20-24 wrzesień 2021

Zapisy na rok akademicki 2021/2022. Miejsce: Tarnogórskie Centrum Kultury
W dniach od 20 do 24 września 2021 r w godzinach od 10.00 do 12.00 w holu Tarnogórskiego Centrum Kultury będziemy przyjmować:
  • zapisy nowych członków do naszego Stowarzyszenia. Aby zostać członkiem trzeba mieć status emeryta lub rencisty, mieszkać na terenie powiatu tarnogórskiego, wypełnić deklarację i wpłacić składkę roczną w wysokości 70 zł. Do nowych członków zaliczamy również osoby, które z różnych powodów miały przerwę w uczestnictwie.
  • kontynuację uczestnictwa w Uniwersytecie dotychczasowych członków . Osoby, które były członkami w roku 2020/2021 (zapłaciły  składkę członkowską) w nowym roku akademickim opłacają składkę w wysokości 35 zł ( Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku z dnia 7 czerwca 2021 r)
  • na zajęcia fakultatywne tj. językowe (angielski, niemiecki , rosyjski); informatykę; artystyczne (florystyka, malarstwo, rękodzieło, wokalne , taneczne); z kultury fizycznej ( areobik, yoga, gimnastyka w wodzie, ćwiczenia ruchowe); kulinarne.

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 12 sierpnia 2021 w roku akademickim 2021/2022 zmienia się odpłatność za zajęcia fakultatywne. Odpłatność obliczana jest jako iloraz wynagrodzenia instruktora i liczebności grupy. Nie dotyczy to zajęć z yogi, gimnastyki w wodzie i niektórych ćwiczeń ruchowych.

Więcej szczegółów na stronie www.utwtg.pl ,w zakładce „Organizacja roku”

Opublikowane: 24 sierpnia 2021