Sierpień 2022

Sprawy organizacyjne – zapisy na nowy rok akademicki od 12-16 września, biuro stowarzyszenia w czasie wakacji, szukamy wolonatriuszy

Biuro stowarzyszenia

W okresie wakacyjnym nie będzie czynne biuro stowarzyszenia. Wszelkich informacji w tym czasie udzielać będą telefonicznie Hania Bednarz tel 514 748 349 oraz Ewa Słabik tel , 500 664 298

Zapisy na rok akademicki 2022/2023

Zapisy nowych członków do stowarzyszenia oraz potwierdzenia kontynuacji uczestnictwa w UTW prowadzone będą w środy w biurze stowarzyszenia  a od 12 do 16 września br. od godz.  10.00 – 12.00 oraz 19 września br od godz. 15.00 do 16.30 w holu Tarnogórskiego Centrum Kultury.

Poszukujemy wolontariuszy

Prosimy o zgłaszanie do prezesa Magdaleny Latacz tel 513 191 176 osób, które prowadziłyby różnego rodzaju zapisy słuchaczy UTW  na imprezy, wycieczki organizowane przez stowarzyszenie a także brałyby w nich udział jako opiekunowie z ramienia UTW.

Osoby te winny posiadać telefon na abonament, komputer i dostęp do internetu, umiejętność obsługiwania programu Word i Exel a także cechować się skrupulatnością, cierpliwością ,  umiejętnością rozmawiania z ludźmi  a także konsekwencją.  Gratyfikacją jest bezpłatny udział w imprezie  czy wycieczce.

 

Opublikowane: 5 sierpnia 2022