20.04.2016 Starki z wiosenną gwarową wizytą u uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach

Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie GóryŚląskie Starki: Helena Domańska i Teresa Majzner spotkały się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach. Tematem spotkanie było hasło „Wiosenne spotkanie z gwarą śląską”.
W wydarzeniu wzięło udział około 100 uczniów w dwóch grupach: dzieci z klas I – II, dzieci klas III – IV
Scenariusz spotkania przygotowały, we współpracy ze Starkami, nauczycielki SP 10 panie Katarzyna Lisowska oraz Marta Kańtoch.
Na rozpoczęcie wiosennego spotkania z gwarą śląską dzieci z klas pierwszych zaśpiewały piosenkę „Jak jo chodzioł do szkoły”. A potem śpiewali tańcząc „Nie chcę cię znać” oraz „Grożony”. Pierwszaki doskonale odśpiewali także piosenkę „Poszła Karolinka”.
W przerwie między występami uczniów Starki opowiedziały dzieciom o przynależności Śląska do Polski, przeczytały wiersz „Kto ty jesteś” po śląsku. Ponadto młodzi słuchacze dowiedzieli się o śląskich tradycjach śpiewaczych, o których wzmianki pisane sięgają roku 1849, a także o wydrukowanych w formie śpiewników pieśniach i przyśpiewkach śląskich (w roku 1863 Juliusz Roger, lekarz i humanista mieszkający we Wrocławiu, przygotował i wydał „Pieśni ludu polskiego w Górnym Śląsku z muzyką”; dzieło to zawierało 546 pieśni z Górnego, Dolnego i Cieszyńskiego Śląska).

Nie zabrakło również informacji o ambasadorze polskiej kultury, jakim jest Zespół Pieśni i Tańca Śląsk z Koszęcina oraz o naszych chórach tarnogórskich jak: Jutrzenka, Słowiczek, Kolejarz, Angelus, Moniuszko.
W trakcie spotkania Starki opowiedziały uczniom o Marii Pańczyk-Poździej jako tarnogórzance, która rozsławia od 1993 roku gwarę śląską poprzez organizowanie wydarzenia pod tytułem „Pogodomy po naszymu”, podczas którego organizowany jest konkurs na „Ślązaka Roku”.
Śląskie Starki nie zapomniały również opowiedzieć o profesorze Janie Miodku (również tarnogórzanin) aktywnie propagującym nie tylko język polski ale również gwarę śląską.
Uczniowie biorący udział w spotkaniu poznali także strój śląski. Nie może przecież być spotkania ze Starkami, gdyby nie było paradnych strojów rozbarskich wypożyczonych z Muzeum Chleba i Ciekawostek w Radzionkowie i opowiadania o nich. Jak zwykle Starkom towarzyszyła lalka ubrana w dziewczęcy strój śląski.
Zgodnie z hasłem imprezy były również wiersze o wiośnie (oczywiście w gwarze śląskiej).
A ponieważ było to spotkanie z gwarą śląską to był również konkurs znajomości gwary śląskiej – dzieci wykazały się dobrą znajomością języka regionalnego.
Śląskie tradycjach świątecznych przybliżyła uczniom prezentacja multimedialna przedstawiająca zdjęcia ze święcenia pokarmów wielkanocnych w kościele św. Jacka w Bytomiu – Rozbarku. O tym wydarzeniu opowiedziała starka Helena, jako uczestniczka tego wydarzenia.
Spotkanie z obiema grupami uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze. W tym regionalnym wydarzeniu oprócz nauczycieli – opiekunów klas uczestniczyła Dyrekcja szkoły. Rangę tego spotkania podkreśliło wystąpienie pana Dyrektora, które wygłosił w dużej części w gwarze śląskiej.
A że śląskie spotkanie kończyło się poczęstunkiem kołocza więc i trochę o maszkytach było łosprawianio.

Tekst: Teresa Majzner
Zdjęcia: Helena Domańska

 

Opublikowane: 4 maja 2016