23 czerwca 2022

Wycieczka do Muzeum Śląskiego w Katowicach

Muzeum Śląskie w Katowicach powstało już w 1929r i działało do wybuchu II wojny światowej, restytuowane w 1984r. W roku 2015 instytucja uzyskała nową, docelową siedzibę w nowoczesnym kompleksie gmachów. Dziś jest połączeniem tradycji i nowoczesności; najniższe miejsce wystaw znajduje się aż 14 metrów poniżej poziomu morza.

Po Muzeum oprowadzali nas przewodnicy . Szczególnie zaskarbił sobie naszą sympatię Pan Jakub – przewodnik , który pochodzi z Częstochowy i jak sam się określił , że jest „medalikorzem” ale świetnie zna historię Śląska  i w bardzo ciekawy sposób przybliżał nam ją. Zobaczyliśmy :

  • Galerię plastyki nieprofesjonalnej”, którą reprezentuje zespół malarzy nieprofesjonalnych czyli GRUPA JANOWSKA. Grupa powstała już w 1946r w Nikiszowcu. Artystów połączyła wspólnota kulturowa, miejsce zamieszkania w osiedlach robotniczych Janowa, praca, głównie w kopalniach i pochodzenie z górniczych rodzin. Po pracy tworzyli oni w swoich obrazach olejnych, na płótnie i szkle obraz ich życia oraz pokazywali historię naszego regionu czyli to co było dla nich bardzo ważne. Są więc pejzaże kopalniane, sprawy duchowo-religijne (Erwin Sówka), relacje z bliskimi ( np. „Złote gody” Janiny Motyka, „Wesołe miasteczko” Pawła Wróbla, czy obrazy Jerzego Sawina), sięganie  do podań i wspomnień (np. obraz Pawła Wróbla z 1984r „ Utopiec przy żeleźnioku”). Wielu z nas  pamiętało  takie obrazy, które oglądało się w mieszkaniach naszych  babć i dziadków.
  • Galerię śląskiej sztuki sakralnej” .Prezentuje ona skarby kultury śląskiej z zakresu rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego z okresu gotyki i czasów nowożytnych np. duży obraz z 1984r „Matka Boska Zwycięska” Bronisława Krawczuka.
  • Przez bramę „Kopalni Katowice” weszliśmy w bardziej  znajomy  świat. Tam przypomnieliśmy sobie historię Górnego Śląska  a przybliżyła ją nam  narracyjna wystawa „Światło Historii” – Górny Śląsk na przełomie dziejów”. Jest to największa a zarazem najnowocześniejsza wystawa o Śląsku. Uznawana jest także za jedną z czołowych wystaw historycznych w polskich muzeach. Ekspozycja pokazuje historię Górnego Śląska od czasów najdawniejszych do przełomu 1989r. Szczególną uwagę poświęcono czasom nam już znanym czyli okresowi industrializacji oraz Solidarności.

Podczas zwiedzania przechodziliśmy pod wyjątkową „Pajęczyną” wykonaną przez artystkę Ludwikę Ogorzelec.

Po opuszczeniu muzeum, większość z grupy ( 42 osoby)  wjechała windą na szyb „Warszawa II”, skąd podziwiali panoramę Katowic i okolic. Podobno przy dobrej widoczności widać Beskidy

Była to już nasza ponowna wizyta w Muzeum . Pierwszy raz zwiedzaliśmy Muzeum krótko po otwarciu  ale i ta dostarczyła nam wielu wrażeń .

 

Opublikowane: 28 czerwca 2022