8 czerwca 2022

„Tarnogórski Trzeci Wiek – 15 lecie działalności” Gala Jubileuszowa

Obchody 15 lecia naszego Stowarzyszenia rozpoczęliśmy  Galą jubileuszową w Kompleksie Zamkowym „Stare Tarnowice” . Zgromadziło się tam 200 słuchaczy UTW , naszych nauczycieli i instruktorów oraz wielu , znamienitych gości w osobach;  burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusz Czecha wraz z przewodniczącym RM Adrianem Wolnikiem, starosty Krystyny Kosmala wraz z całym zarządem Powiatu – Sebastianem Nowakiem, Stanisławem Torbusem i Krzysztofem Łozińskim , członka Zarządu  Województwa Śląskiego Izabeli Domogały , radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Lucyny Ekkert, przewodniczącej Śląskiej Rady Seniorów Zuzanny Gielke , pierwszego prezesa TS-UTW Ryszarda Posmyka, byłego starosta Powiatu Tarnogórskiego Józefa Korpaka, Dyrektora ds. Strategii  MOSiR Zabrze Andrzeja Pilota, dyrektorów i reprezentantów placówek kultury miasta i powiatu: Beaty Kiszel, Agnieszki Rudawskiej, Stanisława Zająca, Marii Jankowskiej, Aleksandra Kóniga, Bolesława Kowalskiego i Krzysztofa Stręciocha , prezesa Fundacji Rozwoju Świętochłowic  Damiana Hamerli  oraz przedstawiciela biura podatkowego „Jot em” Henryka Skowron oraz   przedstawicieli  bytomskiego i piekarskiego   UTW.

W swoich wystąpieniach goście życzyli nam dalszej,  tak dynamicznej działalności, która budzi nie tylko podziw i uznanie, ale także refleksje o wartości i sensie życia.

Członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała życzyła wszystkim członkom TS-UTW, nieustającej energii i ciekawych pomysłów.

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Lucyna Ekkert, życzyła, by dobry Anioł towarzyszył zawsze wszystkim poczynaniom UTW.

Arkadiusz Czech, Burmistrz Tarnowskich Gór wraz z Adrianem Wolnikiem Przewodniczącym Rady Miejskiej, z okazji 15-lecia wręczyli studentom UTW , czek na 10 tys. zł., by mogli zrealizować film promujący swoje liczne działania. Burmistrz podkreślał : Wy wszystko traktujecie na poważnie: naukę, sport , a nawet zabawę, bo do wszystkiego podchodzicie z pasją. I niech tak zostanie na zawsze”. Życzył słuchaczom : „Wszystkiego dobrego! Jesteście dobrzy! Jesteście najlepsi!!!”

Starosta Powiatu Krystyna Kosmala podkreśliła w swoich życzeniach w imieniu całego Zarządu, że patrzy z podziwem na wszystkie działania i czuje się dumna z tych osiągnięć, bo także kiedyś, podobnie jak Stanisław Torbus, była w grupie inicjującej Stowarzyszenie.

Dyrektorzy i przedstawiciele placówek kultury wystąpili wspólnie, by podkreślić moc i wspólne zaproszenie do dalszej owocnej współpracy z nimi.

Szczególnie ciepłe pozdrowienia przekazywał członkom TS-UTW profesor Jan Miodek. Życzenia nadeszły także od europosła dr. Jana Olbrychta, także niestety nieobecnego z powodu prac w Parlamencie Europejskim. Wśród innych nadesłanych i przekazanych życzeń jest list posła na Sejm RP Tomasza Głogowskiego, posłanki Barbary Dziuk, prof. Urszuli Mazurczak, dr Kornelii Banaś.

Warto przypomnieć, że 29 października 2007 roku wykład inaugurujący działalność Tarnogórskiego Stowarzyszenia -Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „W Europie małych ojczyzn” wygłosili senator RP Maria Pańczyk-Pozdziej, prof. Jan Miodek i dr Jan Olbrycht.

Po wystąpieniach gości nastąpiła projekcja filmu promującego działalność TS-UTW pt. „Tarnogórski Trzeci Wiek”  a w części artystycznej koncert orkiestry Społecznego Ogniska Muzycznego w Tarnowskich Górach „Śląskie Smyki” pod batutą Alicji Pacześniak- Słoty oraz mini recital Henryki i Andrzeja Żurków- śpiewającego małżeństwa, członków TS-UTW .

Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy jubileuszowym torcie, które było okazją do rozmów i wspomnień gości i członków TS-UTW. Nic nie jest przecież cenniejsze  od spotkań z ludźmi, bo „Obecność jest jednym z najwspanialszych prezentów jaki możesz podarować drugiemu człowiekowi. Nie musisz nie wiadomo czego robić, wystarczy, ze jesteś.”

Impreza została dofinansowana ze środków Gminy Tarnowskie Góry , Powiatu Tarnogórskiego oraz tarnogórskich sponsorów  – Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych „Intergaz”,  KoModa Fashion Boutique  oraz Restaurację „Imbirowy Dworek”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane: 9 czerwca 2022