27 lutego 2023

Erasmus- rozpoczęcie zajęć w ramach wsparcia językowo- kulturowo- pedagogicznego

Rozpoczęliśmy!!!

W ramach wsparcia językowo- kulturowo- pedagogicznego przygotowującego do mobilności w ramach projektu „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW”( projekt nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713  rozpoczęliśmy dzisiaj cykl 32 godzinnych  zajęć. W ramach tego wsparcia przewidzianych jest:

  • 20 godzin zajęć z języka angielskiego a zakres programowy obejmuje zapoznanie się ze słownictwem oraz zwrotami niezbędnymi w codziennym komunikowaniu się, zapoznanie się ze słownictwem ściśle związanym z tematyką kursu,
  • 6 godzin zajęć kulturowych, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z obyczajowością, kulturą, kuchnią oraz zwyczajami panującymi w Grecji
  • 6 godzin zajęć psychologiczno-pedagogicznych, których celem jest integracja grupy, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, przygotowanie do pobytu w odmiennych warunkach, w obcym międzynarodowym środowisku.

Zajęcia rozpoczęły się 27 lutego br i potrwają do 3 kwietnia br.  Prowadzącym  jest Dominika Pelka- Magda.

 

 

 

Poniżej relacja fotograficzna z dzisiejszych zajęć

 

 

 

Opublikowane: 27 lutego 2023