25 kwietnia 2022

Wykład prof. dr hab. Urszuli Mazurczak, historyka sztuki średniowiecznej

Spotkanie z prof. Urszulą Mazurczak było dla słuchaczy UTW okazją do poznania tajników sztuki, która wcale nie jest łatwa do odczytywania. Sztuka jest zagadką , którą przeciętnemu odbiorcy jest trudno rozwiązać i dlatego zapewne spotkanie z historykiem sztuki pozwoliło poznać kilka porad, jak patrzeć na dzieło sztuki.

Profesor dr hab. Urszula Mazurczak jest tarnogórzanką , która studia i drogę naukową związała z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Jednak podkreśla zawsze, że swoje sukcesy zawdzięcza nauczycielom szkół tarnogórskich ; a maturę zdała w technikum odzieżowym dawnego Zespołu Szkół Odzieżowych. O licznych publikacjach naukowych i projektach prof. Mazurczak łatwo znaleźć informacje w Internecie.

Temat wykładu:Sztuka nauczycielką uczuć i przeżyć człowieka. Na wybranych przykładach sztuki późnego średniowiecza i nowożytnej.” pozwolił słuchaczom zrozumieć interpretowanie uczuć i przeżyć człowieka w wielkich dziełach. Jest to temat niezmiernie ciekawy , ponieważ współczesny odbiorca jest przyzwyczajony już niestety do bardzo spłyconego przekazu uczuć w „sztuce” współczesnej. Profesor Mazurczak pokazała słuchaczom jak entourage wokół postaci na dziele malarskim pozwoli odczytać emocjonalność tego dzieła. Ciekawą obserwacją było śledzenie emocji na twarzach herm (rodzaj rzeźby), w których spojrzeniu jest ogromny wyraz kontemplacji i nawet można dostrzec uśmiech; jednak nie ma w dawnej sztuce uśmiechu/radości w takim potocznym rozumieniu.

Profesor Urszula Mazurczak zwróciła słuchaczom uwagę , że antropologia emocji, która jest jednym z elementów antropologii kulturowej zajmuje się badaniami tajemnic związanych z ludzkimi uczuciami w konkretnych kontekstach kulturowych. Pokazała słuchaczom takie przykłady emocji w dziełach sztuki na przykładzie np. portretu niderlandzkiego, którego cechą jest powściągliwość uczuciowa.

Powściągliwość uczuciowa jest, jak zobaczyliśmy w kontekście polskiego malarstwa tablicowego( można zobaczyć w Krakowie, ul. Kanonicza) jest wyrazem piękna absolutnego.

Profesor na zakończenie swojego wykładu powiedziała, że sztuka wprowadza nas w pułapki- pyta o sens tego co jest w dziele. Na pewno jednak każde dzieło jest wyrazem uczuć i przeżyć, ale także staje się dzieło prowokacją do wyrażenia emocji odbiorcy.

Wykład, spotkanie z prof. Mazurczak można podsumować refleksją, słowami francuskiego malarza Georges’a Braq’a: „Sztuka jest po to, by niepokoić. Wiedza umacnia.

Zapewne wykład sprowokuje słuchaczy UTW do dalszego poznawania zaskakujących często swoją treścią dzieł sztuki.

Opublikowane: 26 kwietnia 2022