Sierpień 2021

Udział Henryki Kańtoch w XI Konkursie Sztuki Intuicyjnej

Konkurs Sztuki Intuicyjnej im.Juliusza Marcisza jest organizowany przez Stowarzyszenie Barwy Śląska, przy wspòłudziale Muzeum Gòrnictwa w Zabrzu.
W tym roku odbyła się XI edycja konkursu, w której wzięło udział 102 malarzy amatoròw.
Tematem konkursu był „Człowiek i jego otoczenie”.
Henia podjęła ten temat w aspekcie ekologicznym- degradacji środowiska naturalnego skutkującej wyniszczeniem flory i fauny.
Jeden z jej obrazòw „Wymieranie- zagłada gatunków” namalowany akrylem został zaprezentowany wraz z pracami innych artystów na wystawie w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Znalazł się również w albumie wydanym na tą okoliczność.

Gratulujemy !!!

 

Opublikowane: 15 sierpnia 2021