Do 17 sierpnia 2022

Zapisy na Olimpiadę Sportową UTW i Organizacji Senioralnych – „TRZECI WIEK NA START”
 Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach informuje i zaprasza na coroczną imprezę sportową dla seniorów organizowaną przez nas pod nazwą Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji Senioralnych – „TRZECI WIEK NA START”. Od 2009 roku Olimpiada
organizowana była w Łazach, w miasteczku położonym na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. Co roku w maju w wiosce olimpijskiej seniorów w Łazach zapalany był znicz olimpijski. Pandemia w 2020 roku i związane z nią obostrzenia zmusiły organizatorów do
przeniesienia tej corocznej imprezy na Stadion Śląski. W tym roku również zapraszamy do udziału. Miejsce: Stadion Śląski, Narodowy
Stadion Lekkoatletyczny – Chorzów
DATA: 16 – 17.09.2020 r. (piątek, sobota)
UCZESTNICY: Prawo startu w XIV Olimpiadzie Sportowej Seniorów mają zawodnicy uniwersytetów trzeciego wieku i organizacji senioralnych – rocznik 1962 i starsi.
PROGRAM OLIMPIADY
I DZIEŃ – 16.09.2021
Od godz.16.00 – 20.00 Prezentacja programu artystycznego przygotowanego przez
organizacje biorące udział w Olimpiadzie.
Muzyczny wieczór integracyjny uczestników Olimpiady.

II DZIEŃ – 17.09.2021
Od godz. 08:00 – rejestracja i odprawa kierowników ekip w Biurze Organizacyjnym
Olimpiady
Godz. 10:00 – ceremonia otwarcia Olimpiady
Godz. 11:00 – rozpoczęcie konkurencji sportowych we wskazanych przez organizatorów
miejscach.
Godz. 12.00 Konferencja – „Porozmawiajmy o zdrowiu, sporcie i turystyce” z udziałem przedstawicieli Rządu, Samorządu i Liderów organizacji senioralnych
Godz. 16.00 – Uroczyste przedstawienie wszystkich medalistów i oficjalne zakończenie Olimpiady
ZAWODY
– zawody lekkoatletyczne
• Bieg na 60 metrów
• Bieg na 150 metrów
• Pchnięcie kulą
– zawody pływackie
– przełaje rowerowe
– turniej boule
– turniej łuczniczy
– turniej brydżowy
– tenis stołowy.
Osoby pragnące wziąć udział w zawodach proszeni są o kontakt z Bogusią Sukiennik tel 798 379 359. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 sierpnia 2022 r
Opublikowane: 5 sierpnia 2022