2022 rok

Środki pozyskane z Urzędu Miasta Tarnowskie Góry i Powiatu Tarnogórskiego na realizację zadań publicznych

W ramach ogłoszonych konkursów przez jednostki lokalnego samorządu pozyskaliśmy środki na realizację następujących zadań publicznych:

1.„Sportowy senior” – zadanie  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  otrzymało wsparcie z Gminy Tarnowskie Góry w wysokości 7500 zł. Zadanie polegać będzie na organizowaniu i prowadzeniu zajęć z rekreacji ruchowej. Zajęcia będą dofinansowywane od kwietnia do czasu wyczerpania się środków a odpłatność w tym okresie wynosić będzie:

a/ areobik   – sposób wyliczenia odpłatności dla 1 osoby 25 zł/zajęcie : ilość uczestników x ilość zajęć

b/ yoga 5 zł/zajęcie

c/ gimnastyka rozciągająca u Marzeny Kobryń  sposób wyliczenia dla jednej osoby42 zł/zajęcie : ilość uczestników x ilość zajęć

d/ gimnastyka w wodzie 6 zł/zajęcie

e/ gimnastyka na krześle 5 zł /zajęcie

f/ zajęcia fintessowo-taneczne 25 zł/m-c

g/ ćwiczenia ruchowe  w Galerii fitnessu  35 zł/m-c

Odpłatności wpłacamy na konto bankowe , podając w treści rodzaj zajęć.

2. „Tarnogórski Trzeci Wiek  15 lecie działalności”  – zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego otrzymało wsparcie

  • Gminy Tarnowskie Góry w wysokości 10 000 zł na zorganizowanie imprez kulturalnych  związanych z jubileuszem
  • Powiatu Tarnogórskiego w wysokości 2000 zł na wydanie folderu z okazji jubileuszu Stowarzyszenia

3. „Turniej Brydża Sportowego o Puchar Starosty Powiatu Tarnogórskiego „- zadanie  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  otrzymało wsparcie z Powiatu Tarnogórskiego  w wysokości 2000 zł. Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu Turnieju Brydża Sportowego w Kompleksie Zamkowym „Stare Tarnowice ” , w którym udział wezmą Uniwersytety Trzeciegu Wieku ze  Śląska

4. „Uniwersytecki marsz na orientację” – zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa otrzymało wsparcie Gminy Tarnowskie Góry w wysokości 3750 zł. We wrześniu br w ramach tego zadania zorganizowany zostanie marsz na orientację w Parku Repeckim urozmaicony zadaniami sprawnościowymi, z wiedzy o naszym mieście i orientacji w terenie.

.

 

 

Opublikowane: 26 kwietnia 2022