9 listopada 2021

Konferencja „COVID-owi sę nie damy ” w Oblackiej Przystani w Kokotku

Sprawy organizacyjne związane z Konferencją:

I. Transport

1. Prosimy o punktualne przybycie, nie będziemy czekać na osoby, które się spóźnią. Przed wejściem do autobusu należy okazać dokument potwierdzający szczepienie COVID.
2. Odjazd o godz. 9.00 z Os.Jana  . Podstawione będą dwa autobusy .  Najpierw wchodzimy do pierwszego autobusu i jak się zapełni to zostanie otwarty drugi.
3. Drugi przystanek – Urząd Miejski przy ul. Sienkiewicza
4. Trzeci przystanek- Oś. Przyjaźń parking koło bankomatu banku PKO
5. Czwarty przystanek- Strzybnica- przystanek autobusowy koło ” Biedronki

II. Ubiór i co należy mieć ze sobą
1.Ubieramy się „luźno”, żeby móc wykonywać ćwiczenia . Mile widziane będą zielone, uczelniane  koszulki i chusty w tarnogórską kratkę.
2. Kto chce niech zabierze kijki do nordic walking ( mają być podpisane i związane, bo będą przechowane we wspólnym miejscu.)
3. Mieć przy sobie długopis i maseczkę.

III. Oblacka Przystań w Kokotku
1. Antek Bednarczyk, Janusz Nowak i Andrzej Hajduk – to osoby pilnujące porządku. Mają założone chusty w kratkę- tak ich zidentyfikujecie. Należy stosować się do ich zaleceń.

2. Po przyjeździe, po zdjęciu wierzchniej odzieży kierujemy się do sali konferencyjnej. Tam podpisujemy listę obecności i osoby, które nie dokonały wpłaty uiszczają ją u Ewy Słabik.
3. Zajmujemy miejsca.

Uwaga: jeżeli osoby , które zapisały się na konferencję i z różnych powodów nie będą mogły w niej uczestniczyć to prosimy o poinformowanie o tym fakcie do 4 listopada br dzwoniąc na numer   513 191 176. Podyktowane to  jest koniecznością podania do uprzednio wymienionego  terminu konkretnej liczby osób do „Oblackiej przystani”w Kokotku czyli miejsca, gdzie odbędzie się konferencja .  Nie poinformowanie o rezygnacji z udziału do 4 listopada br będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości 75 zł ( tyle wynosi koszt konferencji na 1 osobę)- chyba, że osoba rezygnująca znajdzie chętnego na jej miejsce.

 

W „Oblackiej Przystani” w Kokotku w dniu 9 listopada br odbędzie się  konferencja pn „COVID-owi sę nie damy „, która odbędzie się w dniu 9 listopada br.Konferencja realizowana jest w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Województwa Śląskiego w ramach małych grantów senioralnych „Śląskie dla Seniora”. Nasze  Stowarzyszenie  drugi rok z rzędu realizuje działania współfinansowane z małych grantów senioralnych. W roku ubiegłym, realizowaliśmy w ten sposób projekt „Tarnogórska akademia seniora” polegający na prowadzeniu zajęć językowych, z florystyki, malarstwa i rękodzieła za pośrednictwem aplikacji wideokonferencyjnych.

Podczas konferencji podejmować będziemy zagadnienia , które w okresie pandemii wywarły duże piętno na seniorach oraz postaramy się wskazać na sposoby przeciwdziałania temu. Celem projektu jest utrzymanie seniorów w dobrej kondycji psychofizycznej przez szeroko rozumianą aktywność społeczną, profilaktykę zdrowotną oraz wsparcie jakie daje przynależność do grupy jaką jest Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Program konferencji – 9 listopad 2021 r

1. Godz 10.15 – Przywitanie nas przez O. Tomasza Maniurę- gospodarza Oblackiej Przystani
2. Godz.10.30 Wykład Katarzyny Grolik ” Samotność czy osamotnienie. Jak nie ” wypaść” z obiegu”. Funkcjonowanie seniorów w czasie pandemii”
3. Godz 11.20 – 12.00 Przerwa kawowa
4.Godz. 12.00-14.00 Wykład Roberta Górskiego- mgr fizjoterapii” Jak wzmocnić swoją odporność”.

W tym bloku wystąpią także : Józek Borycka, Kasia Grysko, Ewelina Pankiewicz

5. Godz 14.00- 15.00 obiad

6. Godz 15.00-15.45 Wykład Aliny Klimanek- kierownika apteki Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu” ABC zażywania leków czyli jak bezpiecznie i prawidłowo przyjmować leki”

7. Godz 16.00- 16.40 Spotkanie integracyjne część I , które poprowadzi Krzysztof Respondek

8.Godz. 16.40- 17.20 Kolacja

9. Godz 17.20-18.00 Część II spotkania integracyjnego

10. Godz 18.15 Podsumowanie i wyjazd

 

 

Opublikowane: 19 października 2021