Do 15 września 2021

Głosujemy na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry na rok 2022 a szczególnie na projekt ogólnomiejski – „Tarnogórski wieczór w NOSPR-ze”

Ratusz, Rynek 4 pokój nr 4 (Punkt Informacji o Mieście), czynne: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.30 Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2 Punkt Informacji, czynne poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.30 Tarnogórskie Centrum Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 7 czynne poniedziałek-piątek 8.00-16.00 (lub dłużej - zależnie od organizowanych w centrum imprez i zajęć)

Od 1 do 15 września można głosować na projekty zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane w Budżecie Obywatelskim Tarnowskich Gór na rok 2022. Każdy mieszkaniec może wybrać jeden z projektów ogólnomiejskich i  jeden z projektów zgłoszonych z jego grupy dzielnic. Głosować można online lub w tradycyjnej wersji papierowej w trzech wyżej wymienionych do tego miejscach. Zachęcamy do głosowania . Szczególnie weźcie pod uwagę pkt 3 projektu ogólnomiejskiego – „Tarnogórski wieczór w NOSPR-ze”. Zawsze licznie uczestniczymy w koncertach tej orkiestry i jej występ w NOSPR-ze dla tarnogórzan ( wstęp bezpłatny finansowany z budżetu obywatelskiego) byłby wielką dla niej nobilitacją.

Pula środków BOTG 2022:

 • projekty ogólnomiejskie – 150 tyś. zł
 • projekty z grupy dzielnic – 150 tyś. zł (na każdą z trzech grup)

Lista projektów do głosowania

Projekty ogólnomiejskie:

 1. Oznakowanie lokalizacji i dostępu do atrybutów UNESCO
 2. KUNSZT – turystyczny park UNESCO na mapie Tarnowskich Gór
 3. Tarnogórski wieczór w NOSPR-ze
 4. Renowacja nawierzchni Alei obwodowej w parku w Reptach Śląskich
 5. Renowacja/remont muszli i widowni w parku hutnika

Grupa nr 1: Śródmieście – Centrum

Brak

Grupa nr 2: Opatowice, Repty Śląskie, Stare Tarnowice, Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne

 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej
 2. Rewitalizacja skweru przy ulicy Radzionkowskiej
 3. Modernizacja placu zabaw u zbiegu ulic Witosa i Waliski w Reptach Śląskich
 4. Opatowice Arena. Reaktywacja faza I

Grupa nr 3: Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, Lasowice, Osada Jana

 1. Otwarta strefa aktywności „Osada aktywności”
 2. Rewitalizacja boiska do piłki siatkowej
 3. Poprawa infrastruktury miejskiej w dzielnicy Pniowiec polegająca na posadowieniu wiaty rowerowej wraz ze stojakami oraz budowa altanki rekreacyjnej
 4. Koncert kolędowy Izabeli Trojanowskiej z Darkiem Tokarzewskim z zespołu VOX
 5. Zielona klasa pod klonem – budowa zadaszonej altanki wraz z wyposażeniem

CO TO JEST Budżet Obywatelski Tarnowskich Gór?

W Budżecie Obywatelskim Miasta Tarnowskie Góry można składać projekty, których realizacja mieści się w kompetencjach samorządu Miasta i jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.

Wszystkie propozycje zadań do realizacji muszą spełniać warunek ogólnodostępności. Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych lub bieżących (tzw. projekty miękkie).

JAK GŁOSOWAĆ?

Głosowanie odbywa się z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.botg.tarnowskiegory.pl albo w formie papierowej.
Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden głos na projekt w grupie dzielnic, w której zamieszkuje.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Tarnowskich Gór.
W celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podają imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia a w głosowaniu elektronicznym dodatkowo adres e-mail.
W głosowaniu na projekty ogólnomiejskie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miasta.
W głosowaniu na projekty w grupie dzielnic mogą uczestniczyć jedynie mieszkańcy zamieszkujący w danej grupie dzielnic.

Głosowanie niepełnoletnich

W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 13 roku życia na karcie do głosowania podpisuje się (głos oddaje) rodzic/opiekun prawny, który zaznacza, że głosuje w imieniu osoby małoletniej.
Osoby niepełnoletnie między 13 a 18 rokiem życia mogą samodzielnie oddać swój głos na karcie do głosowania, przy czym wymagana jest wówczas zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Opublikowane: 26 sierpnia 2021