Jak zostać słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jednocześnie członkiem Stowarzyszenia? Załączony druk Deklaracji

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku są równocześnie członkami Tarnogórskiego Stowarzyszenia – Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać słuchacz, który:
– jest emerytem lub rencistą,
– jest mieszkańcem powiatu tarnogórskiego,
– złoży deklarację ( druk do pobrania na końcu informacji) oraz opłaci w momencie jej złożenia składkę członkowską za rok akademicki w wysokości 70 zł,Po wpisaniu się na listę członków każdy otrzymuje legitymację, która uprawnia go do korzystania z oferty Stowarzyszenia. Słuchacze, którzy są już członkami Stowarzyszenia dokonują wpłaty składki rocznej do końca listopada danego roku akademickiego. Fakt ten jest potwierdzany pieczątką w posiadanej legitymacji. 
Deklaracje i wpłaty przyjmuje się :
– w dniach, w których odbywają się wykłady ( oprócz wykładu inauguracyjnego)
– w biurze Stowarzyszenia przy ul Sienkiewicza 16, które czynne jest będzie od 23 września 2020 r ,  w każdą środę w godzinach od 15.00 do 17.00

Wpłaty można dokonywać za pośrednictwem banku na konto Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 nr konta 41 2030 0045 1110 0000 0271 3330

DEKLARACJA UTW