Śląskie Babcie w Chorzowie 4 i 11.02.2015

Słuchaczki UTW panie Helena Domańska i Teresa Majzner spotkały się z uczestnikami półkolonii  w klubie POKOLENIE Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Młodzieżowej. Uczestnicy półkolonii to dzieci w wieku od sześciu do trzynastu lat.

W programie spotkania uwzględniono następujące punkty

– Umiejscowienie Śląska na mapie Polski z uwzględnieniem podziału na Górny Śląsk, Śląsk Opolski, Dolny Śląsk.

– Czytanie wiersza „Kto ty jesteś” oczywiście w gwarze śląskiej „Fto ty jesteś, kaj ty  miyszkosz”

– informacja o strojach regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem „paradnego” stroju bytomsko – rozbarskiego, kobiecego oraz męskiego.

– opowiadanie o zwyczajach i przesądach regionalnych – śląskich związanych z Bożym Narodzeniem (Godach), Zapustach, Wielkim Postem i Wielkanocą.

– Czytanie opowiadania ” Zosia i fiołkowy kapelusz” Edyty Zarębskiej -w gwarze śląskiej przetłumaczone przez panią Helenę za zgodą Autorki,

– Oglądanie herbów miast śląskich i rozmowa, na temat jakie jest i było ich znaczenie.

Na spotkanie z dziećmi, już tradycyjnie,stroje wypożyczyło Muzeum Chleba Szkoły i Ciekawostek.

Dzieci w czasie spotkania wykazały zainteresowanie tematem. A dwoje uczestników nawet wystąpiło aby zarecytować wiersz „Uwe i Wili” (Paweł i Gaweł )  oraz powiedzieć zagadkę  cz to znaczy:”na byfyju sto szolka tyju”

Głównym celem tego spotkania było krzewienie wiedzy o Śląsku i gwarze śląskiej.

Spotkanie rozpoczęło się wysłuchaniem nagrania „Hymnu” Konkursu na    Ślażaka Roku” pod tytułem  Pogodomy po naszymu” (Słowa i wykonanie  Maria Pańczyk, a muzykę  napisał Grzegorz Spyra)

Po wysłuchaniu piosenki i przedstawieniu się pani Teresa Majzner „łosprawiała” o inicjatorce Konkursu na „Ślązaka Roku”, eliminacjach do tegoż konkursu i jego edycjach. Nie brakło również informacji o konkursach „Młodzieżowy Ślązak Roku” oraz przyznawanych tytułach „Honorowego Ślązaka Roku”

Nie zabrakło informacji o osobach, którym przyznano tytuł Honorowego Ślązaka Roku (Adolf Dygacz-etnograf, Alfons Nossol-biskup Franciszek Pieczka-aktor, Wojciech Kilar-kompozytor, Gerard Cieślik-piłkarz, prof. Franciszek Kokot-nefrolog, prof. Julian Gembalski-mistrz organów) .Tytuł ten otrzymały osoby, które nie tyko, były/są  związane ze Śląskiem, ale krzewią wiedzę o Śląsku.

Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się nazwiskami osób, które przez lata zasiadały jao Jurorzy Konkursu: prof. Dorota Simonides, Bolesław Lubosz, Kazimierz Kutz, prof. Jan Miodek. Podczas tego „łosprawiania” nie zabrakło lokalnego patriotyzmu – z akcentem na  „Tarnogórzanie” Również Radzionków został wyróżniony, Irena Chilmon (Radzionkowianka) została finalistką Konkursu w 2001 roku.

Następnie głos zabrała pani Helena Domańska, by zaprezentować śląski strój paradny kobiety dojrzałej oraz śląski strój, w którym paradowały śląskie „frelki, dziołchy”.

Nie brakło również informacji o męskich strojach regionalnych (ilustracje) i dodatkowych elementach stroju. Do prezentacji stroju śląskiej „dziołchy”Pani Helena wykorzystała lalkę w śląskim stroju wypożyczoną od Jej Koleżanki z Bobrownik,a stroje, w które byłyśmy ubrane wypożyczył pan Piotr Mankiewicz właściciel Muzeum Chleba w   Radzionkowie. Kolejny punkt programu to czytanie opowiadania Edyty Zarębskie Zosia i fiołkowy kapelusz” („O Zosi w fioletowym hutliku”) Jako ostatni punkt spotkania – to prezentacja wybranych herbów miast śląskich i przedstawienie znaczenia tych herbów dawniej i dziś (heraldyka). Podałyśmy też informacje o flagach miast.

Spotkanie było udane, dzieci śpiewały, jako przerywnik, piosenki śląskie. Nie zabrakło również tańca przy śląskich melodiach.

Opublikowane: 18 lutego 2015

Śląskie tradycje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w swojej działalności statutowej ma zapisane, między innymi, podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów między mieszkańcami regionu, upowszechnianie wiedzy o Śląsku i Ziemi Tarnogórskiej oraz współdziałanie z przedszkolami i szkołami. Te zadania statutowe przybierają realny wymiar przez różne działania, z których bez wątpienia szczególnie wyjątkowym jest prowadzenie lekcji regionalizmu dla przedszkolaków. Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wcielają się w rolę śląskich starek, babć, które opowiadają maluchom o śląskich tradycjach. Są chętnie zapraszane przez nauczycieli przedszkoli, żeby dzieci mogły się oswoić z tym co ważne dla ich małej ojczyzny. 19 grudnia słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach, panie Helena Domańska i Teresa Majzner zostały zaproszone przez dyrekcję i nauczycielki do Przedszkola „Słoneczna Chatka” w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 11, żeby wziąć udział w projekcie regionalnym. Przedszkolaki poznawały jak wyglądała wieczerza wigilijna na Śląsku,jak ją przygotowywano a także zwyczaje towarzyszące tej uroczystej kolacji. Ważnym punktem spotkania był wspólny posiłek przy „wigilijnym” stole tradycyjnych potraw śląskich.

Czytaj dalej

Opublikowane: 9 stycznia 2015

Relacja ze spotkania z Przedszkolakami dnia 19.12.2014

Dnia 19.12.2014 r. słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach panie Helena Domańska i Teresa Majzner zostały zaproszone do Przedszkola SŁONECZNA CHATKA w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 11.
W tym dniu Dyrekcja Przedszkola wraz z Kadrą postanowiła swoim podopiecznym pokazać jak wygląda wieczerza wigilijna na Śląsku.

Główne punkty całego  przedsięwzięcia to:
1) Jasełka w wykonaniu dzieci (oczywiście w gwarze śląskiej)
2) przedstawienie przygotowań oraz przebiegu wieczerzy wigilijnej, a także zwyczajów towarzyszących tej uroczystej kolacji
3) wspólny posiłek przy stole tradycyjnych wigilijnych potraw  śląskich.

Realizacja punktu 2) programu należała do pań Heleny i Teresy.
W czasie przeznaczonym na opowiadanie o śląskiej „wiliji” zostały zaprezentowane paradne śląskie stroje kobiece oraz strój „dziołchy” (dziewczęcy) – z akcentem na fakt,iż są to stroje rozbarskie czyli bytomskie.

Następnie nasze „studentki” opowiedziały o przygotowaniach do GODÓW (Adwent, roraty, sprzątanie chałpy i obejścia, przygotowanie „gyszynkow”, strojenie chałpy, Pasterka); a także jak ma być nakryty stół do wieczerzy wigilijnej (bioly obrus, krzyż,świyczki, pod biołym serwetem siano, pod talyrzami pieniążek, łuski z karpia, pod stołym coś metalowego i wiadomo – jedno miejsce wolne ale przygotowane dla  niespodziewanego gościa).

Kolejny temat to dania wigilijne spożywane na Śląsku
– zupy: grzybowa z gałuszkami, z ryby, siemieniotka zwana też konopiotką, śliwconka, migdałowa (oczywiście nie wszystkie w każdym domu)
– pozostałe potrawy i „maszkyty”: chleb, sól, ryba (karp), kapusta z grzybami lub grochem, moczka( mocka, bryja, mołcka), makówki(makiełki), kompot wigilijny, „jabka”, „łorzechy” kołocz z makiem, kołocz z syrem, pierniki.

W trakcie opowiadania o potrawach wigilijnych wystąpiła również informacja o symbolice spożywanych potraw oraz o przesądach wigilijnych. Nie zabrakło też informacji o „opłatku” i pojawieniu się choinki w domach w okresie bożonarodzeniowym. Na zakończenie swojej prezentacji panie Helena i Teresa przeczytały opowiadanie pod tytułem „O Świentyj Familiji i Szarym Pajonczku”. Po tej prezentacji nastąpiła degustacja potraw wigilijnych. Była zupa grzybowa z grzankami, ziemniaki, kapusta z grzybami, smażona ryba, kompot ze suszonych owoców, moczka, makówki i inne „maszkyty.”

Dzieci były bardzo zaangażowane w to co same przygotowały i w to w czym uczestniczyły.

Stroje, w których wystąpiły studentki UTW  były wypożyczone z Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie. Opowiadanie ” O Świentyj  Familiji i Szarym Pajonczku” jest tłumaczeniem  z książki Ewy Szelburg-Zarembiny BOŻY ROCZEK opowiadania „O Świętej Rodzinie i Szarym Pajączku” dokonanym przez panie Helenę  i Teresę. Lalkę w stroju śląskim wypożyczyła Koleżanka pani Heleny

Opublikowane: 18 grudnia 2014

9.12.2014 Śląskie Babcie w przedszkolu w Zabrzu – Grzybowicach

Dnia 09.12.2014 r. słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach panie Helena Domańska i Teresa Majzner odwiedziły Przedszkole nr 40 w Zabrzu-Grzybowicach. W Przedszkolu tym funkcjonują trzy oddziały „Misie”, „Krasnoludki” oraz „Biedronki.” Panie Helena i Teresa odwiedziły kolejno każdą grupę wiekową przedszkolaków. Spotkanie miało na celu przybliżenie i poszerzenie wiedzy przedszkolaków o regionie, w którym mieszkają, żyją czyli o Śląsku. Na początku po przywitaniu i przedstawieniu się panie Helena i Teresa rozpoczęły z dziećmi pogawędkę, o tym czy wiedzą, gdzie mieszkają (Grzybowice, Zabrze, Śląsk, Polska).
Następnie zostały zaprezentowane stroje paradne kobiet śląskich oraz na przykładzie lalki ubranej w strój śląski   został omówiony ubiór dziewczęcy (dziołchy ze Śląska). Była też wzmianka o ubiorach noszonych na Śląsku przez chłopców i męzczyzn. W trakcie pogadanki dzieci poznały takie słowa, jak kiecka,jakla, zopaska, kabotek, gorset, purpurka, galanda. Kolejne zagadnienie, które zostało poruszone w trakcie spotkania to przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia (Godów). Uwieńczeniem rozmowy o śląskich zwyczajach związanych z przygotowaniem do Godów było przeczytanie opowiadania ” O Świętej Rodzinie i Szarym Pajączku”, oczywiście w gwarze śląskiej.
Po przeczytaniu opowiadania wywiązała się z dziećmi rozmowa na temat co one zrozumiały i zapamiętały z usłyszanego tekstu.

Poziom odpowiedzi był uzależniony od wieku przedszkolaków. Najbardziej komunikatywna i zasobna w wiedzę okazała się grupa „Biedronek” ( co jest uzasadnione ).

W grupie  „Misiów” wisiała na ścianie mapa regionu śląskiego,co ułatwiło rozpoczęcie rozmowy i  zachęciło dzieci do wypowiedzi przed obcymi paniami.

Opowiadanie zostało zaczerpnięte z książki Ewy Szelburg-Zarembiny BOŻY ROCZEK Instytut Wydawniczy PAX Wa-wa 1990 r. A tłumaczenie na gwarę śląską „popełniły’ Teresa Majzner i Helena Domańska. Stroje, w których wystąpiły panie Helena i Teresa zostały wypożyczone z Muzeum Chleba w Radzionkowie, dzięki uprzejmości pana Mankiewicza. Strój dziołchy (dziewczęcy), w który została ubrana został uszyty przez Koleżankę pani Heleny.

Sądząc po reakcji Personelu i Przedszkolaków spotkanie usatysfakcjonowało wszystkich uczestników spotkania.

Opublikowane: 11 grudnia 2014

Czytanie bajek w przedszkolu 2014

Nasze słuchaczki – Terenia Majzner oraz Ania Podstolec w dniach 6, 7 i 9 maja 2014 r. spotkały się z przedszkolakami, którym czytały bajki: Królewna Śnieżka, Księga Dżungli i Trzy Świnki.
Dzieci z zainteresowaniem słuchały bajek, a sprowokowane krótkimi pytaniami wykazały się spontanicznością i zrozumieniem czytanych tekstów.
Dziękujemy naszym studentkom.

Więcej zdjęć na naszej Facebookowej stronie – zapraszamy.

Opublikowane: 12 maja 2014

6-9.05.2014 wizyta w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej

Bibliotekarze Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej (Filia w Tarnowskich Górach) zwróciły się z prośbą aby w ramach „Tygodnia Biblioteki” przedstawicielki UTW czytały dzieciom z zaprzyjaźnionego przedszkola bajki.
Spotkania z Przedszkolakami i czytanie bajek odbyło się 06.05.2014 r. (wtorek) bajkę „Królewna Śnieżka” – czytała Ania Podstolec.
07.05 (środa) oraz 09.05. 2014 r.(piątek) bajki „Księga Dżungli” i „Trzy świnki” czytała Teresa Majzner.
Dzieciom towarzyszyli przedstawiciele rodziców co też na pewno miało wpływ na skoncentrowanie się ich podczas słuchania oraz ich aktywność podczas dalszych zajęć.

Opublikowane: 8 maja 2014

24.05.2013 „Bajtle poznają Śląsk” w Przedszkolu nr 26

Dnia 24 maja 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu i „Bajtle poznają Śląsk” w Przedszkolu nr 26 w Tarnowskich Górach /Opatowicach.

Plan spotkania
1) Przywitanie, pogadanka o celu spotkania (oczywiście z użyciem zwrotów w gwarze śląskiej)
2) Czytanie i omówienie opowiadania „Antoś i staro jabłonka” (czytania dokonała Teresa Majzner)
3) Przeczytanie bajki, napisanej wierszem, pod tytułem  „Nad Bałtykiem” z  serii  „o kocie w samolocie” przez  Helenę Domańską
4) Rozmowa z dziećmi o minionych  „feryjach”  i tych planowanych  przygotowana   przez  Annę Podstolec

Podczas spotkania dzieci były bardzo aktywne zarówno w rozmowie, jak również w prezentowaniu swoich umiejętności muzycznych, wokalnych oraz ruchowych. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem, wręczeniem dyplomów i kwiatów paniom prowadzącym oraz słodkim akcentem od pań prowadzących dla dzieci. Podczas spotkania przedszkolacy,  po całorocznej edukacji o Śląsku i gwarze śląskiej, całkiem swobodnie w swoich wypowiedziach używały zwrotów gwarowych oraz doskonale sobie radziły ze zrozumieniem przeczytanego opowiadania oraz wiersza. Jak zwykle prowadzące ubrane były w stroje śląskie wypożyczone z Muzeum Chleba i Ciekawostek w Radzionkowie.

Opublikowane: 23 maja 2013

19.04.2013 piąte spotkanie z przedszkolakami

W piątek 19 kwietnia 2013 r. odbyło się kolejne (już piąte) spotkanie nestorek UTW z dziećmi z Przedszkola nr 26 w Opatowicach/Tarnowskich Górach w ramach cyklu edukacyjnego realizowanego przez Przedszkole ” Bajtle poznają Śląsk”.

Plan spotkania był następujący:
1) Przywitanie i nawiązanie do tematyki poprzedniego spotkania
2) Wiosna w przyrodzie i jak aktywnie korzystać z jej uroków
3) Chleb i jego miejsce w życiu każdego człowieka
W pierwszej części spotkania pani Ania rozmawiała z dziećmi o minionych świętach wielkanocnych, uwzględniając wcześniej poznane wyrazy/zwroty gwary śląskiej (palma, blumwaza, kołatka/klekotka, święconka, wuszt, zajonczek, jajca) Przy okazji pani Ania przeczytała życzenia w gwarze śląskiej, które otrzymała z okazji minionych świąt (wystąpiły w treści życzeń takie wyrazy, jak: hazok, kuko, krzok, bier, wyndzonka, Klara świyci, kibel). Następnie rozpoczęła się rozmowa o wiośnie, jej oznakach w przyrodzie oraz o możliwościach spędzania
czasu na świeżym powietrzu. Przy okazji pani Ania nauczyła dzieci dwóch wyliczanek, które można wykorzystać podczas zabaw. Oczywiście wyliczanki zostały podane w wersji literackiej oraz w gwarze śląskiej. Oczywiście dzieciom spodobała się ta druga wersja.

Szły pchły koło wody. Lazły pchły koło wodypchła pchłę pchła do wody.
Jedna drugo sztuchła do wody
a ta pchła płakała, i ta piyrszo becała
że ją pchła do wody że ta drugo jom sztuchała
wepchała. Roz, dwa, czi, szukosz ty
Raz, dwa trzy, szukasz ty
Przez tropiki, przez pustynię bez gorąc, bez pustynia
Toczył zając wielką dynię. kuloł hazok wielko bania
Toczył, toczył dynie w dół, kuloł, kuloł bania w dół
Pękła dynia mu na pół! aże pękła mu na poł
Pestki z niej się wysypały, ziorka z ni się wysypały
Więc je zbierał przez dzień cały. musioł je zbierać bez dziyń cały
Raz, dwa, trzy! Ile pestek zbierzesz Ty!? Roz, dwa czi. Ile ziorek mosz dziś ty?

Poszerzeniem omawianego zagadnienia był wiersz pod tytułem ” Wadzioły sie sroki z wroblym” pani Reginy
Sobik. Wiersze czytała pani Teresa (dzieci poznały takie wyrazy, jak haja, zwada, furgać,klachule).

Podczas analizy treści wiersza dzieci wykazały się nie tylko zrozumieniem treści wiersza ale też znajomością ptaków i innych żyjątek ale także opowiedziały o przyczynach „zwady” w swoim gronie i sposobach rozwiązywania tych konfliktów. Po piosence zaśpiewanej przez przedszkolaki nastąpiła kolejna część spotkania.
Pani Helena przeczytała wiersz (oczywiście w gwarze śląskiej) ” Sznitka chleba”
Dyskusja o znaczeniu chleba w życiu człowieka była bardzo ożywiona. W trakcie rozmowy wystąpiły takie
słowa,jak sznitka, sznita pszoć, pszaja, styknonć, stykło, wyciepnonć, bajsnonć, kapecka, kapka i inne znane dzieciom wcześniej. Następnie pani Helena opowiedziała dzieciom o Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie, a także przekazała na ręce Pań Przedszkolanek prezent od pana Piotra Mankiewicza(właściciela Muzeum). Jest to gra „Od ziarenka do bochenka”. Ponadto pani Helena od siebie podarowała wszystkim dzieciom książeczki do kolorowania związane zwytwarzaniem i poszanowaniem chleba.

Dzieci bardzo się ucieszyły, że mają zadanie domowe.
Spotkanie prowadziły panie: Domańska Helena, Majzner Teresa, Podstolec Anna

Opublikowane: 18 kwietnia 2013

Relacja ze spotkania z przedszkolakami w dniu 15.03.2013r.

W piątek 15 marca 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie nestorek UTW z przedszkolakami w Przedszkolu nr 26 w Opatowicach/Tarnowskich Górach w ramach projektu „Bajtle poznają Śląsk” realizowanego  przez tą placówkę.
Podczas  spotkania  rozmawiano  o zwyczajach związanych z Wielkim Postem, Wielkim Tygodniem, obchodami Świąt Wielkanocnych oraz nadejściem wiosny (topienie marzanny). Dzieci, podobnie jak podczas poprzednich spotkań, były bardzo aktywne. Z zaangażowaniem opowiadały o przygotowaniach do świąt. W trakcie pogadanki  poznały takie słowa śląskie, jak palma, blumwaza, klekotka/kołatka ,kroszonka, jodło świąteczne,  swienconka, wuszt, zajonczek, karlus, dyngus. Zgodnie z nie pisanym ale przyjętym  zwyczajem dzieci otrzymały obrazki do umieszczenia na gazetce. Przedszkolacy obejrzały również przyniesione kroszonki wykonane różnymi technikami.
Ponadto    dzieci wysłuchały w wersji gwarowej  kilka wierszyków: „Tradycje, łobyczaje, kożdy Jim fest pszaje”, „Moja palma”, „Wiosynne  słoneczko” oraz „O kocie w samolocie”.

Nie zabrakło podczas  spotkania prezentacji piosenek , których dzieci nauczyły się podczas pobytu w przedszkolu.
Spotkanie prowadziły panie: Helena Domańska, Teresa Majzner, Anna Podstolec.

Opublikowane: 14 marca 2013

Spotkanie w Kawiarence ABC 11.03.2013

Dnia 11.03.2013 r. studentki UTW Tarnowskich Górach po raz kolejny uczestniczyły w wydarzeniu RODZINA  – ŚLĄSKOŚĆ – TRADYCJA organizowanym w Kawiarence ABC przy ul. Zamkowej w Tarnowskich Górach.
Program  tego spotkania to „ Zwyczaje śląskie” oraz czytanie  wybranych bajek i wierszy w gwarze śląskiej. Po krótkim wstępie objaśniającym takie pojęcia, jak tradycja, zwyczaj, obyczaj, obrzęd  panie Helena, Teresa i Anna opowiedziały o zwyczajach związanych  witaniem wiosny, zwyczajach wielkopostnych oraz zwyczajach związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Nie zabrakło informacji o „topieniu marzanny”, wielkim sprzątaniu domostw, obejścia wokół domu, przygotowywaniu palm do poświęcenia w Niedzielę Palmową, sianiu żyta w skrzynkach(aby włożyć w nie pisanki – kroszonki),przygotowywaniu wiktuałów do spożywania podczas Świąt Wielkanocnych. Sporo uwagi podczas opowiadania o przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych  obrzędom Wielkiego Tygodnia oraz randze śniadania wielkanocnego spożywanego rodzinnie. Pretekstem do ożywionej wymiany informacji między prowadzącymi, a uczestnikami spotkania była zawartość koszyka ze „święconką”, menu śniadania wielkanocnego, szukanie „zajączka” oraz „śmingus – dyngus”. Jako uzupełnienie wydarzenia uczestnicy spotkania obejrzeli krótki film z przebiegu „procesji konnej” odbywającej się w Święta Wielkanocne wokół pól danej wioski. Film przedstawiał procesję konną w Gliwicach – Ostropie, która niezmiennie trwa i cieszy się  dużym zainteresowaniem ludzi zamiejscowych. Podobne procesje można również jeszcze zobaczyć w wielu miejscowościach Śląska Opolskiego. Aby uczestnicy spotkania mieli pełniejszy obraz tworzenia się tradycji panie Helena, Teresa, Anna uświadamiali słuchającym fakty historyczne (na zasadzie wtrącenia) i tak na przykład:

Popielec –środa popielcowa (staropolska WSTEPNA ŚRODA) pojawiła się w ósmym wieku, a papież Urban II  uczynił zwyczaj posypywania głów popiołem w całym kościele dopiero w XI wieku. Pierwsze wzmianki o Tridum  Paschalnym pochodzą z IV wieku „Święconka” pojawia się w VII wieku. W Polsce święcenie pokarmów udokumentowane jest w Mszale Gnieźnieńskim z 1300 roku. Oczywiście pani prowadzące spotkanie starały się i bardzo przekazać wszelkie informacje posługując się gwarą śląską. Z panującej  podczas spotkania atmosfery wynika, że obie strony wyszły z Kawiarenki zadowolone i usatysfakcjonowane.    

Opublikowane: 10 marca 2013