Wrzesień 2021

Zajęcia sportowe w TCK oraz w Galerii Fitnessu we wrześniu

We wrześniu zajęcia sportowe odbywają się w:

1/ Tarnogórskim Centrum Kultury – sala baletowa , w której może przebywać 15 osób:

  • ćwiczenia ruchowe z elementami tańca  prowadzone przez Ewelinę Pankiewicz – poniedziałek i czwartek godz 10.15. Starosta grupa Maria Cypara tel 502 049 157 ; odpłatność  45 zł/osoby.
  • yoga prowadzona przez Marzenę Wadlerska- środa godz 9.30. Starosta grupy Maria Gołąbska-Marulewska tel 691 099 931; odpłatność 12 zł/zajęcie

Wpłaty za zajęcia prosimy dokonywać za pośrednictwem konta bankowego stowarzyszenia

II.w Galerii Fitnessu przy ul. Janasa. W sali może przebywać 10 0sób

  • poniedziałek i środa – o godzinach poinformujemy 1 września br . Zajęcia prowadzi Zenia Froniewska; odpłatność  65 zł/ m-c.   Starosta Ewa Słabik tel 500 664 298 .

Zadanie jest wspierane  przez Urząd Miasta w Tarnowskich  Górach  w ramach zadania publicznego „Jestem Seniorem, jestem aktywny” . Dofinansowanie trwa aż do momentu wykorzystania  przyznanych środków.

Opublikowane: 29 czerwca 2021