Rok akademicki 2021/2022

Odpłatności za zajęcia w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 uczestnicy  zajęć fakultatywnych wnoszą poniżej wymienione opłaty w we wskazanych terminach. W zajęciach uczestniczą słuchacze, którzy są członkami stowarzyszenia . Opłaty wnoszone są na konto stowarzyszenia nr 41 2030 0045 1110 0000 0271 3330 o nazwie Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Sienkiewicza 16 Tarnowskie Góry poza zajęciami kulinarnymi , z rękodzieła oraz gimnastyki w wodzie , które płatne są gotówką u starosty grupy i w kasie Parku Wodnego

1/ Opłata roczna płatna do 30 listopada 2021

Języki :angielski, niemiecki, rosyjski oraz informatyka –  100 zł/zajęcie x 16 zajęć = 1600 zł : ilość uczestników w grupie

2/ Opłata kwartalna, płatna do 7 dnia pierwszego m-ca kwartału. Za IV kwartał br opłaty wnosimy do 8 listopada 2021 i wynoszą one

 • florystyka :         I grupa 100 zł/zajęcie x 6 zajęć    = 600 zł  : ilość uczestników,

II grupa 100 zł/zajęcie x 3 zajęcia= 300 zł :ilość uczestników.

Uczestnicy obydwu grup pokrywają koszty materiałów

 • malarstwo: I i II grupa  100 zł/zajęcie x 5 zajęć = 500 zł : ilość uczestników

3/ Opłaty miesięczne, płatne do 7 danego m-ca

 • aerobik  –  60 zł/zajęcie x ilość zajęć w m-cu , dzielone przez ilość uczestników (począwszy od listopada br)
 • gimnastyka rozciągająca i taniec prowadzony przez Marzenę Kobryń – 90 zł/zajęcie x ilość zajęć dzielone przez ilość uczestników(począwszy od listopada br)
 • ćwiczenia ruchowe i taniec prowadzone przez Ewelinę Pankiewicz – 50 zł/osoba za m-c  (począwszy od listopada br)
 • ćwiczenia w Galerii Fitnessu prowadzone przez Zenię Froniewską – 65 zł/osoba za m-c,
 • yoga – 12 zł od osoby, za jedno zajęcie  x ilość zajęć w m-cu
 • zespół wokalny 120 zł/zajęcie x ilość zajęć ,dzielona przez  ilość uczestników ( począwszy od listopada br)

4/ Opłaty wnoszone w dniu zajęć 

 • warsztaty kulinarne – koszt artykułów spożywczych płatne u starosty grupy,
 • rękodzieło artystyczne w IV kw 2021 r – 62 zł (najem pomieszczenia) dzielone przez ilość uczestników + koszt materiałów- płatne u starosty grupy,
 • gimnastyka w wodzie 13 zł od osoby za jedno zajęcie , płatne w kasie Parku Wodnego ( począwszy od 15 października)

 

Opublikowane: 19 października 2021