13 listopada 2019

Udział w VII Jesiennych Spotkaniach Andragogicznych w Katowicach

Na zaproszenie Wydziału Nauk Społeczno -Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie reprezentanci naszego stowarzyszenia uczestniczyli w VII Jesiennych Spotkaniach Andragogicznych. Tegoroczne seminarium odbyło się się pod hasłem „Człowiek w okresie późnej dorosłości wychodzący z potrzasku cybernetycznej rzeczywistości”. Prelegenci w osobach:

  • prof. dr hab Elżbieta Dubas z Uniwersytetu Łódzkiego,
  • dr Marek Kaczmarzyk biolog, neurodydaktyk i memetyk z Uniwersytetu Śląskiego,
  • mgr Kacper Nosarzewski , członek Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością z Warszawy,
  • dr Wojciech Kruszelnicki z Uniwersytetu Śląskiego,
  • dr Magdalena Archacka z Uniwersytetu Śląskiego

w swoich wystąpieniach  podkreślali, że człowiek dorosły , szczególnie zaś osiągający wiek zaawansowany, doświadcza współcześnie ogromnego dyskomfortu spowodowanego szybkością zmian dokonujących się
we wszystkich sferach życia i starali się znaleźć odpowiedź na następujące pytania :

  • czym dla człowieka w okresie późnej dorosłości jest wszechobecny świat wirtualny?
  • dlaczego świat wirtualny stanowi dla wielu osób w okresie późnej dorosłości źródło zagrożenia?
  • jak człowiek starszy (po 70, 80 roku życia) radzi sobie z zalewem elektronicznych urządzeń w swoim otoczeniu?
  • jaką rolę może odegrać doświadczenie osób starszych w rozpoznaniu mechanizmów przestrzeni cybernetycznej?

Podkreślali w tym względzie nieocenioną rolę uniwersytetów trzeciego wieku , które w swojej działalności kładą duży nacisk na edukowanie seniorów, dają im poczucie bezpieczeństwa  oraz czynią wszystko, aby umocnić  ich pozytywny wizerunek .

Zdjęcia Helena Domańska

 

Opublikowane: 13 listopada 2019