Kwiecień 2023

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku dochodowego naszemu Stowarzyszeniu
Drodzy słuchacze, przyjaciele, sympatycy Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zachęcamy Was , aby przy rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022 przekazać 1,5 % podatku na rzecz naszego stowarzyszenia.   Nasz nr KRS to 0000292175

W każdy wtorek , do dnia 30 kwietnia br w biurze stowarzyszenia od godz. 11.00-13.00 nasza koleżanka Elżbieta Gajda będzie Wam służyć pomocą przy rozliczaniu podatku za rok 2022.

„Misją Stowarzyszenia jest  tworzenie  i realizowanie programów , które pomagają seniorom żyć aktywnie . Jesteśmy stowarzyszeniem , które najbardziej rozumie i zaspokaja potrzeby seniorów powiatu tarnogórskiego w kreatywnym tworzeniu „późnej dorosłości”. Włączamy się w budowanie społeczności obywatelskiej oraz udziału w życiu społecznym i kulturalnym na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Dzięki naszemu wsparciu i inspirującej aktywności seniorzy powiatu tarnogórskiego odnajdują swoje pasje i mogą realizować swoje marzenia. Włączamy się w realizację ogólnopolskich i światowych standardów obalających stereotypowe postrzeganie roli seniora. Jesteśmy świadomymi uczestnikami a także kreatorami świata , w którym żyjemy, w których każdy musi być szanowany i może współdecydować o otaczającej rzeczywistości. Świat, którego chcemy być uczestnikami i sprawcami, to miejsce , gdzie każda osoba, każdy senior, ma równoprawny głos, możliwość bycia wysłuchanym, uszanowanym.”

Jak możecie pomóc? Wystarczy 

Osoby, które chcą nam przekazać 1,5 % podatku a nie dokonały tego za rok 2021  w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38 w rubryce ” Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisują nasz nr KRS 0000292175 o nazwie Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego .Po wyliczeniu wysokości podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla TS UTW.  Nie może ona przekraczać półtora procenta podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Można tego też dokonać wypisując oświadczenie PIT-OP ( jeżeli z ZUS-u otrzymaliście PIT – 40a i nie macie żadnych odliczeń z tytułu przysługujących ulg)  wpisując nr KRS 0000292175 o nazwie Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Osoby, które w zeszłym roku dokonały przekazania nam 1 %  podatku i chcą to też uczynić w bieżącym roku nie muszą nic robić.

Opublikowane: 23 kwietnia 2023