Jak zostać słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jednocześnie członkiem Stowarzyszenia? Załączony druk Deklaracji

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku są równocześnie członkami Tarnogórskiego Stowarzyszenia – Uniwersytet Trzeciego Wieku. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która:
– jest emerytem lub rencistą,
– jest mieszkańcem powiatu tarnogórskiego,
– złoży deklarację
i opłaci w momencie jej złożenia składkę członkowską za rok akademicki w wysokości 70 zł.

Każdy nowo zapisany członek otrzymuje legitymację , która uprawnia go do korzystania z oferty Stowarzyszenia.

Słuchacze, którzy są już członkami Stowarzyszenia dokonują wpłaty składki rocznej do końca listopada danego roku akademickiego. Fakt ten jest potwierdzany pieczątką w posiadanej legitymacji.

Zapisy do Stowarzyszenia oraz potwierdzenie dalszego uczestnictwa przyjmuje się w:

– holu Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego  w terminach, które zostaną podane na początku sierpnia 2022 r
– biurze Stowarzyszenia przy ul. Sienkiewicza 16, które jest czynne  w każdą środę w godzinach od 15.00 do 17.00 ,

– dniach,w których odbywają się wykłady za wyjątkiem wykładu inaugurującego

Składkę roczną można wpłacać za pośrednictwem banku na konto

Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

Tarnowskie Góry ul.Sienkiewicza 16

nr konta 41 2030 0045 1110 0000 0271 3330.

DEKLARACJA UTW