40 Szczygieł Krystyna 781 480 319  
  798 768 919            
               
YOGA Wadlerska Marzena środa 9,30 – 11.00 40 Gołąbska-Marulewska 691 099 931  
  662 293 126       Maria    
               
Grupa taneczna Holy Barbara środa 11.30 – 12.30 40 Holy Barbara 669 710 574  
„Sie chce”              
               
Gimnastyka Kobryń Marzena wtorek 9.30 – 10.30 40 Holy Barbara 669 710 574  
rozciągająca 531 878 774            
               
Grupa taneczna Kobryń Marzena wtorek 8.30 – 9.30 40 Holy Barbara 669 710 574  
„Sie chce” 531 878 774            
               
Grupa Taneczna Pankiewicz Ewelina poniedziałek 10,oo – 11,oo 40 Cypara Maria 502 049 162  
„Frajda” 669 034 775 czwartek 10.00 – 11.00        
               
Cwiczenia ruchowe Pankiewicz Ewelina poniedziałek 9,oo – 10,oo 40 Biernacka Regina 605 615 781  
  669 034 775 czwartek 9.00 – 10.00        
               
    Galeria Fitnessu Tarnowskie Góry ul. Janasa          
FITNESS Froniewska poniedziałek 9.00 – 10.00 I piętro Słabik Ewa 500 664 298  
ćwiczenia ruchowe Zenona środa 9.00 – 10.00        
               
  PARK WODNY TARNOWSKIE GÓRY            
               
Gimnastyka Instruktor środa 12.15 – 13.15   Krzywiecki Marek 535 966 363  
w wodzie Parku Wodnego czwartek 12.15 – 13.15   Domańska Helena 668 663 522  
               
  Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica – odpłatność za zajęcia językowe            
               
  Bałdowska            
J. ROSYJSKI Barbara środa 16,oo – 17,30 16 Dalibor Halina 885 851 078  
  517 322 446            
            Str 3.  
               
J .ANGIELSKI Drosik Joanna wtorek 16.00 – 17.30 13 Zając Ryszard 606 642 853  
  604 228 701            
               
J. NIEMIECKI Widera Barbara wtorek 16,30 – 18,oo 20 Wilk Barbara 692 612 455  
  508 844 504            
    środa 16,30 – 18,oo 20 Kierszniok Michał 601 356 725  
               
    czwartek 16,oo – 17,30 13 Kaczmarek Krystyna 604 537 125  
J. NIEMIECKI Kupka Maria            
  607 521 131 środa 16.00 – 17.30 13 Pawnuk Ewa 668429346  
               
    Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowskich Górach          
               
RĘKODZIEŁO Murzyn Anna czwartek 12.00 – 14.00   Murzyn Joanna 603 085 214  
artystyczne              
  Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich „Gastronomik”            
               
               
FOTOGRAFIA Głaz Sławomir raz w m-cu   27 Domańska Helena 668 663 522  
  507 551 999            
               
  Król-Skowron drugi piątek          
Warsztaty Aleksandra miesiąca 16.00 -18.00 31 Dudek Halina 798 562 930  
kulinarne 608 342 628            
  Centrum Aktywności Seniora – ul. Janasa – z tyłu Szkoły Podstawowej nr 8            
               
Gimnastyka Robert            
na krześle Górski wtorek 16.00 – 16.45   Bednarz Hanna 514 748 349  
               
  Studio Tańca MK – Osada Jana          
               
Taniec              
współczesny Wiktoria Kliś czwartek 10.30 – 11.30   Holy Barbara 669 710 574  
               
             

 

 

Opublikowane: 27 grudnia 2022