23 maja2022

Podróż do Czarnogóry z dr. Antonim Winiarskim

23 maja 2022 roku gościem TS-UTW był kolejny już raz dr Antoni Winiarski, by tym razem opowiedzieć o swojej pasji podróżowania.

Warto przypomnieć, że doktor Antoni Winiarski to emerytowany nauczyciel akademicki; związany był z Instytutem Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Próżniowego oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Ma na koncie ponad 120 publikacji. Jest pasjonatem podróży i odkrywania świata – ma uprawnienia przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek.
Dzięki wykładom dr. Winiarskiego słuchacze UTW wiedzą na przykład, dlaczego niebo jest niebieskie, jak powstają różne zjawiska atmosferyczne, jak powstają i jakie mają znaczenie różne minerały i wiele innych ciekawostek naukowych.

Tym razem wykład doktora Antoniego Winiarskiego był opowieścią o podróży do Czarnogóry bogato ilustrowaną zdjęciami, które wykładowca wykonał w większości sam podczas swojej wyprawy.

W tej fascynacji krajem bałkańskim i ciekawostkami o jego zabytkach i kulturze wykładowca mocno akcentował różnorodność religijną, wynikającą z historii tych ziem.

Bogactwo przyrody tego górzystego kraju z przewagą klimatu śródziemnomorskiego, jednego z najmłodszych państw w Europie zachęca do zwiedzania i podróżowania. Tak właśnie wykładowca pokazywał egzotykę tego kraju, gdzie nawet plaże są kamieniste. Jednak uroki krajobrazu i klimat sprzyjają wypoczynkowi i zapewne także snuciu refleksji.

Bo właśnie to spotkanie i opowieść dr. Winiarskiego prowokuje do refleksji na temat podróży i jej sensu w naszym życiu. Przecież jak pisał Zbigniew Herbert, jeden z największych polskich poetów współczesnych: Więc je­śli bę­dzie po­dróż niech bę­dzie to po­dróż dłu­ga/
po­wtór­ka świa­ta ele­men­tar­na po­dróż/ roz­mo­wa z ży­wio­ła­mi py­ta­nie bez od­po­wie­dzi/
pakt wy­mu­szo­ny po wal­ce/wiel­kie po­jed­na­nie.

Podróż to wyjątkowe zawsze wydarzenie dla każdego z nas, podróż w nieznane, odkrywanie nowych miejsc, spełnianie marzeń; a może podróż ma dla nas także znaczenie wyższe, metaforyczne. Droga, którą przemierzamy, wędrówką jest przecież nasze życie, daje możliwość poznania świata, ludzi i kultur, ale także siebie samych; uświadamiamy sobie, że jesteśmy cząstką tego świata.

Już niedługo wakacje- pora na wyprawy duże i małe, poznawanie ludzi, miejsc i ciekawych krajów; niech będzie to także po­wtór­ka świa­ta ele­men­tar­na po­dróż.

Opublikowane: 24 maja 2022