Jak zostać słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jednocześnie członkiem Stowarzyszenia? Załączony druk Deklaracji

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku są równocześnie członkami Tarnogórskiego Stowarzyszenia – Uniwersytet Trzeciego Wieku. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która:
– jest emerytem lub rencistą,
– jest mieszkańcem powiatu tarnogórskiego,
– złoży deklarację
i opłaci w momencie jej złożenia składkę członkowską za rok akademicki w wysokości 70 zł.

Każdy nowo zapisany członek otrzymuje legitymację , która uprawnia go do korzystania z oferty Stowarzyszenia.

Słuchacze, którzy są już członkami Stowarzyszenia dokonują wpłaty składki rocznej do końca października roku akademickiego. Fakt ten jest potwierdzany pieczątką w posiadanej legitymacji.

Zapisy do Stowarzyszenia oraz potwierdzenie dalszego uczestnictwa odbywają się :  

– w biurze Stowarzyszenia przy ul. Sienkiewicza 16, które jest czynne  w każdą środę od w godzinach od 15.00 do 17.00  

– w dniach, w których odbywają się wykłady.

Zapisy nowych członków na rok akad. 2022-2023 zostały zakończone.

Składkę roczną  można wpłacać za pośrednictwem banku na konto

Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

Tarnowskie Góry ul.Sienkiewicza 16

nr konta 41 2030 0045 1110 0000 0271 3330.

DEKLARACJA UTW