11 października 2021

XV rok akademicki 2021/2022 uważamy za otwarty- relacja z inauguracji
To już 15 raz zabrzmiał  studencki hymn Gaudeamus Igitur, który odśpiewaliśmy podczas uroczystej inauguracji kolejnego roku akademickiego .
W mowie powitalnej prezes stowarzyszenia nawiązała do okresu pandemicznych ograniczeń i uświadomienia wagi dwóch słów – bycia razem. Wcześniej nie zwracaliśmy na nie uwagi , bo były dla nas zbyt oczywiste. Dzisiaj swoją obecnością dajemy dowód na to jak ważne są one w naszym życiu . Podkreśliła również, że przynależność do akademickiej społeczności jest dobrym miejscem na poszukiwanie nowych, życiowych ról . Wielu słuchaczy już te role odnalazło . A tym, którzy jeszcze ich poszukują, jak i wszystkim obecnym życzymy nieustannej ciekawości świata i ludzi, zachowania otwartości umysłu, pielęgnowania wartościowych relacji oraz zdrowia.
Na scenie zaprezentowała się też drużyna sportowa naszego uniwersytetu, która podczas XIII Międzynarodowej Olimpiady Sportowej Seniorów – „Trzeci wiek na start” na Stadionie Śląskim odniosła wielkie sukcesy .
Tematem przewodnim wykładu inauguracyjnego była moralność.  Poprzedziła go  scenka teatralna, będąca fragmentem „Moralności Pani Dulskiej” wyreżyserowana przez Henrykę Borkowską-Szmatloch a także wykład wygłoszony przez prof Marka Wójtowicza z Uniwersytetu Śląskiego a jego temat brzmiał „Czy możemy zaufać swoim ocenom dobra i zła”.
Było też wiele ciepłych słów i życzeń kierowanych do studentów. Złożyli je: Izabela Domagała z Zarządu Województwa Śląskiego, poseł Tomasz Głogowski, reprezentanci powiatu: wicestarosta Sebastian Nowak i przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Cichosz, studenci z zaprzyjaźnionej bytomskiej uczelni oraz  burmistrz Arkadiusz Czech. Były też życzenia przekazane drogą mailową od Barbary Dziuk – posła RP, Lucyny Ekkert – radnej sejmiku województwa śląskiego i Marka Cyla – wójta Świerklańca.
Tekst: Magdalena Latacz i Katarzyna Majsterek
Zdjęcia: Helena Domańska i Katarzyna Majsterek
Opublikowane: 11 października 2021