23 czerwca 2022

Podsumowanie warsztatów literackich w Tarnogórskim Centrum Kultury

Do udziału w warsztatach literackich studentów UTW zachęcała Stanisława Szymczyk – sekretarz stowarzyszenia i Bolesław Kowalski- nasz opiekun z ramienia TCK .Celem spotkań było rozwijanie umiejętności pisarskich. Zajęcia prowadził Grzegorz Kielar tarnogórski poeta, ceniony autor kilku tomików wierszy ((jeden z nich tłumaczony na język litewski).

W sezonie 2021/2022 w cotygodniowych zajęciach udział wzięły nasze studentki Małgorzata Goli i Grażyna Jurek.

23 czerwca 2022r. w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji warsztatów. Wydano zbiór wierszy nazwany „Wyrazy najszczerszej poezji”. Antologia dedykowana była niedawno zmarłej tarnogórskiej poetce Henryce Kocot. W zbiorze znalazły się między innymi wiersze naszych studentek. Podczas spotkania autorzy czytali swoje utwory, rozmawiali o twórczości.

 

Opublikowane: 29 czerwca 2022