23 maja 2022 godz. 16.00

Nagrywanie filmu z okazji XV lecia Stowarzyszenia oraz wykład dr Antoniego Winiarskiego „Podróż do Czarnogóry”

Zapraszamy na już ostatni w tym roku akademickim wykład. Wygłosi go znany już z poprzednich wykładów dr Antoni Winiarski. Temat wykładu „Podróż do Czarnogóry”

Spotykamy się 23 maja br  w Tarnogórskim Centrum Kultury

Przed wykładem – od godz. 16.00 do 16.30 reżyserzy filmu , który jest nakręcany z okazji naszego XV lecia chcą zarejestrować atmosferę panującą przed naszym wykładem. Chcą ująć nasze kuluarowe rozmowy  i wszystko to co się dzieje w holu . Uwiecznią też naszą obecność na wykładzie .  Mamy się zachowywać tak, jakby kamer nie było. Nie będzie słychać naszych rozmów , bo w filmie we wszystkich scenach towarzyszyć będzie podkład muzyczny wybrany przez twórców filmu. Film będziemy się starali rozpropagować i udostępnić go szerszej widowni dlatego Wasza obecność w tym dniu jest prawie, że obowiązkowa.

Opublikowane: 22 maja 2022