24-26 października 2022

Warsztaty informatyczne „Google dla seniorów 2.0”

Dwie kolejne grupy słuchaczy  uczestniczyły w projekcie  pn „Google dla Seniorów 2.0” Projekt był  skierowany do osób powyżej 60 roku życia z województwa śląskiego. Jego celem było zwalczanie wykluczenia cyfrowego u tej grupy wiekowej poprzez organizowanie warsztatów 30 gminach województwa. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z narzędziami Google i ich praktycznym wykorzystaniem w życiu codziennym.  Zdobyte dzięki warsztatom umiejętności pozwolą na większą samodzielność w cyfrowym świecie.

Organizatorem szkolenia było konsorcjum śląskich organizacji i przedsiębiorstw społecznych – Klaster Innowacji Społecznych

Opublikowane: 30 października 2022