14.12.2016 Starki w Przedszkolu Miejskim Nr 5. W Bytomiu

W środę 14 grudnia 2016 r. Śląskie Starki z Tarnogórskiego Stowarzyszenia UTW, Helena Domańska i Teresa Majzner, odwiedziły dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 5 w  Bytomiu przy Alei Legionów 6.
88. dzieci uczestniczyło w spotkaniu ze Starkami, które miało przybliżyć dzieciom zwyczaje związane z przygotowaniami oraz obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia na Śląsku.
Wydarzenie to miało miejsce w sali, której wystrój już wprowadzał w atmosferę „Godów”, a panie Helena i Teresa były ubrane  w rozbarskie stroje paradne, aby zaakcentować, że mówimy o  małej ojczyźnie – Śląsku.   
Ze względu na dużą liczbę dzieci i rozpiętość wieku, od trzech do sześciu lat, pogadanka o Świętach była prowadzona dwutorowo, to znaczy naprzemiennie w języku literackim oraz w gwarze śląskiej.
Dzieci opowiadały o przygotowaniach świątecznych:  w domu jest większe niż zwykle sprzątanie, rodzice robią duże zakupy, przygotowują różne potrawy, pieką pierniki. Do domu przynosi się choinkę, którą się ubiera w różne ozdoby, zawiesza na niej lampki.   Przyozdabia się mieszkanie  ozdobami, które przypominają Święta.
Na ulicach też widać świąteczne ozdoby. Starsze dzieci wspomniały, że przed Świętami trzeba chodzić na Roraty i być bardziej grzecznym, aby dostać pod choinkę wymarzony prezent.
Co pewien czas przedszkolaki, pod kierunkiem pań opiekunek,  pokazywały różne ćwiczenia, recytowały krótkie rymowanki, śpiewały piosenki.

Podczas wspólnego spotkania dzieci opowiedziały też jak przygotowany jest stół do kolacji wigilijnej i jakie potrawy są na stole.
W trakcie rozmowy z przedszkolakami o „Godach” panie Helena i Teresa podawały niektóre śląskie określenia związane ze Świętami, na przykład: adwent, roraty, betlyjka, pasterka, bioły serwet, wieczerza, maszkyty, moczka, kompot  ze suszonych owoców,  kołocz, kapusta z grzybami lub grochem, ryby, karp, opłatek,  dzieciątko, makówki, siemieniotka.
Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie GóryNa zakończenie tej części wydarzenia Starki przeczytały dzieciom „Bajkę o Wigilijnej Gwiazdce”.
Dużą aktywnością podczas pogadanek oraz przy omówieniu przeczytanej bajki.
wykazywały się przede wszystkim starsze dzieci. Ciekawym elementem spotkania był poczęstunek złożony z dań serwowanych podczas wieczerzy wigilijnej: zupa grzybowa, ziemniaki, ryba smażona, kapusta, kompot, ciasto z makiem, pierniczki, owoce i cukierki.
Przed rozpoczęciem posiłku było dzielenie się opłatkiem.
Pani dyrektor Ewa Kornaś- Niemas zaakcentowała to symboliczne  łamanie się opłatkiem  przed posiłkiem, aby dzieci zaniosły do domu wiedzę, że jest to ważny moment spotkania przy wigilijnym stole, które ma się odbyć w radości, pokoju, bez urazy do innych.
Po poczęstunku przedszkolacy poszli na południowe leżakowanie z praktycznym doświadczeniem, przedsmakiem wieczerzy wigilijnej.
Spotkanie było pełne emocji i jego uczestnicy- przedszkolacy-  wyszli zadowoleni, zapisując w pamięci  to co stanowi o tradycji i kulturze ich małej ojczyzny.
Tekst: T.Majzner, S.Szymczyk

Opublikowane: 4 stycznia 2017

01.12.2016 Starki na „Biesiadzie Śląskiej” w Przedszkolu nr 2 w Tarnowskich Górach

Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie GóryW czwartek  01.12.2016r. Śląskie Starki  z Tarnogórskiego Stowarzyszenia UTW miały przyjemność  uczestniczyć  w „Biesiadzie Śląskiej” w Przedszkolu nr 2 w Tarnowskich Górach przy ul. Gruzełki.
W wydarzeniu brały udział wszystkie grupy przedszkolne: „MOTYLKI”, „PSZCZÓŁKI”,  „STARSZACY” i  „ZUCHY” wraz z rodzicami, starszym rodzeństwem, dziadkami.
Biesiadę, która upamiętniała to Śląsk jako krainę węgla,  prowadziła dyrektor przedszkola pani mgr Joanna Langosz. Wydarzenie miało wzbogacić wiadomości dzieci o górnikach, ich ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.
Z okazji święta górników zwanego „Dniem Górnika” na Biesiadę zaproszono górnika, pana Andrzeja oraz Śląskie Starki- Helenę Domańską i Teresę Majzner.  
Każda z grup przedszkolnych przygotowała na to spotkanie ciekawy program artystyczny, na który składały się śląskie tańce oraz piosenki.
Spotkanie rozpoczęła absolwentka przedszkola Aleksandra Janiczek, prezentując w gwarze śląskiej wiersz „Pan Hilary”.

Grupa maluchów – „Motylki” wykonała dwa tańce : „Pociąg” oraz „ Górnik”

Śląskie Starki włączały się w występy przedszkolaków- oczywiście tematem ich opowieści były sprawy związane z pracą górnika oraz jego ubiorem.
Pani Teresa krótko przedstawiła historię ubioru górniczego, podkreślając, że  wzorem dzisiejszego ubioru górniczego był uniform wprowadzony w XVIII wieku na terenie Niemiec; w Polsce pierwsze mundury  wprowadzone zostały w 1817 roku,  a w 1859 roku zostało wydane przez stosowne władze górnicze rozporządzenie opisujące mundur górniczy. Do dnia dzisiejszego mundur górnika to specyficzny strój, którego szycie  i zasady noszenia  są ściśle  określone. Mundur górniczy przeznaczony jest dla osób posiadających stopień górniczy.
Pani Teresa razem z górnikiem, panem Andrzejem, omówiła elementy stroju górniczego, pokazując równocześnie przygotowane plansze z elementami  munduru galowego dla innych stopni górniczych. Mowa przede wszystkim o czakach górniczych.
Po prezentacji stroju górniczego grupa „Pszczółek” zaprezentowała tańce z przyśpiewkami: „Miała baba koguta” oraz „Dzieweczka”.
A po występie „Pszczółek”  pani Helena opowiedziała zebranym legendę o Skarbniku, oczywiście w gwarze śląskiej.
Grupa „Zuchów” zatańczyła „Trojaka” i zaśpiewała „Górnicy śląscy przodownicy”.
Po ich występie pani Teresa wspomniała, że „duchy kopalń” zamieszkiwały we wszystkich kopalniach i były ich strażnikami. W każdym państwie miały swoją nazwę I tak w Polsce to był Skarbnik, w Szwecji – Torbern, we  Francji – Gnom, w Niemczech – Kobold.
Duchy te były zawzięte na tych, którzy łamali zasady zachowania w podziemnym świecie. A te zasady dotyczyły bezpieczeństwa pracujących pod ziemią górników, na przykład w podziemiach obowiązywał zakaz gwizdania, śpiewania, hałasowania, przeklinania, zasypiania na dole, znęcania się nad pracującymi pod ziemią końmi.
Uczestnicy Biesiady wysłuchali także legendy „O górniku Szymonie Trombali”.
Po  występie  „Starszaków”, prezentujących „ Czerwone jabłuszko” i „ Karolinkę”zaproszeni  goście  – pan Andrzej, panie Helena i Teresa-  przeprowadzili  z uczestnikami Biesiady test znajomości wiedzy związanej z górnictwem.
Uczestnicy wydarzenia mieli okazję odpowiedzieć na pytania typu: jakie są symbole górnicze, jak wygląda flaga górnicza, godło, co oznaczają pióropusze na czakach górniczych, jak nazywają się wskazane elementy górniczego munduru galowego, co oznaczają słowa gruba, gwarek, sztajger, skarbnik, szychta, fedruje, urobek, chodnik, ściana, szola, holda, pyrlik, hajer, felezunek, cechownia, skóra, szpada, pyrlik.
Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie GóryTest wypadł wzorowo i wszyscy byli z tego powodu zadowoleni.
Uczestnicy spotkania mieli również okazję dowiedzieć się jak wyglądał dawny roboczy strój górniczy i porównać go z  aktualnym ubiorem roboczym górnika, oglądając przygotowane ilustracje.
Kolejnym punkemt Biesiady było podsumowanie konkursu  „Ozdoba świąteczna”; pani Dyrektor wręczała nagrody oraz dyplomy rodzicom oraz przedszkolakom za wykonane prace. Rodzice  oraz dzieci wyraziły zgodę na sprzedaż wyróżnionych prac, a dochód z ich  sprzedaży wykorzystać na potrzeby przedszkola.
Biesiada oczywiście nie obyła się bez degustacji tradycyjnych śląskich potraw: żurku, chleba z „tustym” i „maszkytów”.
Podczas biesiadowania zagrał „Tarnogórski TG Bend”.
Biesiada upłynęła w serdecznej i miłej atmosferze. Każda występująca grupa  przedszkolaków, po zaprezentowaniu swojego programu artystycznego, otrzymała od Pana Górnika  słodki upominek.
Tradycyjnie paradne stroje śląskie, w których wystąpiły Śląskie Starki, zostały wypożyczone z Muzeum Chleba i Ciekawostek w Radzionkowie; galowy mundur górniczy pana Andrzeja był jego własnością.
I zapewne taka lekcja tradycji i historii zawodu charakterystycznego dla śląskiej kultury pozostanie w pamięci przedszkolaków na zawsze.

Tekst: T. Majzner, S.Szymczyk

Opublikowane:

20.04.2016 Starki z wiosenną gwarową wizytą u uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach

Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie GóryŚląskie Starki: Helena Domańska i Teresa Majzner spotkały się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach. Tematem spotkanie było hasło „Wiosenne spotkanie z gwarą śląską”.
W wydarzeniu wzięło udział około 100 uczniów w dwóch grupach: dzieci z klas I – II, dzieci klas III – IV
Scenariusz spotkania przygotowały, we współpracy ze Starkami, nauczycielki SP 10 panie Katarzyna Lisowska oraz Marta Kańtoch.
Na rozpoczęcie wiosennego spotkania z gwarą śląską dzieci z klas pierwszych zaśpiewały piosenkę „Jak jo chodzioł do szkoły”. A potem śpiewali tańcząc „Nie chcę cię znać” oraz „Grożony”. Pierwszaki doskonale odśpiewali także piosenkę „Poszła Karolinka”.
W przerwie między występami uczniów Starki opowiedziały dzieciom o przynależności Śląska do Polski, przeczytały wiersz „Kto ty jesteś” po śląsku. Ponadto młodzi słuchacze dowiedzieli się o śląskich tradycjach śpiewaczych, o których wzmianki pisane sięgają roku 1849, a także o wydrukowanych w formie śpiewników pieśniach i przyśpiewkach śląskich (w roku 1863 Juliusz Roger, lekarz i humanista mieszkający we Wrocławiu, przygotował i wydał „Pieśni ludu polskiego w Górnym Śląsku z muzyką”; dzieło to zawierało 546 pieśni z Górnego, Dolnego i Cieszyńskiego Śląska).

Czytaj dalej

Opublikowane: 4 maja 2016

23.03.2016 Starki u przedszkolaków w Słonecznej Chatce w Bytomiu

Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie GóryW środę 23 marca 2016 r. śląskie Starki: Helena i Teresa gościły po raz kolejny w Przedszkolu „Słoneczna Chatka” w Bytomiu. Tym razem opowiadały dzieciom o wiośnie i nadchodzących Świętach Wielkiej Nocy.
Spotkanie rozpoczęło się piosenką „ O wiośnie”, którą dzieci zaśpiewały przy akompaniamencie wykonanym na pianinie przez nauczycielkę przedszkola. Po tak miłym powitaniu starki Helena i Teresa rozpoczęły śląskie spotkanie.
Zaprezentowały dzieciom wiersze Renaty Sobik i Marii Kostrzewy „Poczuć wiosne” oraz „Przykludzioła się wiosna do nos”.
Znajomość tematyki wiosennej, jaką wykazali się młodzi słuchacze, była rewelacyjna. Starszaki trafnie tłumaczyli treść wierszy z gwary na język potoczny. Również dwa kolejne wiersze Renaty Sobik „Idą święta wielkanocne” i „ Zajączkowe niespodzianki” nie stanowiły problemu ze zrozumieniem, mimo że przedstawione zostały w gwarze śląskiej.
Starki łosprawiały także o maszkytach, kere kożdy lubi.
Uwieńczeniem spotkania było wspólne „śniadanie wielkanocne” przygotowane przez personel Przedszkola i Rodziców.
Spotkanie z maluchami ze Słonecznej Chatki upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Tradycyjnie Śląskie Starki były ubrane w paradne stroje rozbarskie wypożyczone z Muzeum Chleba i Ciekawostek w Radzionkowie.
Starki zaprosiły uczestników spotkania do udziału w śląskim święceniu pokarmów, informując, że w Wielką Sobotę o godz. 14 w kościele Św. Jacka w Bytomiu – Rozbarku, już po raz kolejny, odbędzie się święcenie pokarmów wielkanocnych („Święconka”). W tym wydarzeniu uczestniczą chętni z całego Śląska w strojach regionalnych związanych z daną miejscowością. Wszyscy chętni, ci bez strojów, też są mile widziani.
tekst: Teresa Majzner
zdjęcia: Helena Domańska

Opublikowane:

29 września 2015 spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

Spotkanie z przedszkolakami w Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Katowicach – w Tarnowskich  Górach
29 września 2015 r. śląskie starki, słuchaczki Uniwersytetu III Wieku w TG, Helena Domańska i Teresa Majzner – zawitały w tarnogórskiej Bibliotece Pedagogicznej,  aby w „DNIU GŁOŚNEGO CZYTANIA” spotkać się z zaproszonymi do Biblioteki przedszkolakami i przeczytać im wybrane opowiadanie i bajkę.
Na przywitanie, starki,Helena i Teresa przeczytały, wybraną przez panią dyrektor przedszkola, bajkę Ireny Landau pt. „Prawda czy nie prawda?”  napisaną  językiem literackim. Po krótkiej rozmowie z przedszkolakami na temat przeczytanej bajki starki zachęcały dzieci do  ruchowej ekspresji  przy muzyce.
Najważniejszą częścią spotkania starek, Teresy i Heleny, z przedszkolakami, było zaznajamianie maluchów z gwarą śląską. Starki przeprowadziły z dziećmi krótką rozmowę, czy wiedzą gdzie mieszkają, w jakim języku się porozumiewają.To stanowiło pretekst do krótkiej pogadanki o Śląsku i  prezentacji  śląskich strojów paradnych, w które były ubrane panie Helena i Teresa. Dzieci poznały gwarowe określenia ubioru, jak: kiecka, zopaska, jakla, purpurka, korale wiązane na szlajfka i trzewiki.
Zaciekawione już pewną innością mówienia dzieci z uwagą wysłuchały, czytanego z podziałem na role,  opowiadania Edyty Zarębskiej „Zosia i fiołkowy kapelusz” ,przetłumaczonego  na gwarę śląską przez starkę Helenę Domańską. Aktywność dzieci po przeczytaniu tego opowiadania była duża,  uważnie słuchały  tłumaczenia wyrazów gwarowych jak np.: dziołszka, chałupa, gard inki, lojfer, lilowy hutlik, zdrzadło, oblecenie. Dzieci żywo dyskutowały o przesłaniu opowiadania : praca nad sobą i wiara we własne siły.
Śląskie starki, Helena i Teresa,wystąpiły w śląskich strojach tradycyjnie wypożyczonych przez  Piotra Mankiewicza z Muzeum Chleba i Ciekawostek w Radzionkowie.
Starki Helena i Teresa-jak to babcie- opowiedziały o tradycji tak ciekawie, że z pewnością takie spotkanie przedszkolaków z kulturą małej ojczyzny pozostanie na długo w ich pamięci.

Opublikowane: 19 października 2015

13.10.2015 r. Śląskie Starki integrują pokolenia

13 października 2015 r. starki, czyli Helena Domańska i Teresa Majzner, w restauracji „Świetlik” ZAZ w Bytomiu  zaprezentowały, jak na przestrzeni wieków integrowano się na Śląsku.

Dynamiczna i  pełna humoru gawęda, była okazją do pokazania nie tylko piękna śląskiej gwary, ale także wspólnej zabawy. Swój występ, barwną gwarową opowieść, przygotowały dla uczestników spotkania   „INTEGRACJA POKOLEŃ”. Spotkanie integracyjne zostało zorganizowane przez grupę bytomsko – tarnogórską  Akademii Lidera i było ciekawym podsumowaniem   projektu „Śląscy Seniorzy XXI Wieku na TOPie!” realizowanego  przez Tarnogórskie Stowarzyszenie – UTW w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Świętochłowic.

Celem spotkania integracyjnego uczestników Akademii Lidera było  zaktywizowanie przedstawicieli różnych grup wiekowych; była  młodzież, seniorzy i w tym także osoby niepełnosprawne.

Uczestnicy mieli czas, by pokazać swoje „talenty” i zainteresowania. Wystąpił „Club Romantycznych Serc” z UTW w Bytomiu, którego piosenki wprowadziły nastrój zachęcający do wspólnej zabawy.

Były także  pokazy tańca capoeira i występ zespołu „Lost In Dost”, zachęcające do wspólnej zabawy.

Owacje na stojąco otrzymała grupa podopiecznych  Zakładu Aktywizacji Zawodowej za występ -pantomimę „Walka dobra ze złem”.

Jak na spotkanie integracyjne przystało były wspólne tańce, śpiewy, robienie pamiątkowych zdjęć oraz degustacja potraw wykonanych przez podopiecznych Zakładu Aktywizacji Zawodowej, którzy są zatrudnieni w restauracyjnej  kuchni.

Kolejny projekt, w którym uczestniczyły członkinie TS-UTW, śląskie starki  – uczestniczki Akademii Lidera, został zakończony.

Przed nimi jeszcze  wręczenie certyfikatów, potwierdzających ich umiejętności lidera.

Stanisława Szymczyk, sekretarz TS-UTW

Opublikowane: 12 października 2015

Autorki projektu – Lyjna i Ryjzka

Helena Domańska

Urodziła się w Radzionkowie, gdzie mieszka do chwili obecnej.

Wykształcenie średnie zdobyła zawodowe i w swojej zawodowej biografii odnotować może pracę w Kurii Biskupiej i w „Ars Catholica” w Katowicach. Po kursie krawieckim pracowała w zakładzie odzieżowym i w zakładzie dziewiarskim „EWIKON” w Tarnowskich Górach.

Kilka lat pracowała w przedszkolu jako pomoc nauczyciela.

Ma dwoje dorosłych dzieci, syna i córkę.

Babcia Michałka- przedszkolaka, który uczy się godać.

Jest członkiem Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Współautorka projektu edukacyjnego propagującego kulturę małej ojczyzny.


Teresa Majzner

Urodziła się w Tarnowskich Górach – Starych Tarnowicach, gdzie mieszka do chwili obecnej. Absolwentka tarnogórskiego Liceum Pedagogicznego i Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii – kierunek fizyka.

Wieloletnia nauczycielka fizyki i matematyki w Zespole Szkół Odzieżowych. Swoją nauczycielską drogę zawodową zaczynała w Szkole Podstawowej w Miedarach. Pasjonat działań pedagogicznych  promujących zainteresowania i talenty młodzieży – przygotowywała z powodzeniem swoich uczniów do wielu konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Wspierała działania organizacyjne konkursu poetyckiego – Tarnogórskiego Konkursu Poetyckiego im. ks.Jana Twardowskiego.

Ma troje dorosłych dzieci,dwóch synów i córkę.

Jest członkiem Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Współautorka projektu edukacyjnego propagującego kulturę małej ojczyzny.

Opublikowane: 22 maja 2015

„Śląskie starki ” w roli propagatorów obyczajów śląskich

Tym razem nasze „Śląskie starki” – Helenka Domańska i Terenia Majzner  propagują śląskie obyczaje -mówią o zwyczaju noszenia purpurki. Film powstał w Muzeum Chleba w Radzionkowie a pomysłodawcą jest redaktor naczelny Portalu Tarnogórskiego Pan Zbyszek Markowski, którego częścią jest strona www.antryj.pl

Więcej zdjęć z tego przedsięwzięcia w Galerii


Opublikowane: 20 maja 2015

Śląskie Babcie w przedszkolu w Bytomiu

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w swojej działalności statutowej ma zapisane, między innymi, podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów między mieszkańcami regionu, upowszechnianie wiedzy o Śląsku i Ziemi Tarnogórskiej oraz współdziałanie z przedszkolami i szkołami. Te zadania statutowe przybierają realny wymiar przez różne działania, z których bez wątpienia szczególnie wyjątkowym jest prowadzenie lekcji regionalizmu dla przedszkolaków. Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wcielają się w rolę śląskich starek, babć, które opowiadają maluchom o śląskich tradycjach. Są chętnie zapraszane przez nauczycieli przedszkoli, żeby dzieci mogły się oswoić z tym co ważne dla ich małej ojczyzny. 19 grudnia słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach, panie Helena Domańska i Teresa Majzner zostały zaproszone przez dyrekcję i nauczycielki do Przedszkola „Słoneczna Chatka” w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 11, żeby wziąć udział w projekcie regionalnym.

Przedszkolaki poznawały jak wyglądała wieczerza wigilijna na Śląsku,jak ją przygotowywano a także zwyczaje towarzyszące tej uroczystej kolacji. Ważnym punktem spotkania był wspólny posiłek przy „wigilijnym” stole tradycyjnych potraw śląskich. Bardzo dużo emocji wzbudzały w przedszkolakach jasełka, które przygotowały na tę uroczystość w śląskiej gwarze. Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Teresa Majzner i Helena Domańska, opowiadały dzieciom o śląskiej „wiliji”, pokazując także paradne śląskie stroje kobiece oraz strój „dziołchy”, podkreślając, iż są to stroje rozbarskie czyli bytomskie. W opowieści śląskich starek nie zabrakło informacji o przygotowaniach do Godów: Adwencie, roratach, sprzątaniu chałpy i obejścia, przygotowaniu „gyszynków”, strojeniu chałpy, Pasterce. Panie Teresa Majzner i Helena Domańska pokazywały także dzieciom jak zgodnie z tradycją ma być nakryty stół do wieczerzy wigilijnej: bioły obrus, krzyż,świyczki, pod biołym serwetem siano, pod talyrzami pieniążek, łuski z karpia, pod stołym coś metalowego i wiadomo – jedno miejsce wolne ale przygotowane dla niespodziewanego gościa. Opowiedziały także przedszkolakom o wigilijnych daniach spożywanych na Śląsku – zupach, grzybowej z gałuszkami, z ryby, siemieniotce zwanej też konopiotką, śliwconce, migdałowej – podkreślając różność wyboru w domach. Potrawy to temat bogaty i ciekawy, więc przypomniano, między innymi, najbardziej znane potrawy i „maszkyty”: chleb, sól, ryba, kapusta z grzybami lub grochem, moczka (mocka, bryja, mołcka), makówki(makiełki), kompot wigilijny, „jabka”, „łorzechy”, kołocz z makiem, kołocz z syrem, pierniki. W swojej opowieści panie z UTW zwracały przedszkolakom uwagę na symbolikę spożywanych potraw, znaczenie „opłatka”, pojawienie się choinki w domach w okresie bożonarodzeniowym oraz oczywiście na przesądy wigilijne. Swoją opowieść, śląskie starki, panie Helena Domańska i Teresa Majzner zakończyły przeczytaniem opowiadania „O Świentyj Familiji i Szarym Pajonczku”, które jest ich własnym tłumaczeniem na gwarę śląską opowiadania Ewy Szelburg-Zarembiny. W tak pełnej magii atmosferze przedszkolaki zasiadły do wspólnej „wieczerzy wigilijnej”, degustując różne potrawy; była więc zupa grzybowa z grzankami, ziemniaki, kapusta z grzybami, smażona ryba, kompot z suszonych owoców, moczka, makówki i inne „maszkyty”. Takie spotkanie było dla przedszkolaków „ Słonecznej Chatki” ogromnym przeżyciem, były bardzo zaangażowane w przygotowanie tej uroczystości; a goście w osobach pań z UTW dodawały temu spotkaniu szczególnego charakteru – dzieci podejmując gości uczyły się nie tylko o tradycji Godów, ale także tolerancji i akceptowania jej różnorodności. Warto podkreślić, że to dzięki staraniom dyrekcji i nauczycielek „Słonecznej Chatki” w Bytomiu najmłodsi mieszkańcy naszego regionu poznawali bogatą kulturę swojej małej ojczyzny, wzbogacając swoją wiedzę o świecie. I pewnie takie działania nauczycieli i wychowawców oraz takich stowarzyszeń jak Uniwersytet Trzeciego Wieku realizują bardzo ważne cele wychowywania młodego pokolenia w duchu tradycji, bo jak głosił jeden z najwybitniejszych współczesnych filozofów Leszek Kołakowski: „Wychowanie, całkowicie wyzwolone z autorytetu, tradycji i dogmatu, kończy się nihilizmem”. To ważne i ciekawe wydarzenie można podsumować refleksją niemieckiej pisarki , historyka i filozofa Ricardy Huch: „Tradycja jest rozumem całego narodu, przesianym z jednego wieku w drugi”. Zachęcamy jednak do obejrzenia zdjęć, które są na Facebooku.


Opublikowane: 22 kwietnia 2015

16.04.2015 – Śląskie Babcie w Reptach

16. 04. 2015 r. członkinie Tarnogórskiego Stowarzyszenia – Uniwersytet Trzeciego Wieku, autorki projektu  edukacji regionalnej, Helena Domańska i Teresa Majzner, zagościły w Świetlicy przy ul. Witosa w Reptach Śląskich, aby opowiedzieć młodym ludziom  o strojach śląskich, gwarze naszego regionu, kultywowaniu rodzimych tradycji, konkursach „Pogodomy po naszymu”.
Ta gwarowa opowieść miała także sprowokować uczestników spotkania do poszukiwania informacji o swojej miejscowości. „Starki” postawiły uczestnikom spotkania pytania: kiedy po raz pierwszy świat dowiedział się o istnieniu miejscowości o nazwie Repty; jakie obiekty w Waszej miejscowości są warte obejrzenia, z jakiego okresu pochodzą i co upamiętniają; kiedy powstała Parafia Repecka i jakie miejscowości do niej należały oraz jaki herb mają Repty Śląskie. Te pytania prowokowały uczestników spotkania do aktywności i wypowiadania się z wykorzystaniem  słownictwa gwarowego.
Trzeba przyznać, że ta część spotkania wywołała spore ożywienie wszystkich uczestników spotkania, także dorosłych.
Podczas spotkania panie Helena i Teresa przeczytały opowiadanie „Antoś i staro jabłonka”; następnie poprosiły, by  dzieci, każde po parę linijek,  czytały wiersz „Murzynek Bambo” w wersji gwarowej; ta świetna zabawa dawała dzieciom okazję do poćwiczenia języka gwarowego i dawała sporo zadowolenia. Uczestnikom spodobała się także gwarowa interpretacja  pani Heleny  wierszy z serii „O kocie w samolocie”.
Spotkanie przebiegło w miłej i zabawowej atmosferze. Było wiele pytań ze strony uczestników spotkania oraz ich refleksji, spostrzeżeń związanych z prezentowanymi tematami (stroje, zwyczaje, przesądy i inne).To kolejne spotkanie pokazało, że dzieci chętnie słuchają „starkowych opowieści” i poznają tradycje swojej małej ojczyzny.

tekst: Teresa Majzner
zdjęcia: Helena Domańska

Opublikowane: