25 kwietnia godz. 16.30

Wykład prof.dr hab Urszuli Mazurczak w sali widowiskowej TCK

Kwietniowy wykład wygłosi prof. dr hab. Urszula Mazurczak – profesor zwyczajny, wykładowca KUL. Pani Profesor jest historykiem sztuki średniowiecznej .Urodziła się w Tarnowskich Górach, jest  absolwentem  Zespołu Szkół Odzieżowych w klasie technicznej.  Po uzyskaniu magisterium została zatrudniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  Tam też uzyskała tytuł doktora, następnie stopień doktora habilitowanego a w roku 2005 uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych .

Temat wykładu „Sztuka nauczycielką uczuć i przeżyć człowieka na wybranych przykładach sztuki późnego średniowiecza
Opublikowane: 30 marca 2022