Od 14 do 29 maja 2023

Wyjazd kadry zarządzającej i edukacyjno-szkoleniowej do Grecji w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ERASMUS+

W dniach od 14 do 29 maja br 16 członków naszego stowarzyszenia , będących kadrą zarządzającego oraz szkoleniowo – edukacyjną będzie realizować projekt współfinansowany przez Unię Europejską pn „ICT i nowe technologie szansą rozwoju UTW” . Projekt obejmuje zorganizowanie międzynarodowego kursu pt”Wdrażanie technologii inf0rmacyjno-komunikacynych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji” Projekt będzie realizowany w Grecji, w miejscowości Tolo.

Naczas nieobecności Prezesa i członków Zarządu kierowanie TS UTW powierz się Ewie Słabik- skarbnikowi stowarzyszenia oraz Danucie Fleszar i Maryli Witkowskiej – członkiniom Komisji Rewizyjnej TS UTW.

Opublikowane: 10 maja 2023