10 marca 2023

Spotkania przygotowawcze realizowane w ramach projektu” ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW” (projekt nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713)

Spotkania przygotowawcze: językowe-kulturowe i pedagogiczne ruszyły pełną parą. Za nami już 4 spotkania, w tym 4 językowe, 2 kulturowe i 2 pedagogiczne prowadzone przez wymagającą i pełną pomysłów  Dominikę Pelka- Magda. Dominika uczy nas jak sobie poradzić podczas pierwszych rozmów w obcym kraju ;  podczas check-in`u, security check`u i innych „atrakcji” na lotnisku; jak pokonać strach i poprawić komfort pobytu w hotelu o co najmniej jedną gwiazdkę . Te dylematy i sytuacje rozwiązujemy stosując dialogi w języku angielskim.

Poznajemy Grecję a szczególnie miejscowość Tolo ( tam będzie miejsce naszego pobytu)   jej uwarunkowania geograficzne , klimat, historię , kulturę , kuchnię grecką oraz  zasady, których znajomość ułatwi nam pobyt w tym kraju.

I poznajemy siebie – swoje osobowości, sposoby  reagowania na różne sytuacje i umiejętność funkcjonowania w grupie.

 

Opublikowane: 12 marca 2023

27 lutego 2023

Erasmus- rozpoczęcie zajęć w ramach wsparcia językowo- kulturowo- pedagogicznego

Rozpoczęliśmy!!!

W ramach wsparcia językowo- kulturowo- pedagogicznego przygotowującego do mobilności w ramach projektu „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW”( projekt nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713  rozpoczęliśmy dzisiaj cykl 32 godzinnych  zajęć. W ramach tego wsparcia przewidzianych jest:

  • 20 godzin zajęć z języka angielskiego a zakres programowy obejmuje zapoznanie się ze słownictwem oraz zwrotami niezbędnymi w codziennym komunikowaniu się, zapoznanie się ze słownictwem ściśle związanym z tematyką kursu,
  • 6 godzin zajęć kulturowych, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z obyczajowością, kulturą, kuchnią oraz zwyczajami panującymi w Grecji
  • 6 godzin zajęć psychologiczno-pedagogicznych, których celem jest integracja grupy, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, przygotowanie do pobytu w odmiennych warunkach, w obcym międzynarodowym środowisku.

Zajęcia rozpoczęły się 27 lutego br i potrwają do 3 kwietnia br.  Prowadzącym  jest Dominika Pelka- Magda.

 

 

 

Poniżej relacja fotograficzna z dzisiejszych zajęć

 

 

 

Opublikowane: 27 lutego 2023

20 lutego 2023

Po Erasmusie będziemy na Plusie !

Dewizą TS-UTW jest myśl: „Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.”

Rozpoczęliśmy  przygotowania do pierwszego udziału w mobilności zagranicznej w ramach projektu Erasmus + Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW” współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt o nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713 jest realizowany w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

W projekcie weźmie udział 16 przedstawicieli organizacji w zagranicznym kursie w Grecji (miejscowość Tolo). Uczestnikami projektu będzie kadra zarządzająca, edukacyjna i szkoleniowa tarnogórskiego UTW. Kurs „Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji” zostanie zorganizowany w terminie 15.05.2023 – 26.05.2023 (+2 dni podróży). Partnerem projektu jest organizacja Knowledge, Health & Education posiadająca doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń.

 

 

 

 

 

Szkolenie pozwoli na doskonalenie i poznawanie nowoczesnych technologii komunikacji. Kompetencje cyfrowe i techniczne są szansą na sukces w cyfrowym świecie i pozwalają budować poczucie własnej wartości. Udział w zagranicznej mobilności, programie Erasmus+ pozwoli tarnogórskiemu UTW podnieść jakość oferty edukacyjnej skierowanej do osób dorosłych w oparciu o doświadczenia europejskie. Możliwość adaptacji elementów nauczania zaczerpniętych z programów kursów, szkoleń zagranicznych, dobrych praktyk ma istotne znaczenie w przypadku przenoszenia ich w realia kształcenia osób dorosłych w środowiska lokalne mniejszych miejscowości.

Pozwoli to m. in. na zwiększenie innowacyjności i atrakcyjności oferty edukacyjnej i kulturalnej UTW. A aktualnie TS-UTW liczy 466 studentów.

Opublikowane: 21 lutego 2023