Wrzesień 2021

„Sportowy uniwersytet seniora” – rozpoczynamy realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Powiatu Tarnogórskiego

Od 1 września br rozpoczynamy realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Powiatu Tarnogórskiego. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 2500 zł, z czego dofinansowane będą zajęcia z yogi, gimnastyki prowadzonej przez Marzenę Kobryń  oraz ćwiczenia ruchowe .

W związku z powyższym odpłatność za te zajęcia w okresie od 1 września br do wykorzystania dotacji wyniesie

  • yoga 5 zł/ zajęcie – starosta grupy Maria Gołąbska-Marulewska tel 691 099 931
  • gimnastyka prowadzona przez Marzenę Kobryń 4 zł/zajęcie – starosta Barbara Holy tel  669710 574 dostępna od wtorku 7 września br
  • ćwiczenia ruchowe w Galerii Fitnessu  26 zł/m-c – starosta Ewa Słabik tel 500 664 298
  • ćwiczenia ruchowe prowadzone przez Ewelinę Pankiewicz 18 zł/m-c – starosta grupy Cypara Maria tel 502 049 157 dostępna od wtorku 7 września br

Opłaty za zajęcia uiszczamy przelewem na konto bankowe stowarzyszenia.

UWAGA: we wrześniu rozpoczną się oraz będą kontynuowane zajęcia realizowane w ramach innego zadania dofinansowanego przez Gminę Tarnowskie Góry pn”Jestem seniorem i jestem aktywny” tj. areobiku i gimnastyki w wodzie. Odpłatność za nie wynosi;

  • areobik  3 zł/zajęcie – starosta Krystyna Szczygieł tel 781 480 319. Płatne za m-c z góry na konto bankowe
  • gimnastyka w wodzie 4 zł/zajęcie – płatne u starosty grupy przed zajęciami. Zajęcia odbywają się w czwartki o godz 12.15

Na pozostałe zajęcia ruchowe trwające w okresie wakacji dotacja została wykorzystana.

Zmniejszona odpłatność trwała będzie do czasu wykorzystania dotacji a wpływ na to ma ilość osób biorących udział w zajęciach.

Zapraszamy do skorzystania z tej oferty.

 

Opublikowane: 24 sierpnia 2021