5 maja 2023

Przygody człowieka myślącego epoki ICT, czyli Tarnogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku z Erasmusem na Plusie!

Mobilność edukacyjna w Grecji, kolebce cywilizacji europejskiej, ojczyźnie filozofów, jest wspaniałym doświadczeniem dla studentów tarnogórskiego UTW.

Studenci zakwalifikowani do udziału w projekcie wzięli udział w obowiązkowych zajęciach przygotowawczych z zakresu: języka angielskiego (20 godzin), pedagogicznego (6 godzin) i kulturowego (6 godzin).

Zajęcia z języka angielskiego, przygotowujące do podstawowej codziennej komunikacji i poznania słownictwa ściśle związanego z tematyką kursu, prowadzone wg autorskiego programu i podręcznika lektorki Dominiki Pełka-Magda, były doskonałą zabawą; uczestnicy oceniają, że zajęcia na pewno wzmocniły ich kompetencje językowe. A dla potwierdzenia ukończenia intensywnego kursu języka angielskiego studenci otrzymali specjalne certyfikaty.

UTW.

Wsparcie pedagogiczne, doskonalące integrację grupy odbywało się na wielu płaszczyznach; w trakcie ćwiczeń językowych, kulturowych i na pewno także w czasie wykładu zorganizowanego dla wszystkich członków TS-UTW. Niewątpliwie wykład psychiatry dra Krzysztofa Świerzego, czy psychologa dra Leszka Woszczka i indywidualne warsztaty grupy z psychologiem Mateuszem Gorzkowskim pozwoliły na przemyślenie różnych form współpracy w sytuacji mobilności zagranicznej. Uczestnicy grupy Erasmus TS-UTW znają się i współpracują ze sobą od kilkunastu lat i na pewno potrafią wypracować, wykorzystując nowe informacje, optymalne zasady działania w nowym międzynarodowym środowisku.
UTW.

Wsparcie kulturowe było doskonałą okazją, między innymi, do poznania podstawowych zwrotów w języku greckim; śpiewająco grupa wypadła przy ćwiczeniu po grecku piosenki „Athina”, a kulinarne specjały wzbudzały sporo dyskusji, bo okazuje się, że każdy z uczestników ma swoje ulubione greckie przysmaki. Sporo pozytywnych emocji wywołały „mitologiczne zabawy”: nazywanie po angielsku atrybutów greckich bogów, przypominanie ciekawostek mitologicznych i wreszcie zadania aktorskie – charakteryzowanie się na ulubioną postać z Olimpu. Obowiązkowa była także filmowa „wędrówka” po Grecji i zaglądnięcie do Tolo na Peloponezie, gdzie już niedługo rozpoczniemy kolejny etap realizacji projektu.

UTW.
Na zakończenie szkolenia uczestnicy przygotowania do mobilności zagranicznej ocenili swoje szkolenie w ankiecie ewaluacyjnej jako odpowiednie i podkreślili czynności, które najbardziej podobały się w czasie przygotowania:

  • kreatywność prowadzącego,
  • motywacja do zajęć, aktywność grupy i sposób jej komunikowania się,
  • różne techniki przekazywanie wiedzy, wykorzystanie technik multimedialnych, prezentacja filmów, wprowadzanie gier, zagadek i łamigłówek, różne techniki i ćwiczenia językowe,
  • konwersacje grupowe, praca i rywalizacja grup,
  • materiały edukacyjne do zajęć, w tym specjalnie opracowany podręcznik,
  • przygotowanie językowe do sytuacji podczas podróży zagranicznej i pobytu za granicą, przyswojenie pojęć w mobilności zagranicznej,
  • poznanie kultury i historii Grecji na podstawie filmów, opisów i materiałów, w tym słownika polsko-greckiego i zabaw aktorskich

UTW.

Mobilność edukacyjna w Grecji, kolebce cywilizacji europejskiej, ojczyźnie filozofów – miłośników mądrości, wielkich tragików – Ajschylosa, który mówił: „Nikt nie jest tak stary, by nie mógł się jeszcze czegoś nowego nauczyć” jest wspaniałym doświadczeniem dla studentów tarnogórskiego UTW; mamy świadomość i potrzebę poznawania, doskonalenia i przekazywania innym członkom stowarzyszenia umiejętności wykorzystywania narzędzi ITC.

Już 14 maja studenci tarnogórskiego UTW zaśpiewają: „Cała naprzód ku nowej przygodzie! Taka gratka nie zdarza się co dzień”. Mobilność zagraniczna uczestników projektu Erasmus w Grecji trwa od 15-26  maja, plus dwa dni podróży.

W środowisku lokalnym mobilność zagraniczna TS-UTW wzbudza ogromne zainteresowanie; taka aktywność kreuje nowy paradygmat widzenia świata, udziału seniorów w społeczeństwie jako wzorca, który można wskazywać jako przykład także młodzieży.


Autorka: Stanisława Szymczyk


Realizacja projektu pt.: „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW” współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt o nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713 jest realizowany w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

 

Opublikowane: 11 maja 2023